”Styrmedlen för biogas måste ses över”

Klimat. Mattias Goldman replikerar på vår artikel och vi är beredd att hålla med i mångt och mycket. Vi som jobbar lokalt/regionalt med biogas ser en akut risk att Sverige riskerar att slå ut mycket av det som rör avfallshierkin, omställning av fordonssektorn, samt kretsloppsekonomi, med ett modern ord idag cirkulär ekonomi.
Karin Svensson Smith mfl , riksdagsledamot (MP)
Annons

Replik. Över 2 miljarder har investerats med hjälp av statliga stöd från 1998, Lokala investeringsprogram (LIP) till dagens Klimatkliv. Dessa miljarder har minskat koldioxidutsläppen, buller och partiklar och skapat lokala/regionala arbetstillfällen.

LÄS OCKSÅ REPLIKEN: Gynna biogas på riktigt genom konkret politik

Med stöd av avfallshierarkin och det beslutade etappmålet har i dagsläget fler än 200 av Sveriges kommuner infört separat utsortering av matavfall som sedan behandlas (rötas) i en biogasanläggning. Den producerade biogasen har störst miljönytta när den används som drivmedel, till exempel i kollektivtrafiken. I stort sett all biogödsel (växtnäringen) som produceras återförs till jordbruket som ett kvalitetscertifierat organiskt gödselmedel. 

Annons

Styrmedelsfrågan är mycket angelägen. Det är viktigt att vi får styrmedel som är långsiktiga och som främjar såväl produktion som användning av biogas. Importerad biogas kan idag åtnjuta både skattebefrielse i Sverige och produktionsstöd genom feed- in-premium i exempelvis Danmark eller Nederländerna. Den svenska biogasen får i de här fallen svårt att konkurrera med importerad biogas från vissa länder. 

Statliga bidrag i kombination med skattebefrielse är de styrmedel som Sverige valt för att öka andelen biodrivmedel i transportsektorn. Detta vägval skiljer sig mot andra europeiska länder som i huvudsak använder någon form av produktionsstöd för att öka volymerna biodrivmedel. Vi kan inte acceptera från lokal/regionala nivå att denna förändring slår ut biogaspoduktion i Sverige. Produktionsstöd för biogas är viktigare än skattebefrielse för att få en konkurrensneutral marknad. Vi kommer göra allt vi kan för att påverka regeringen och skapa opinion.

LÄS OCKSÅ: Biogasen behövs om vi ska nå fossilfrihet

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Miljö

27 mars

Replik: Sluta bråka Volvo!

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
22 mars

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
20 mars

Kommunerna sitter på flera stolar i avfallshanteringen

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, Sverige
16 mars

Ställ krav på fler hus byggda i trä

Roberto Crocetti mfl, professor i konstruktionsteknik, LTH
14 mars

”Hjälp oss att utveckla framtidens kollektivtrafik”

Ann-Christin L Frickner mfl, nätverket KOMPASS

Senast publicerat

Igår 13:54

”Vårt ställningstagande mot SD är solklart”

Magnus Ek, ordförande Centerpartiets ungdomsförbund
Igår 11:53

Snabbare digitalisering om vi tar efter grannländerna

Per Blom & Anders Persson , PA Consulting Group
Igår 06:15
Igår 05:45

”Välfärdsdebatten måste handla om medborgarna”

Lena Dahlstedt & Klara Palmberg Broryd, Nacka kommun
Igår 05:45

”Utveckla de regionala järnvägarna”

Helena Leufstadius mfl, vd Svensk kollektivtrafik

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här