Stockholmsmoderaterna – Sveriges största bypolitiker

Regionalpolitik. För att kunna förstå landsbygdens perspektiv måste staten finnas representerad i hela landet. Det skriver sex rödgröna ledamöter i Landsbygdskommittén som svar till Stockholmsmoderaterna.
Johan Persson , (S), Ordförande Landsbygdskommittén och kommunalråd Kalmar kommun
Annons

I en debattartikel i Dagens samhälle oroar sig fem stockholmsmoderater över de förslag som en enig parlamentarisk Landsbygdskommitté lagt för Sveriges landsbygder. 

Svensk exportindustri ligger till stor del i Sveriges landsbygdskommuner. Den är inte sällan platsbunden. Det handlar om skog, jord, malm och besöksnäring. När det går bra för Sveriges export går det bra för Sverige och då går det också bra för Stockholms tjänstesektor. Det är så Sverige hänger ihop. Genom Landsbygdskommitténs 75 förslag skapas förutsättningar för utveckling i hela landet, konkurrensen mellan regioner minskar, och istället drar stad och land åt samma håll.

8 135 statliga jobb flyttade mellan 2008 och 2014 till Stockholm enligt Statskontorets rapport. Att sex av tio huvudkontor för statens myndigheter finns i Stockholm är inte rimligt. Det gör att vi får en urban stat, en stat som inte ser, kan och förstår landsbygdens perspektiv. Skulle Stockholm ha den andel av statligt anställda som motsvarar befolkningen, ja då skulle 18 000 jobb ha flyttats från Stockholm. Därför är det bra och högst rimligt att som Landsbygdskommittén föreslår omlokalisera 10 000 statliga jobb från Stockholm. I Danmark genomför nu regeringen en omlokalisering i motsvarande omfattning till cirka 40 platser runtom i Danmark. Huvudargumentet är att staten med sin verksamhet ska finnas i hela landet. Varför skulle motsvarande politik vara omöjlig i Sverige?

Annons

Stockholmsmoderaternas resonemang haltar betänkligt när de menar att omlokaliseringarna inte skulle ha någon effekt för landsbygden, samtidigt som det skulle ha stor effekt på Stockholm. Givetvis påverkas arbetsmarknaden i en region om man får tillskott av statliga jobb. Det är klart att Trafikverkets lokalisering i Dalarna eller Boverkets lokalisering i Blekinge innebär en förstärkning av den regionala arbetsmarknaden. 

Även Landsbygdskommitténs förslag att förändra reseavdraget har irriterat stockholmsmoderaterna. Många av grundtankarna med reseavdraget har idag gått förlorade och reseavdraget behöver ses över för att vi ska klara klimatomställningen. Stockholm har de bästa förutsättningarna för att så många som möjligt ska resa kollektivt. Ändå är bilisterna i Stockholms län de största mottagarna av reseavdraget. Det är inte rimligt att statens resurser används på det sätt och det vore därför bra om reseavdraget gjordes avståndsbaserat och att möjligheterna att fuska kraftigt försvårades. 

Redan dagen efter stockholmsmoderaternas kritik backade Moderaternas gruppledare Jessica Polfjärd från Landsbygdskommitténs eniga slutsats att det vore bra om reseavdraget blev avståndsbaserat så att mindre avdrag gick till Stockholm och dess kranskommuner. Senast utjämningssystemet skulle göras om fick Stockholmskommunerna en miljard i muta av Alliansregeringen för att vara tysta. Det visar vilken makt stockholmsmoderaterna har över Moderaterna. 

Stockholmsmoderaterna är oroliga för att ställa stad mot land, samtidigt som det är just det man gör när man agerar som Sveriges största bypolitiker. Vi rekommenderar därför läsning av Landsbygdskommitténs näringslivskapitel för att se hur vi lägger flera förslag för att förstärka och utveckla näringslivet i hela Sverige.

Debatt/ Demokrati

Landsbygdskommittén

Den parlamentariska landsbygdskommittén har lämnat över sitt förslag på en sammanhållen politik för en levande landsbygd till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).
Klicka här för att delta i debatten

3 inlägg i denna debatt

Kjell Jansson mfl, förbundsordförande (M) Stockholms län
Johan Persson , (S), Ordförande Landsbygdskommittén och kommunalråd Kalmar kommun

Dela den här debatten

Fler artiklar om Arbete

13 januari

Skärpt lag öppnar för bättre arbetsmiljö för alla

Nicole Wolpher mfl, intressepolitisk ombudsperson för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH
11 januari

De ”enkla” jobben leder till psykisk ohälsa

Ida Harju Håkansson, socialdemokrat som driver bloggen Alliansfritt Sverige
10 januari

Skadligt och destruktivt flytta statliga jobb

Kjell Jansson mfl, förbundsordförande (M) Stockholms län

Senast publicerat

Idag 05:45

Sveriges kommuner går mot en välfärdskris

Nima Sanandaji, vd för tankesmedjan European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform (ECEPR)
Idag 05:45

Rättvisereform när bidrag till nyanlända blir lån

Alireza Akhondi, integrationschef Vansbro kommun
Igår 13:00

”Etnisk registrering leder bara till fördomar”

Aras Amin, fritidspolitiker (M) Spånga-Tensta
Igår 11:46

”Kontraproduktivt att inte visa verkligheten”

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här