”Stockholmsfientligt säga nej till regionbildning”

Regionreform. Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och om Sverige inte ska tappa i internationell konkurrenskraft krävs en regionbildning även i huvudstaden. Det är ett framgångsrecept för att utveckla tillväxten, arbetsmarknaden och infrastrukturen. Dessutom stärker det demokratin.
Tomas Eriksson , gruppledare (MP) Stockholms läns landsting
Annons

REPLIK Nyligen fattade kommunstyrelsen i Stockholm Stad beslut om sitt remissvar till Stockholms läns landsting i frågan om de vill att landstinget ska ansöka om att bli en region.

I debattartikeln ”Stressa inte fram en Stockholmsregion” skriver borgarråden Karin Wanngård (S) och Anna König Jerlmyr (M) en gemensam debattartikel om varför de anser att regeringen bör säga nej till en sådan ansökan. Det är ett nej som bygger på helt felaktiga argument.

Tyvärr har Wanngård tydligen köpt den sedan länge etablerade och av moderaterna planterade argumentationen att en regionbildning skulle innebär någon form av hot mot kommunernas självbestämmande och mot den regionala utvecklingen.

Annons

Ingenting kunde vara mer felaktigt. I remissen från landstinget framgår tydligt att ingen makt är tänkt att överföras från kommunerna till den framtida regionen.

De enda som har något att frukta av en regionbildning är Länsstyrelsen samt de politiker som anser att viktiga beslut om regionens framtid bäst fattas i slutna rum utan demokratiska processer eller insyn.

Just Länsstyrelsen i Stockholm med landshövdingen, den före detta moderatpolitikern Chris Heister, i spetsen har hela tiden uttryckt sin misstro mot en regionbildning. Främst beror detta på att en regionbildning innebär att uppdraget och de statliga medlen för att sköta det regionala tillväxtuppdraget flyttas från Länsstyrelsen till landstinget, som då formellt övergår till att kallas region.

Det viktigaste argumentet för denna överflyttning av befogenhet är att folkets valda företrädare får ett rejält inflytande över regionens utveckling. En regionbildning innebär alltså att mer makt flyttas närmare medborgarna.

Tittar vi oss omkring i Sverige så ser vi att regionbildning är ett framgångsrecept för att utveckla regioner när det gäller tillväxt, arbetsmarknad och infrastruktur. Både Region Västra Götaland och Skåne har lyckats bättre än Stockholm inom områden som forskning, innovation samt att få med statliga infrastruktursatsningar. 

Enligt tidningen Financial Times så är Skåne och Köpenhamnsregionen nu attraktivare än Stockholm för utländska investerare. Förklaringen är tämligen enkel. En region som inte kan komma överens internt har naturligtvis mycket mindre möjlighet att lägga kraft bakom orden i diskussioner med staten och utländska aktörer än en region där alla drar åt samma håll.

Mot beslutet i Stockholm stad fanns ett förslag från Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om att tillstyrka en regionbildning. Det hedrar dessa partier att de har möjlighet att se till det bästa för länets invånare oavsett politisk nivå. Tyvärr framstår hela Stockholms län i dag mer som en sandlåda med revirpinkande småpåvar än ett län som ska konkurrera om att vara Europas mest attraktiva och ledande tillväxtregion.

För Miljöpartiet i Stockholms läns landsting är det självklart att landstinget trots detta ska gå vidare med sin ansökan till staten om att bilda region. Vi hoppas att alla partier i landstinget landar i samma slutsats. Vi vädjar även till staten att ha modet att fatta ett avgörande beslut i denna fråga som möjliggör för Stockholms läns landsting att övergå till en region senast 1 januari 2018.

Stockholm är fortfarande Sveriges tillväxtmotor och om Sverige inte ska tappa i internationell konkurrenskraft krävs en regionbildning.

Debatt/ Demokrati

Större regioner

Regeringen vill minska antalet landsting och slå ihop Sverige i ett antal större och färre regioner.
Klicka här för att delta i debatten

20 inlägg i denna debatt

Hans-Bertil Sinclair, ledamot (M) Regionfullmäktige Region Skåne
Karin Wanngård & Anna König Jerlmyr, borgarråd Stockholms stad
Tomas Eriksson, gruppledare (MP) Stockholms läns landsting
Carl Johan Sonesson m fl , regionråd (M) Region Skåne
Börje Wennberg och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstings- resp regionstyrelsens ordförande (S) Uppsala & Örebro län
Per Tryding och Lisa Jedlid, Sydsvenska Handelskammaren
Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting
Jenny Petersson, riksdagsledamot (M) Hallands län
Britta Flinkfeldt, kommunalråd (S) Arjeplog
Mats Eriksson mfl, ordf regionstyrelsen (M), Region Halland
Jan Edling , utredare, författare till rapporten Tillväxtens regionala logik
Åse Classon och Staffan Nilsson, ordf Hela Sverige ska leva
Robert Håkansson mfl, distriktsordförande (SD) Norrbotten
Leif V Erixell, författare och demokratidebattör
Dan Ankarholm, Norrbottens Sjukvårdsparti
Gunilla Zetterström-Bäcke & Anna-Lena Andersson, kso och vice kso Härjedalen
Karin Wanngård mfl, finansborgarråd (S) Stockholms stad

Dela den här debatten

Fler artiklar om Demokrati

Igår 10:43

Politikernas besök till vissa moskéer misstolkas

Sameh Egyptson, islamolog Lunds universitet
27 maj

Nu krävs politik för ett land i balans

Malin Ackermann , Lyckselebo

Senast publicerat

Idag 13:54

Matematiken lyfter både demokratin och skolan

Daniel Smirat & Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer
Idag 11:56

Gör sommarjobben tillgängliga för alla

Jonatan Arenius, tillgängligansvarig Humana
Idag 10:48
Idag 10:44

Undanta seniorer när skuldkvotstak införs

Christina Rogestam, 
förbundsordförande SPF Seniorerna
Idag 09:57

Regeringen måste prioritera lärarnas arbetsmiljö

Isak Skogstad, ordförande Lärarnas Riksförbund studerandeförening

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här