Stockholms konst måste göras tillgänglig

Kulturpolitik. När skattepengar används för kultur, är det oerhört angeläget att denna kultur verkligen är tillgänglig för alla. Därför tar vi liberaler i Stockholm initiativ för att via den kommunala kulturpolitiken göra konsten och kulturhistorien möjlig att ta del av utan hinder.
Rasmus Jonlund mfl , kulturnämnden (L) Stockholms stad
Annons

Alla människor i Sverige ska ha rätt och möjlighet att möta och ta del av kultur i olika former. Denna utgångspunkt gör att vår liberala kulturpolitik vill främja både kvalitet och tillgänglighet, och bejakar både rent kommersiell kultur och sådana uttryck vars kvalitet berättigar offentlig finansiering. 

Tillgänglighet handlar ofta om de fysiska rummen – men inom kulturen blir det särskilt tydligt att vi måste se och undanröja många fler funktionshinder än att bara ta sig in och runt i kulturens lokaler. 

Samtidigt har kulturen större möjligheter än många andra samhällsområden att skapa tillgänglighet fullt ut – utbud och uttryck som är tillgängliga utan speciallösningar, oavsett funktionsvariation.

Annons

På museer och konsthallar ska personer med funktionsnedsättning inte ständigt känna behov att boka långt i förväg eller behöva vara hänvisade till ett separat ”program” som är specialgjort för dem, utan förutsättningar ska finnas att vara en museibesökare bland andra. 

Goda förebilder finns i städer som London och New York. Syntolkade audioguider och andra innovativa metoder skapar ett kulturutbud som alla kan ta del av. Multisensoriska och taktila utställningar kan ge nya perspektiv på konst, för alla.

I våra stadsmiljöer finns gott om permanent konst och kulturhistoria: offentliga konstverk, intressanta byggnader och minnesmärken med informationstavlor och – som i Stockholm – litterära skyltar som uppmärksammar Stockholmsskildringar, just på de platser som beskrivs i böckerna. 

Du kan som Eyvind Johnsons Krilon stå en vinterdag och blicka ut över Mälaren och staden från Västerbron; följa i Elin Wägners och Norrtullsligans spår eller möta Strindbergs ”Tjänstekvinnans son” på Norrtullsgatan; uppleva Tegnérlunden genom Astrid Lindgrens Mio; eller ta del av någon annan av de 75 författarskap och böcker som uppmärksammats med en skylt. 

Det vill säga – om du kan läsa den ganska lilla texten, röd på vit bakgrund.

De litterära skyltarna är det kanske tydligaste exemplet, men även andra kultur- och minnesskyltar om konstverk, byggnader, personer och händelser bör självklart bli tillgängliga och läsbara för alla. Och inte bara i större text och punktskrift.

Vår gemensamma konst och kulturhistoria bör göras tillgänglig i ljud - inläst information som kan laddas ned på en tydlig webbsida. Denna webbsida bör också samla kartor och annan information så att man enklare hittar de uppmärksamhetsvärda platserna och kan skapa sin egen stadsvandring, med ljudguiden som sällskap. Informationen bör erbjudas - i text och ljud - på de största språken i Stockholm och bland turister.

Att ta del av information är bra - men även konstverk och byggnader i sig kan göras tillgängliga för fler. Med taktila modeller kan de fysiska formerna utforskas med fler och andra sinnen än synen. Slitstarka modeller av slott, stadshus och skulpturer kan sättas upp i närheten av de förlagor de avbildar.

Tydliga skyltar, information i text, ljud och kartor på flera språk, och taktila modeller är inte bara sätt att göra kulturen och historien tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Att uppleva kulturen med andra sinnen och på fler språk är till glädje och fördel för alla, oavsett funktionsvariation. På samma sätt som multisensorisk konst kan ge nya perspektiv för alla.

Tillgänglighet gör konsten och kulturhistorien mer intressant. Det skapar ett mer jämlikt samhälle och kommer att stärka besöksnäringen. Att skapa ett mer tillgängligt samhälle är en aldrig avslutad uppgift.

Våra förslag är en liten del, som inte kommer kunna bli verklighet över en natt. Men de är några steg till på den pågående färden. I Stockholm - och i andra kommuner.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Rasmus Jonlund, vice ordförande (L) i kulturnämnden, Stockholms stad
  • Hanna Gerdes, ledamot (L) i kulturnämnden, Stockholms stad, folkrättsjurist
  • Anne-Lie Elfvén, ersättare (L) i kulturnämnden, Stockholms stad

Fler artiklar om Demokrati

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 06:04

KD: Stärkt EU ger tryggare Europa

Lars Adaktusson mfl, Europaparlamentariker (KD)
23 mars

”Malmöbornas trygghet har ignorerats”

Tony Rahm, andre vice ordf (M) fritidsnämnden Malmö
23 mars

”Porta dem som trakasserar på badhusen”

Anna König Järlmyr & Bo Sundin, Moderaterna, Stockholms stad
23 mars

”M måste sluta vara alla till lags”

Michaela Fletcher, kommunalråd (M) Österåker

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här