Stockholms konst måste göras tillgänglig

Kulturpolitik. När skattepengar används för kultur, är det oerhört angeläget att denna kultur verkligen är tillgänglig för alla. Därför tar vi liberaler i Stockholm initiativ för att via den kommunala kulturpolitiken göra konsten och kulturhistorien möjlig att ta del av utan hinder.
Rasmus Jonlund mfl , kulturnämnden (L) Stockholms stad
Annons

Alla människor i Sverige ska ha rätt och möjlighet att möta och ta del av kultur i olika former. Denna utgångspunkt gör att vår liberala kulturpolitik vill främja både kvalitet och tillgänglighet, och bejakar både rent kommersiell kultur och sådana uttryck vars kvalitet berättigar offentlig finansiering. 

Tillgänglighet handlar ofta om de fysiska rummen – men inom kulturen blir det särskilt tydligt att vi måste se och undanröja många fler funktionshinder än att bara ta sig in och runt i kulturens lokaler. 

Samtidigt har kulturen större möjligheter än många andra samhällsområden att skapa tillgänglighet fullt ut – utbud och uttryck som är tillgängliga utan speciallösningar, oavsett funktionsvariation.

Annons

På museer och konsthallar ska personer med funktionsnedsättning inte ständigt känna behov att boka långt i förväg eller behöva vara hänvisade till ett separat ”program” som är specialgjort för dem, utan förutsättningar ska finnas att vara en museibesökare bland andra. 

Goda förebilder finns i städer som London och New York. Syntolkade audioguider och andra innovativa metoder skapar ett kulturutbud som alla kan ta del av. Multisensoriska och taktila utställningar kan ge nya perspektiv på konst, för alla.

I våra stadsmiljöer finns gott om permanent konst och kulturhistoria: offentliga konstverk, intressanta byggnader och minnesmärken med informationstavlor och – som i Stockholm – litterära skyltar som uppmärksammar Stockholmsskildringar, just på de platser som beskrivs i böckerna. 

Du kan som Eyvind Johnsons Krilon stå en vinterdag och blicka ut över Mälaren och staden från Västerbron; följa i Elin Wägners och Norrtullsligans spår eller möta Strindbergs ”Tjänstekvinnans son” på Norrtullsgatan; uppleva Tegnérlunden genom Astrid Lindgrens Mio; eller ta del av någon annan av de 75 författarskap och böcker som uppmärksammats med en skylt. 

Det vill säga – om du kan läsa den ganska lilla texten, röd på vit bakgrund.

De litterära skyltarna är det kanske tydligaste exemplet, men även andra kultur- och minnesskyltar om konstverk, byggnader, personer och händelser bör självklart bli tillgängliga och läsbara för alla. Och inte bara i större text och punktskrift.

Vår gemensamma konst och kulturhistoria bör göras tillgänglig i ljud - inläst information som kan laddas ned på en tydlig webbsida. Denna webbsida bör också samla kartor och annan information så att man enklare hittar de uppmärksamhetsvärda platserna och kan skapa sin egen stadsvandring, med ljudguiden som sällskap. Informationen bör erbjudas - i text och ljud - på de största språken i Stockholm och bland turister.

Att ta del av information är bra - men även konstverk och byggnader i sig kan göras tillgängliga för fler. Med taktila modeller kan de fysiska formerna utforskas med fler och andra sinnen än synen. Slitstarka modeller av slott, stadshus och skulpturer kan sättas upp i närheten av de förlagor de avbildar.

Tydliga skyltar, information i text, ljud och kartor på flera språk, och taktila modeller är inte bara sätt att göra kulturen och historien tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Att uppleva kulturen med andra sinnen och på fler språk är till glädje och fördel för alla, oavsett funktionsvariation. På samma sätt som multisensorisk konst kan ge nya perspektiv för alla.

Tillgänglighet gör konsten och kulturhistorien mer intressant. Det skapar ett mer jämlikt samhälle och kommer att stärka besöksnäringen. Att skapa ett mer tillgängligt samhälle är en aldrig avslutad uppgift.

Våra förslag är en liten del, som inte kommer kunna bli verklighet över en natt. Men de är några steg till på den pågående färden. I Stockholm - och i andra kommuner.

  • Rasmus Jonlund, vice ordförande (L) i kulturnämnden, Stockholms stad
  • Hanna Gerdes, ledamot (L) i kulturnämnden, Stockholms stad, folkrättsjurist
  • Anne-Lie Elfvén, ersättare (L) i kulturnämnden, Stockholms stad

Fler artiklar om Demokrati

Idag 05:45

Regeringens oklara besked grumlar flyktingpolitiken

Johan Forssell mfl, riksdagsledamot (M)
Igår 05:45

"Det är inte bara polisen som lämnat förorterna"

Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S), Norrköpings kommun
23 maj

Risk att EU underkänner public service-avgift

Lars Marén & Johan Bobert, analysföretaget LoveOne / vd Deliberately
23 maj

Senast publicerat

Idag 05:45

Modernisera insatserna för barnen i sommar

Lena Holm, generalsekreterare Majblommans riksförbund
Idag 05:45

Regeringens oklara besked grumlar flyktingpolitiken

Johan Forssell mfl, riksdagsledamot (M)
Igår 15:02

”Obligatoriskt skolval löser inte problemen”

Daniel Riazat, skolpolitisk talesperson (V)
Igår 14:51

Oroande att regeringen verkar slagit sig till ro

Tomas Tobé & Cecilia Widegren, Moderaterna

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här