Staten ska inte tvinga kommuner bygga bostäder

Bostadsbyggande. Nya regler krävs för att underlätta kommunernas bostadsplanering, föreslår SKL som en åtgärd av flera för att öka tillgängligheten av bostäder.
Lena Micko , ordf SKL
Annons

Med ena handen hindrar staten kommuner att planera för nya bostäder där företag vill bygga. Med den andra vill man nu tvinga kommuner att se till att bostäder byggs. Det är inte acceptabelt.

De bostadspolitiska samtalen mellan regeringen och oppositionen är nu igång. Inför dessa samtal har regeringen sagt sig vara beredd att införa tvång mot kommunerna i bostadsbyggandet. Bostadsministern har till och med talat om att använda sanktioner.

Det kan uppfattas som att regeringen vill tvinga landets kommuner att bygga fler bostäder. Men kommuner bygger inte bostäder. Det gör företag. 

Annons

De allmännyttiga bostadsföretagen ägs förvisso av kommuner. Men dessa är enligt lag skyldiga att agera på marknadsmässiga villkor, alltså precis som alla andra privata företag. Själva byggandet kan staten med andra ord inte tvinga fram.

Kvar återstår alternativet att förelägga kommuner att ta fram detaljplaner, som anger hur mark ska bebyggas. Men ett sådant föreläggande vore inte acceptabelt. 

Även om kommunernas planberedskap generellt sett är god, så är det ett stort problem att just staten själv hindrar planering av nya bostäder där företag helst vill bygga.

Som exempel täcker de statliga riksintressena 55 procent av landets yta. En enkätstudie som SKL har gjort visar att statens hantering av riksintressen fördröjde byggstarten av 14 600 bostäder bland 54 tillväxtkommuner i fjol. Det är över hälften av antalet bostäder som byggdes i dessa kommuner året innan.

På landsbygden, där tillgången till stränder är stor, är strandskyddet ett allvarligt problem. 

Sverige har över 400 000 kilometer stränder. Det motsvarar tio varv runt vår planet. Vid varje strandkant råder minst 100 meter generellt byggstopp.

Lägg därtill att bullerreglerna fortfarande är ett hinder för byggande i städer och tätorter. Ett nytt regelverk kom i somras just för trafikbuller. Men det är oklart hur reglerna ska tolkas, och därmed hindras viktiga bostadsbyggen att komma igång.

Allt för länge har kommunerna fått bära hundhuvudet för systemfelen på svensk bostadsmarknad. Regelverk som hindrar byggande där många vill bo är ett allvarligt problem, men det är samtidigt bara ett av flera. 

Ska fler kunna få tillgång till en bostad måste regering och riksdag vidta följande åtgärder: 

1. Förändra regler som hindrar och fördröjer kommunernas bostadsplanering. Röj upp bland riksintressena, lätta på strandskyddet för byggande på landsbygden och skapa klarhet i bullerfrågan. Minska antalet statliga detaljkrav i bostadsplaneringen och se över regler för överklaganden.

2. Öka rörligheten på bostadsmarknaden. Den så kallade flyttskatten begränsar incitamenten och möjligheterna för människor att flytta från ett hem till ett annat. Färre bostäder frigörs för de som står utanför bostadsmarknaden.

3. Sätt ökat fokus på att stötta de många individer och familjer som har svårt att efterfråga en bostad. Sveriges nationella bostadspolitik behöver också vara en social bostadspolitik – en politik för alla.

  • Lena Micko, ordförande (S) Sveriges Kommuner och Landsting

Fler artiklar om Ekonomi

Idag 05:45

Framtidens utmaningar kräver nya tjänstelösningar

Anders Sundin mfl, Almegas forsknings- och innovationsråd
26 maj

Så vill vi förbättra assistansersättningen

Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister (S)
26 maj

Välfärdens förluster behöver diskuteras

Nima Sanandaji, chef för ECEPR
24 maj

Försämrat företagsklimat hot mot jobb och välstånd

Christer Östlund, ansvarig kommunrelationer Svenskt Näringsliv
24 maj

Dags att agera för ett tryggare företagsklimat

Monika Lozancic, (M) ledamot, Stockholm Business Region AB

Senast publicerat

Idag 07:01
Idag 05:45

Baudin: ”Jag kommer vara mycket tuffare”

Tobias Baudin, förste vice ordf LO / ordförandekandidat Kommunal
Idag 05:45

Framtidens utmaningar kräver nya tjänstelösningar

Anders Sundin mfl, Almegas forsknings- och innovationsråd
Igår 14:32

Omställning till fossilfria bussar kräver stabila regler

Anna Grönlund & Helena Leufstadius , vice vd Sveriges Bussföretag / vd Svensk Kollektivtrafik
Igår 12:55

Positiva känslor gör lärandet enklare

Melanie Malmgren, elev i årskurs åtta i Fjällenskolan, Järfälla

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här