Stärk ledarskapet för att lyfta skolan

Rektorer. Nu är lärarlönelyftet färdigförhandlat och vi kan konstatera att skolledare innefattas, men inte alls i den omfattning som Sveriges Skolledarförbund har yrkat på. Vi tar vårt ansvar för resultatet i förskola och skola och vårt budskap är tydligt: investera i skolledarnas löner.
Matz Nilsson & Maria Andrén Bergström , Sveriges Skolledarförbund
Annons

Sveriges Skolledarförbund tar ansvar för resultatet i förskola och skola. Som en del av det ansvaret arbetar förbundet målmedvetet tillsammans med våra medlemmar för att Sveriges skolledare ska ha en lön som motsvarar det komplexa uppdrag och det ansvar som uppdraget omfattar.

Vi vet att alternativkostnaden blir mycket hög för de arbetsgivare som inte investerar i skolledarnas löner.

Glädjande kan vi konstatera att många arbetsgivare har prioriterat skolledarnas löner. De senaste tre åren har lönerna för våra medlemmars ökat med i snitt 15 procent. Men det gäller långt ifrån alla arbetsgivare och lönenivåerna är fortfarande alltför låga på många håll i Sverige. Vi fortsätter därför vårt viktiga arbete.

Annons

Sveriges Skolledarförbund anser att extraordinära insatser krävs för att förbättra resultatet i förskola och skola, och förbundet är därför positivt till de satsningar som staten på skolans område gjort de senaste åren. Men vi hävdar med eftertryck att både staten och arbetsmarknadens parter har ett ansvar att lyfta blicken och tänka på helheten när dessa satsningar utformas.  

En satsning måste skapa möjlighet att prioritera såväl lärare som dess chefer. För oss är det mycket viktigt att statliga satsningar inte slår hål på befintliga lönestrukturer som parterna byggt upp.

Sveriges Skolledarförbund valde tidigt att stötta förstelärarreformen, det är positivt att fler karriärvägar inom skolan skapas. När regeringen aviserade en större satsning på skolan (tre miljarder till lärarlönelyftet) drev vi, som enda fackförbund, frågan om att även inkludera skolledarna för att uppnå bästa möjliga effekt av resurstillskottet. Som alternativ föreslog vi även en komplementär satsning på endast skolledare.

Nu är lärarlönelyftet färdigförhandlat och vi kan konstatera att skolledare innefattas, men inte alls i den omfattning som förbundet har yrkat på. Diskussionerna har nu påbörjats om hur dessa pengar ska fördelas och hur föreskriften ska tolkas.

Vi har nåtts av flera goda exempel där skolledare finns med när fördelningen av pengarna diskuteras. Men dessvärre har vi också nåtts av information om motsatsen.

Vi vill därför påminna om att regeringen uttalat att satsningen ska omfatta skolledare inom förskola och skola. Det hade varit önskvärt att detta hade gått att utläsa ur förordningen. 

I det läge som uppstått uppmanar nu Sveriges Skolledarförbund skolans huvudmän att:

  • Innan fördelningen av den statliga satsningen och årets lönerevision görs, analysera dagens lönestruktur i varje enskilt fall för att bestämma hur den bör se ut i framtiden för att ge bästa möjliga utväxling av satsade pengar.
  • Vid fördelningen av den statliga ”tremiljardssatsningen” - utnyttja möjligheten att inkludera skolledare!
  • Planera redan nu hur skolledarna fortsatt kan lyftas inom ramen för årets och kommande års lönerevisioner. Och om behov finns (rekryteringskris kontra generationsväxlingar), verka för att skapa utrymme utöver revisionen.
  • Starta ett strategiskt arbete om hur eventuellt kommande statliga satsningar ska nyttjas. Den aviserade satsningen på välfärden i vårbudgeten kan med fördel användas till att stärka ledarskapet. Välfärden står inför stora utmaningar och behöver ett starkt ledarskap!

Och slutligen kom ihåg - skolledare är få till antalet men har stor påverkan på resultatet i förskola och skola. 

Vi tar vårt ansvar för resultatet i förskola och skola och vårt budskap är tydligt: investera i skolledarnas löner.

Fler artiklar om Skola

16 januari
10 januari

Elever med hörselskada får föra sin egen kamp

Jonathan Wahlström, ordf Unga Hörselskadade
2 januari

Så får studieovana chans att bli toppforskare

Maria Arneng & Johan Ödmark, stiftelsen Läxhjälpen resp Kista Science City
30 december 2016

Var är biblioteken?

Sara Roberts & Stina Hamberg, DIK
28 december 2016

Förslaget om IB-betygen försvagar Sverige

Camilla Waltersson Grönvall m.fl, Alliansens utbildningspolitiska talespersoner

Senast publicerat

Idag 13:05
Idag 12:00

Regeringen måste göra något åt bostadsbristen

Ina Djurestål, riksordförande Moderata Studenter
Idag 11:39

Dåliga förslag om dopingkontroller på gym

Saila Quicklund & Anti Avsan, riksdagsledamöter (M)
Idag 10:49

Använd de outnyttjade miljarderna till järnvägen

Åsa Karlsson mfl, kommunalråd (S) Munkedal
Idag 10:15

Hårdare personuppgiftslag utmaning för myndigheter

Christoffer Callender, Säkerhetsingenjör, Intel Security

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här