Splittring om valfriheten drabbar välfärdsjobben

Ekonomi. Sedan alliansregeringen tillträdde hösten 2006 har det skapats 50 000 nya jobb i välfärden. Men nu skapar den interna splittringen hos Socialdemokraterna osäkerhet hos välfärdsföretagarna. Oron hindrar nya jobb från att skapas, skriver tre ledande moderata riksdagsledamöter.
Anna Kinberg Batra , gruppledare (M), ordförande i riksdagens finansutskott
Annons

Nya Moderaterna och alliansen arbetar för en tillgänglig och trygg välfärd med hög kvalitet. Lagen om valfrihetssystem, LOV, har inneburit ökad mångfald, och därmed jobbtillfällen och utveckling inom äldreomsorgen. Den har säkrat människors valmöjligheter, och förbättrat jämställdheten i en bransch som domineras av kvinnor.

Vård- och omsorgssektorn växer och utvecklas snabbt. Enligt ny statistik från SCB har 9 000 nya jobb kommit till inom privata vård- och omsorgsföretag vid halvårsskiftet jämfört med samma tid 2011. Sedan 2006, då alliansregeringen började arbetet med att utveckla valfriheten i välfärden, har vi fått 50 000 nya välfärdsjobb, enligt branschstatistik från SCB. Cirka 30 procent av vårdföretagen har ökat antalet anställda sedan i höstas, mest inom sjukvård och personlig assistans, men även inom äldreomsorg. Den privata vårdsektorn vill fortsätta utvecklas och växa med ytterligare nya jobb.

Samtidigt visar Vårdföretagarna i en aktuell rapport att välfärdsföretagare ser politiska beslut och politisk osäkerhet som det främsta expansionshindret. Nästan var tredje företag uppger att detta är den främsta begränsningen för att växa.

Annons

Trots att välfärden är en av våra viktigaste framtidsfrågor, fortsätter Socialdemokraterna att inte lämna besked om var man står i frågan om mångfald i välfärdssektorn. Detta trots att konsekvenserna är tydliga. Socialdemokraternas interna splittring och brist på svar skapar en befogad oro hos välfärdsföretagare. Den politiska osäkerheten hindrar nya jobb i välfärden från att skapas.

Nya Moderaterna och alliansen anser att det är bra att människor runtom i landet har fått fler valmöjligheter och därmed kan påverka sin egen situation. Välfärdsföretag innebär såväl nya arbetstillfällen som en ökad mångfald och valfrihet, samtidigt som de är en viktig pusselbit i att förbättra villkoren för medarbetarna.

Förra året var 117 000 medarbetare anställda inom den privata vård- och omsorgssektorn. Utan långsiktiga villkor för vårdföretagare riskeras utvecklingspotentialen som dagens och framtida vårdföretagare har. Socialdemokraternas ovilja att ge klara besked hotar befintliga välfärdsjobb, och stoppar nya.

Lagen om valfrihet har skapat större möjligheter till eget inflytande inom vård- och äldreomsorg. Det har skapat bättre villkor och nya viktiga jobb i en viktig bransch som länge präglades av få arbetsgivare, små löneökningar och begränsade karriärvägar. Det har också inneburit en tydlig jämställdhetsvinst. Svenskt Näringsliv har i en rapport visat att i de 687 enskilda utförare som var verksamma i LOV-system 2010 var det närmare 80 procent som hade en kvinnlig ägare eller vd. Det i en bransch där över 80 procent av de anställda är kvinnor.

Mångfald och valfrihet har skapat utveckling där det förut ofta bara fanns en kommunal arbetsgivare. Idag har man istället möjlighet att förverkliga sina idéer, förbättra sina arbetsvillkor och påverka sin löneutveckling.

Splittringen inom Socialdemokraterna är destruktiv för svensk välfärd. Det är tanklöst att riskera 117 000 jobb inom vård- och omsorgssektorn på grund av ideologiska skygglappar. Samtidigt är det ansvarslöst att inte vara ärlig och tydlig med sin ståndpunkt. Både företagare och anställda inom välfärdssektorn förtjänar besked om deras jobb ska bli kvar, och om de vågar fortsätta satsa för framtiden.

Nya Moderaterna och alliansen anser att det viktigaste är kvaliteten på vården som ges. Bästa möjliga tillgänglighet och kvalitet för patienter. Goda arbetsvillkor för medarbetare. Därför är vi tydliga med att välfärd ska bedrivas i både offentlig och privat regi.

Det är dags för Socialdemokraterna att sluta hindra nya jobb inom välfärden från att skapas, att ta sitt ansvar och ge besked. Kommer ni göra gemensam sak med LO och Vänsterpartiet och inskränka mångfalden inom svensk välfärd?

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Arbete

21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
15 mars
13 mars

Replik: Bristyrken hjälps inte av protektionism

Anna König Jerlmyr , oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad
9 mars

”Det måste bli lättare att rekrytera till bristyrken”

Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd (S), Stockholm
8 mars

Fler i arbete med nationell strategi för validering

Jonas Milton mfl, ordförande Valideringsdelegationen 2015–2019

Senast publicerat

Idag 05:45
Idag 05:45

”Socialstyrelsens riktlinjer försämrar för patienterna”

Rolf Holmqvist & Christer Sandahl, professorer Linköping resp Karolinska
Idag 05:45

”Skåne har inte råd med Länsstyrelsen”

Carina Wutzler & Henrik Thorsell , kso resp andre vice ordf (M), Vellinge
Igår 15:29

Vill C skapa kaos med SD i hejarklacken?

Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen
Igår 13:15

Nu tar vi ledartröjan inom offentlig upphandling

Johnny Magnusson mfl, regionstyrelsens ordförande (M) Västra Götalandsregionen

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här