Södertälje vinner kampen mot grova brottsligheten

Gängkriminalitet. I Södertälje har den grova organiserade brottsligheten förklarat krig mot resten av samhället. Men det är ett krig som det goda samhället kommer att vinna.
Staffan Norberg , kommunalråd (V) Södertälje, ordförande stadsbyggnadsnämnden
Annons

Södertälje är en av de platser i landet som många förknippar med grov gängkriminalitet, mord, utpressning, stölder och så vidare. Den ökända militärligan hade sin hemvisst här, liksom mer aktuella X-team och olika Södertäljenätverk. Här begicks för ett par år sedan 15 000 anmälda brott, varav 50 mordbränder, 80 personrån, 1 200 narkotikabrott, 2 000 våldsbrott och 60 fall av utpressning, varje år!

Till slut satte vi ned foten. Det goda samhället måste kliva fram och människor måste våga berätta. En ovanligt modig polismyndighet i Södertälje sade att här måste vi prova nya metoder för att lagföra grovt kriminella. En hårt prövad kommunledning sade att här måste saker förändras. Rekryteringen till den grova och våldsamma kriminaliteten måste brytas!

Den minskning vad avser kriminalitet som vi sett i Södertälje en tid har glädjande nog fortsatt även första halvåret 2012. Totalt anmäldes första halvåret 2012 354 färre brott, vilket är en nedgång med 4,1 procent jämfört med förra året. Särskilt glädjande är att våldsbrotten minskat med ytterligare 9 procent, rånen med 17 procent, stölderna har blivit fem procent färre, bilbrotten 17 procent färre, skadegörelse inkluderat klotter 12 procent mindre och brott mot vapenlagen 34 procent färre än för ett år sedan. Det är en utveckling som alltså går på tvärs med utvecklingen på andra håll. Vad som ökat något är bland annat utpressningsbrotten. En positiv tolkning av detta kan vara att folk - och då framförallt småföretagare - nu äntligen vågar anmäla i större utsträckning än förr när de utsatts för utpressning.

Annons

Vad har brutit trenden och vad skiljer samhällets insatser mot tidigare? Trots den nu aktuella jävsfrågan i tingsrättens domar mot grovt kriminella personer sänds tydliga signaler om en förändrad attityd från samhällets sida. Den nya typen av systematisk granskning av ekonomiska transaktioner, beslag av egendom och annat sätter käppar i hjulen för det som utgör den absolut viktigaste drivkraften i organiserad kriminalitet: Pengarna. Det gör det svårare att tjäna pengar på en karriär som kriminell. Riskerna har ökat.

Minst lika viktigt har varit den samverkan som skett mellan olika myndigheter, sociala insatsgrupper som har bättre koll på högriskindivider, avhopparverksamhet, kontaktpoliser, stödcentrum för unga brottsoffer, utredningscentrum, grannsamverkan och en rad andra insatser. I kombination med att media bevakar och rapporterar om det som sker sänds då signaler om att nya spelregler gäller i Södertälje. Allra viktigast är det som sker i hemmen och vilka attityder och värderingar som vidarebefordras.

Vid en jämförelse mellan Malmö, Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka och Stockholm har antalet brott per 100 000 invånare minskat kraftigt i Södertälje. Särskilt märks det på antalet stöldbrott där antalet nu är lägre i Södertälje än i alla de jämförda kommunerna. Antalet bostadsinbrott har minskat från 339/100 000 invånare år 2009 till 184/100 000 invånare två år senare. I exempelvis Danderyd, med ett betydligt bättre rykte, uppgick de 2011 till 539 och i Stockholmsstadsdelen Spånga/Tensta till 804. I Södertälje har de under 2011 minskat till 184. När kriminalitet och brottsfrekvens ökar i andra städer så minskar den i Södertälje. Massiva insatser mot den organiserade grova brottsligheten har uppenbarligen en dämpande verkan även på vardagsbrottsligheten.

Det goda samhället ges därigenom en möjlighet att vinna. Förhoppningsvis sänder det signaler så att unga avstår den kortsiktigt enkla vägen och lockelsen som en kriminell karriär kan erbjuda.

Den stora utmaningen återstår dock. Det är att förmå människor i djupet av sitt inre att avstå från våldslösningar och grovt utnyttjande av andra människor för egna syften. I grund och botten vad samhället i stort kan erbjuda i form av meningsfullt jobb, en fritid som kan ta sig an även de värsta typerna, en skola som inte stöter bort vissa individer och en vuxenvärld som vågar säga från. En identitet som baseras på något mer positivt. Förutsättningarna i Södertälje är utmanande - men vi är nu inne på rätt spår. Förhoppningsvis kan vi även fortsättningsvis se hur nästan alla typer av kriminalitet minskar. Det är ett gott tecken i en hårt prövad stad som tillfrisknar.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Staffan Norberg, kommunalråd (V) Södertälje, ordförande stadsbyggnadsnämnden

Fler artiklar om Demokrati

Idag 05:45

Ge allmänheten insyn i EU-budgeten

Max Andersson & Staffan Dahllöf, EU-parlamentariker (MP) / rapportförfattare
Idag 05:45

”Mötesplatser medel mot ungdomars utsatthet”

Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
Igår 14:31

LUF: Låt polisstudenter utreda vardagsbrott

Joar Forsell, förbundsordförande LUF
Igår 10:38

Nej, SKL styrs inte från Rosenbad

Lena Micko mfl, ordförande (S) SKL
Igår 05:45

”Skåne har inte råd med Länsstyrelsen”

Carina Wutzler & Henrik Thorsell , kso resp andre vice ordf (M), Vellinge

Senast publicerat

Idag 16:31

Replik: Politiker ska inte styra över teaterscenerna!

Saga Axmalm , vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg
Idag 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
Idag 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall
Idag 09:12

”Skärp kraven för miljövänliga hus”

Pernilla Winnhed mfl, vd Energiföretagen Sverige

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här