Socialdemokraternas vinstvelande hotar jobben

Ekonomi. Det finns 110 000 anställda i privata alternativ i vård- och omsorgssektorn runt om i Sverige. Bristen på besked från socialdemokraterna om vart de står i vinstfrågan skapar stor otrygghet för dessa företag. Stefan Löfven måste nu lämna ett tydligt besked.
Anna Kinberg Batra , gruppledare (M) i riksdagen
Annons

Under sommaren har debatten fortsatt om valfrihet och privata alternativ i välfärden. Det är en viktig diskussion som kan hjälpa till att ytterligare höja kraven på och kvaliteten inom de många viktiga välfärdsverksamheter runtom i Sveriges kommuner och landsting som i dag erbjuds av privata aktörer. Frågan är viktig även ur andra perspektiv, såsom jämställdhet och jobbskapande.

Frågan aktualiserades återigen när LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i Ekots lördagsintervju (1/9) hade tydliga problem med att förklara hur villkoren för företagen i välfärden ska utformas. Bland annat kunde han inte ge besked kring hur den non profit-princip som LO vill se ska fungera i praktiken. Inga nya svar kom heller kring LO:s beslut att verka för en avveckling av Lagen om valfrihetssystem (LOV) och vad detta skulle få för konsekvenser runtom i landet.

Inte heller Stefan Löfven och Socialdemokraterna har tydligt redovisat sin syn på de många nya alternativ som vuxit fram i välfärden de senaste åren. Tvärtom har ledande socialdemokratiska företrädare som Mikael Damberg öppnat för att kommuner och landsting ska få hindra företag inom vård och omsorg från att få bedriva verksamhet i just den kommunen eller det landstinget. Ett annat aktuellt exempel är Boden där kommunledningen föreslagit att det uppskattade valfrihetssystem som finns inom hemtjänsten ska skrotas.

Annons

Det finns i dag över 110 000 medarbetare i privata alternativ inom vård- och omsorgssektorn runt om i landet, och bristen på besked skapar stor otrygghet hos dessa. Detta ställer nu stora kvar på Stefan Löfven och Socialdemokraterna att lämna tydliga svar på var de står i frågan.

Under våren och sommaren har jag tillsammans med lokala moderata företrädare ställt en öppen fråga till lokala socialdemokratiska företrädare. I 28 artiklar publicerade runt om i Sverige, från Umeå till Malmö, har vi frågat Socialdemokraterna hur de vill göra med valfriheten i sin kommun. Några svar har vi inte fått. Det kanske inte S kan ge. Men det behövs.

Lagen om valfrihetssystem som Alliansen införde 2009, har bidragit till att nya företag inom välfärdsektorn växer fram, men också ett ökat fokus på kvalitet, fler jobb och en ökad valfrihet. Många människor värnar de stora förbättringar som LOV inneburit. Nyföretagandet inom välfärdssektorn har ökat med runt 30 procent i kommunerna och ca 25 procent inom landstingen. Detta under en period som präglats av såväl finans- som efterföljande skuldkris. Införandet av LOV har även medfört en jämställdhetsvinst. Svenskt Näringsliv har i en rapport visat att bland de 687 enskilda utförare som var verksamma i LOV-system 2010 hade närmare 80 procent en kvinnlig ägare eller VD. Därutöver innebär fler arbetsgivare bättre möjlighet att förbättra sina arbetsvillkor och påverka sin löneutveckling.

Socialdemokraternas brist på besked är också anmärkningsvärt i ljuset av vad de egna väljarna tycker. En undersökning från Demoskop, i slutet av maj, visar att stödet för valfrihet är mycket starkt bland de socialdemokratiska väljarna. 85 procent anser att man ska få välja vårdgivare och 90 procent att man ska få välja utförare av äldreomsorg själv.

Både företagare och anställda inom välfärdssektorn behöver tydliga besked om deras jobb ska bli kvar och bli fler. Kommer Socialdemokraterna att gå på LO:s linje om att förbjuda vinster inom välfärden och därmed slå undan benen för tusentals företag runtom i Sverige som inte kan utveckla sina verksamheter och anställa nya medarbetare? Ska människors möjlighet att välja vad som passar de egna behoven tas bort? När får vi besked av Stefan Löfven? 

Fler artiklar om Ekonomi

30 november

Vi måste främja, inte förstöra, delningsekonomin

Olof Kollinius, tankesmedjan ECEPR
29 november

Lärarförbundet förstår inte Reepalus förslag

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund
28 november

V: Nu trappar vi upp arbetet mot vinstjakten

Karin Rågsjö , vårdpolitisk talesperson (V)
28 november

Utan stora reformer växer populismen allt snabbare

Caroline af Ugglas & Bettina Kashefi, Svenskt Näringsliv
28 november

Svenska innovationer kräver global politik

Teresa Jonek, näringspolitisk expert, Almega

Senast publicerat

Idag 14:10

Riskfrågan bör vägas utifrån helheten

Rosie Kvål, riskkonsult, Brandskyddslaget
Idag 12:28

Glöm inte bort rättsväsendet, Shekarabi

Fredrik Svärd, Ulf Lindén & Johan Norin, jurister med IT-inriktning
Idag 11:45

Abortsköterskor hjälper bara abortmotståndarna

Adam Garneij, ordförande CUF Göteborg
Idag 11:34

Klimatkrisen är allas ansvar, sluta peka finger!

Fredrik Leijerstam, medlem i Miljöpartiet Uppsala

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här