Sociala investeringsfonder gör kommunerna till vinnare

Omsorg. I Stockholm stad vill MP införa en social investeringsfond för tidiga och förebyggande sociala insatser. Även KD och V i Stockholm har kommit med liknande förslag – nu hoppas vi miljöpartister att fler ansluter sig till förslaget.
Stefan Nilsson , gruppledare (MP) Stockholms stad
Annons

Det är inte ovanligt att beslutsfattare erkänner det långsiktiga värdet av förebyggande insatser, men att de samtidigt fattar beslut som är alltför kortsiktiga. Ofta handlar det om att insatser sätts in för dem som har störst behov här och nu och för att en budget i balans kräver det. Fenomenet kallas ”temporal inkonsistens”. Trots att det ofta tidigt, redan i förskoleåldern, går att se vilka barn det riskerar att gå snett för senare i livet, är det sällan som tillräckliga insatser sätts in förrän det är för sent - och då riskerar kostnaderna att bli mångfalt större. Vi vet att om vi lyckas bespara ett enda barn en placering på ett långväga HVB-hem genom tidiga insatser så betalar det sig flera gånger om, både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv men framför ur ett mänskligt perspektiv.

I Stockholms stad har den moderatledda majoriteten skurit ner på socialtjänstens resurser med 10-15 procent sedan den tillträdde i slutet av 2006, bland annat genom att inte uppräkningar görs för löne- och prisökningar. I flera stadsdelar, som Enskede-Årsta-Vantör och Rinkeby-Kista, är situationen så allvarlig attt socialtjänsten larmar om att de inte längre klarar att leva upp till lagkraven, som en konsekvens av ständigt minskande resurser och krav på budget i balans. Att arbeta förebyggande är inte möjligt.

Miljöpartiet anser att det är helt nödvändigt med en generell ekonomisk upprustning av socialtjänsten i Stockholm, vi har bland annat föreslagit en tioprocentig förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården. Men staden - och fler kommuner - behöver också inrätta en social investeringsfond som gör det lättare att satsa långsiktigt. Med en sådan fond går det att skapa incitament för att satsa mer resurser på förebyggande arbete också i ordinarie driftsbudget. Exempelvis rektorer, förskolelärare och socialsekreterare vet ofta vad som skulle behöva göras för att vända en negativ utveckling, men de saknar det ekonomiska utrymmet. Med en social investeringsfond kan de få hjälp att leda sina idéer i bevis.

Annons

Ett kriterium för en social investeringsfond är att medlen placeras på särskilt konto, i någon mening ”skyddade” och beslutas om i särskild ordning. Fonden ska innehålla inslag av långsiktighet och helhetssyn och dessutom ha någon form av modell för ”avskrivningar”. SKL:s ekonomer menar att det är fullt rimligt att benämna sociala satsningar som investeringar. Däremot är det inte redovisningsmässigt möjligt att bokföra fondmedlen som investeringar och göra avskrivningar.

För Stockholms stad prognostiseras i år ett överskott på omkring en miljard kronor. Miljöpartiet anser att staden ska avsätta 200 miljoner kronor av överskottet till en social investeringsfond. Fonden bör vara cirkulerande, det vill säga i takt med att en enhet sparar in pengar på en tidig satsning så betalar den tillbaka motsvarande pengar till investeringsfonden. För att en ansökan ska kunna beviljas medel ur fonden ska den åtföljas av en välgrundad uppföljningsplan. Det ska på goda grunder kunna beräknas att kommunens kostnader minskas samtidigt som mänskliga vinster görs.

Fler artiklar om Omsorg

26 november

”Viktigt med översyn av LSS”

Åsa Regnér , barn-, äldre och jämställdhetsminister
24 november

Ett anständigt samhälle ska ge stöd vid behov

Bengt Eliasson & Maria Johansson, Liberalerna
20 november

För oss hänger förskolan och jobben samman

Camilla Waltersson Grönvall (M), skol- och utbildningspolitisk talesperson
20 november

Assistansbesparingarna får motsatt effekt

Gabriel Keryakos & Jennie Östlund, jurister på Nordström Assistans
20 november

Förnya LSS för ett mer inkluderande samhälle

Maria Johansson & Bengt Westerberg, arbetsgruppen En förnyad funktionshinderpolitik (FP)

Senast publicerat

27 november

Kristna skolor ger trygg miljö på stabil etisk grund

Magnus Westergård, skolchef, Livets Ords Kristna Skolor
27 november

Visst har vi närt monstren

Pontus Herin, journalist
27 november

Möjligheter och risker med vårdvalet

Clas Rehnberg mfl, professor Karolinska Institutet
27 november

Kris – jodå. Men löser vi den på rätt sätt?

Majed Safaee, Sollefteåbo, kommunaltjänsteman och f d vice förbundsordförande LUF
27 november

Ineffektiv vård, har vi råd med det?

Maj-Britt Elmvik, leg apotekare

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här