Sociala investeringsfonder gör kommunerna till vinnare

Omsorg. I Stockholm stad vill MP införa en social investeringsfond för tidiga och förebyggande sociala insatser. Även KD och V i Stockholm har kommit med liknande förslag – nu hoppas vi miljöpartister att fler ansluter sig till förslaget.
Stefan Nilsson , gruppledare (MP) Stockholms stad
Annons

Det är inte ovanligt att beslutsfattare erkänner det långsiktiga värdet av förebyggande insatser, men att de samtidigt fattar beslut som är alltför kortsiktiga. Ofta handlar det om att insatser sätts in för dem som har störst behov här och nu och för att en budget i balans kräver det. Fenomenet kallas ”temporal inkonsistens”. Trots att det ofta tidigt, redan i förskoleåldern, går att se vilka barn det riskerar att gå snett för senare i livet, är det sällan som tillräckliga insatser sätts in förrän det är för sent - och då riskerar kostnaderna att bli mångfalt större. Vi vet att om vi lyckas bespara ett enda barn en placering på ett långväga HVB-hem genom tidiga insatser så betalar det sig flera gånger om, både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv men framför ur ett mänskligt perspektiv.

I Stockholms stad har den moderatledda majoriteten skurit ner på socialtjänstens resurser med 10-15 procent sedan den tillträdde i slutet av 2006, bland annat genom att inte uppräkningar görs för löne- och prisökningar. I flera stadsdelar, som Enskede-Årsta-Vantör och Rinkeby-Kista, är situationen så allvarlig attt socialtjänsten larmar om att de inte längre klarar att leva upp till lagkraven, som en konsekvens av ständigt minskande resurser och krav på budget i balans. Att arbeta förebyggande är inte möjligt.

Miljöpartiet anser att det är helt nödvändigt med en generell ekonomisk upprustning av socialtjänsten i Stockholm, vi har bland annat föreslagit en tioprocentig förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården. Men staden - och fler kommuner - behöver också inrätta en social investeringsfond som gör det lättare att satsa långsiktigt. Med en sådan fond går det att skapa incitament för att satsa mer resurser på förebyggande arbete också i ordinarie driftsbudget. Exempelvis rektorer, förskolelärare och socialsekreterare vet ofta vad som skulle behöva göras för att vända en negativ utveckling, men de saknar det ekonomiska utrymmet. Med en social investeringsfond kan de få hjälp att leda sina idéer i bevis.

Annons

Ett kriterium för en social investeringsfond är att medlen placeras på särskilt konto, i någon mening ”skyddade” och beslutas om i särskild ordning. Fonden ska innehålla inslag av långsiktighet och helhetssyn och dessutom ha någon form av modell för ”avskrivningar”. SKL:s ekonomer menar att det är fullt rimligt att benämna sociala satsningar som investeringar. Däremot är det inte redovisningsmässigt möjligt att bokföra fondmedlen som investeringar och göra avskrivningar.

För Stockholms stad prognostiseras i år ett överskott på omkring en miljard kronor. Miljöpartiet anser att staden ska avsätta 200 miljoner kronor av överskottet till en social investeringsfond. Fonden bör vara cirkulerande, det vill säga i takt med att en enhet sparar in pengar på en tidig satsning så betalar den tillbaka motsvarande pengar till investeringsfonden. För att en ansökan ska kunna beviljas medel ur fonden ska den åtföljas av en välgrundad uppföljningsplan. Det ska på goda grunder kunna beräknas att kommunens kostnader minskas samtidigt som mänskliga vinster görs.

Fler artiklar om Omsorg

29 november

V: Vi måste få ordning på Stockholms färdtjänst

Gunilla Roxby Cromwall, gruppledare (V) Stockholms läns landsting
25 november

Så klarar vi äldreboomen

Clara Lindblom , Äldre- och personalborgarråd (V) Stockholm
23 november

Mobila polisstationer ökar tryggheten

Mattias Tykesson mfl, ledamot kommunfullmäktige (M) Göteborg
21 november

Kommunals krav: Trygghet även i privat äldreomsorg

Tobias Baudin & Lenita Granlund, Kommunal
21 november

C: Så sänker vi trösklarna till jobb för fler

Solveig Zander & Per Lodenius , riksdagsledamöter (C)

Senast publicerat

Idag 14:10

Riskfrågan bör vägas utifrån helheten

Rosie Kvål, riskkonsult, Brandskyddslaget
Idag 12:28

Glöm inte bort rättsväsendet, Shekarabi

Fredrik Svärd, Ulf Lindén & Johan Norin, jurister med IT-inriktning
Idag 11:45

Abortsköterskor hjälper bara abortmotståndarna

Adam Garneij, ordförande CUF Göteborg
Idag 11:34

Klimatkrisen är allas ansvar, sluta peka finger!

Fredrik Leijerstam, medlem i Miljöpartiet Uppsala

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här