Snabbare bostäder till nyanlända är möjligt

Flyktingmottagande. En utgångspunkt för en lyckad etablering som ny i landet är en bostad. Det krävs en fast punkt i tillvaron, ett hem, när man ska påbörja arbetet med att bli en del av Sverige. Bristen på bostäder är allvarlig, men Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är övertygat om att situationen går att lösa, givet att alla samhällsaktörer bidrar. SKL har ett antal konkreta punkter som snabbt kan underlätta för nyanlända och kommuner.
Lena Micko & Anders Knape , Sveriges Kommuner och Landsting
Annons

Kommunerna anstränger sig till det yttersta för att lösa bostadssituationen för de nyanlända som anvisas och för många av de efterkommande anhöriga. Det blir inte alltid den egna lägenheten som vi skulle önska, men med delade bostäder, tillfälliga moduler och inneboenden hos privatpersoner som öppnar sina hem kan många nyanlända börja sin etablering. 

Men allt fler kommuner tvingas använda nödlösningar i tillfälligt uppställda lokaler, vandrarhem och campingstugor när alternativen har sinat. Och många enskilda nyanlända och familjer hankar sig fram på egen hand mellan olika mer eller mindre ohållbara boenden. Det är ingen bra start i Sverige. 

Under året ska staten anvisa kommunerna nästan 22 000 nyanlända för bosättning. Alla ska erbjudas en bostad. Tillsammans med nyanlända i eget boende och anhöriga ska totalt 70 000 nyanlända bosätta sig i kommunerna. Nästa år väntar vi minst lika många. Med mottagandet från 2015 ansvarar kommunerna nu också för boende till 27 000 asylsökande ensamkommande barn och 9000 ensamkommande barn och unga som har beviljats uppehållstillstånd de två senaste åren. I kommunerna bor även 110 000 asylsökande vuxna och familjer, varav 70 000 i Migrationsverkets anläggningsboenden och 40 000 i eget boende.

Annons

Mottagandet är ojämnt spritt över landet och det är inte svårt att se att konkurrensen om lägenheter och olika boenden är stor, bara för de här målgrupperna. Därutöver efterfrågar många andra - ungdomar, studenter, personer som flyttar till jobb och äldre, för att nämna några - ett passande boende utifrån sina behov. En egen bostad och fast punkt är en grund för ett värdigt, tryggt och aktivt liv för de allra flesta av oss. 

Stat och kommun har ett gemensamt ansvar för nyanländas etablering. Kommunerna agerade ansvarsfullt och konstruktivt för att hjälpa staten under förra höstens stora asylmottagande. Bosättningslagen är en del lösningen för få ett effektivare och jämnare mottagande av nyanlända men den löser inte bostadsbristen. Nu behöver regeringen och dess myndigheter ta hänsyn till enskilda människors livssituation och underlätta för kommunernas uppdrag. SKL föreslår ett antal snabba och viktiga åtgärder för fler och bättre bostadslösningar:

  • Uppdra åt Migrationsverket att ha en samordnad strategi för asylboenden och bosättning av nyanlända efter uppehållstillstånd. Riktiga lägenheter som idag används i asylmottagandet behöver överlåtas till mottagandet av nyanlända. Flyttkaruseller kan undvikas genom en långsiktig planering för anläggningsboenden. Bosättningen efter uppehållstillstånd bör ske enligt närhetsprincipen och kommunernas möjligheter över året.
  • Låt kommuner som vill, ta emot fler nyanlända än sitt kommuntal för att möta ökade behov på den lokala och regionala arbetsmarknaden. 
  • Ge statliga bolag och myndigheter ett tydligt uppdrag att inventera sitt fastighetsbestånd och bistå kommunerna och nyanlända med nya och befintliga bostäder.
  • Säkerställ nyanländas möjligheter att betala hyra för olika bostadsformer. Idag ges ersättning bara för egen bostad, vilket nästan ingen kan få. Även nyanländas försörjningsglapp innan etablering och mellan tillfälliga uppehållstillstånd måste åtgärdas.
  • Staten behöver samordna sig i byggprocesserna och prioritera bland olika intressen. Hinder för ökat bostadsbyggande i form av riksintressen, strandskydd och bullerkrav behöver undanröjas. 
  • Enklare regelverk behövs för att återföra ombyggda lokaler i bostadshus till bostadsanvändning. Likaså för att uppföra tillfälliga bostäder genom bättre möjligheter till tidsbegränsade bygglov. Regeringen har aviserat sådana åtgärder men regelverket måste komma på plats fort, inte om ett halvår. Det bör också övervägas att ge regeringen möjlighet att besluta om undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen för tillfälliga bostäder till nyanlända vid ett stort mottagande.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Lena Micko, ordförande (S) Sveriges Kommuner och Landsting
  • Anders Knape, vice ordförande (M) Sveriges Kommuner och Landsting
Debatt/

Flyktingar till kommunerna

Flyktingar flyttas nu från asylboenden och ut i kommunerna. Enligt den nya lagen måste alla kommuner ta emot flyktingar. Men är det möjligt? Debatt pågår.
Klicka här för att delta i debatten

12 inlägg i denna debatt

Peter Eriksson, integrationsstrateg Ystads kommun
Malin Danielsson mfl, Liberalerna, Stockholms län
Adam Reuterskiöld mfl, kommunstyrelsens ordförande (M) Ekerö
Tuve Skånberg, ordförande i civilutskottet (KD)
Elisabeth Svantesson, integrationspolitisk talesperson (M)
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S) Södertälje
Leif Gripestam (M) & Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby resp. Ekerö
Peter Cavala, samhällsbyggnadschef, Länsstyrelsen Skåne
Meeri Wasberg m fl, gruppledare (S) Haninge
Lena Micko & Anders Knape, Sveriges Kommuner och Landsting
Alexandra Anstrell mfl , ordförande Haningemoderaterna

Dela den här debatten

Senast publicerat

Idag 15:29

Vill C skapa kaos med SD i hejarklacken?

Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen
Idag 13:15

Nu tar vi ledartröjan inom offentlig upphandling

Johnny Magnusson mfl, regionstyrelsens ordförande (M) Västra Götalandsregionen
Idag 10:53

Skattepengar ska inte gå till daltande med terrorister

Naod Habtemichael, ordf Centerstudenter Göteborg
Idag 10:21

Replik: Sluta bråka Volvo!

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
Idag 06:14

Så lyckas vi bygga nya hållbara städer

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige AB

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här