Snabb byggstart i Skåne bra för hela Sverige

Sverigeförhandlingen. En snabb byggstart av höghastighetsbanan i Skåne bidrar till nationella mål om jobb och tillväxt - inte bara i Skåne utan i hela Sverige. Vi ser fram emot ett fruktbart och nära samarbete med staten, skriver flera skånska toppolitiker.
Henrik Fritzon mfl , regionstyrelsens ordf Region Skåne
Annons

Sverigeförhandlingen har gått in i skarpt förhandlingsläge. Under måndagens inledande seminarium poängterade chefsförhandlaren HG Wessberg att den utbyggnadsstrategi som ska gälla för den nya höghastighetsbanan beror på var det är snabbt och lätt att förhandla. 

Skåne välkomnar den inställningen då vi här står eniga om både sträckning och prioriteringar. Vi är övertygade om att våra bud skapar tillväxt och hållbar utveckling såväl för Skåne som för hela Sverige. En snabb byggstart av höghastighetsbanan i Skåne bidrar till nationella mål om nya bostäder och fler i arbete. 

Inför förhandlingarna har Trafikverket föreslagit två alternativa utbyggnadsstrategier för höghastighetsbanan. Det ena alternativet innebär att sträckan Hässleholm-Lund prioriteras före återstående delar av sträckningen Stockholm-Jönköping-Göteborg. Det är en klok prioritering som direkt kan användas för trafik.

Annons

Att denna sträcka är överbelastad har varit känt länge. Nya utredningar visar dessutom att det kan vara allvarligare än vad tidigare prognoser förutspått. Inom tio år beräknas spåren norr om Lund ha en trafikbelastning på 148 procent.

I transitregionen Skåne trängs gods- och persontransporter på Södra stambanan. Ju snabbare som persontrafik kan föras över till den nya höghastighetsbanan desto snabbare frigörs kapacitet för godstrafik och utvecklad regionaltrafik på stambanan. Detta har stor betydelse för Sveriges export.

Malmö har den största befolkningsökningen i Sverige. I december skrev Malmö upp sin befolkningsprognos med 62 procent, och Lund, Helsingborg, Kristianstad ligger inte långt efter. Nya befolkningsprognoser visar att vi snabbt kommer bli ännu fler skåningar.

Eftersom det redan i dag råder bostadsbrist i 22 av Skånes 33 kommuner brådskar insatser som kan vända utvecklingen. Höghastighetsbanan kan tillsammans med trafikåtgärder i storstäderna fungera som en hävstång för ökat bostadsbyggande.

I Skåne ser vi en stor möjlighet att utveckla vår regionala kollektivtrafik genom satsningarna inom Sverigeförhandlingen. Med kompletterande spåråtgärder som Skånebanan, Västkustbanan och andra förbättrade spåranslutningar till städerna kan Pågatågen fungera som Skånes motsvarighet till Stockholms tunnelbana.

Det blir lättare för skåningar att bo på en ort och arbeta på en annan. Med bättre tillgänglighet förbättras matchningen på arbetsmarknaden. Skånes två arbetsmarknadsregioner sammankopplas till en och fler människor kommer i arbete.

Utveckling av den snabba storregionala trafiken medför dessutom att andra regioner knyts närmare arbetsmarknads- och transitregionen Skåne och till Europa. Sverige behöver fler fasta förbindelser till Danmark och lättillgängliga transportkorridorer via hamnar söderut.

Sverigeförhandlingens initiativ till dansk-svenskt samarbete för prognoser över Öresund är ett steg i rätt riktning. En HH-förbindelse behöver påbörjas så snart det går och en Öresundsmetro är kopplad till utbyggnad av Köpenhamns metro.

Nya fakta om kapacitetsbrist i det skånska järnvägsnätet i kombination med de nya befolkningsprognoserna gör de skånska förhandlingsbuden än mer angelägna för Sverige. En snabb byggstart av höghastighetsbanan i Skåne innebär en satsning på hållbar utveckling både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi ser fram emot ett fruktbart och nära samarbete med staten.  

Debatt/ Infrastruktur

Sverigeförhandlingen

I Sverigeförhandlingen diskuteras framtida investeringar i höghastighetsjärnvägar i Sverige. Syftet är även att främja kollektivtrafiken och driva på bostadsbyggandet.
Klicka här för att delta i debatten

28 inlägg i denna debatt

Erika Ullberg , oppositionsfinanslandstingsråd (S)
Per Kågeson, fil. dr. i miljösystemanalys
Henrik Fritzon mfl, regionråd (S) Skåne
Johan Trouvé mfl, vd Västsvenska Handelskammaren
Annette Linander, (C) regionfullmäktigeledamot, Eslöv
Henrik Fritzon mfl, regionstyrelsens ordf Region Skåne
Ulf Nilsson, ordförande Regionförbundet Kalmar län
Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson, Centerpartiet
Mats Johansson & Christoffer Bernsköld, regionråd (S) Östergötland
Mats Eriksson mfl, regionstyrelsens ordf (M) Region Halland
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordf (S) Malmö
Mattias Josefsson mfl, kommunstyrelsen Ulricehamn & Bollebygd
Anna König Jerlmyr & Joakim Larsson, moderater Stockholms stad
Ann-Marie Nilsson mfl, kommunstyrelsens ordförande (C) Jönköping
Johnny Magnusson mfl, regionstyrelsens ordf (M) Västra Götalandsregionen
Göran Cars & Carl-Johan Engström, professorer em KTH
Henrik Fritzon m fl, regionstyrelsens ordförande (S), Region Skåne

Dela den här debatten

Fler artiklar om Infrastruktur

2 december

Riskfrågan bör vägas utifrån helheten

Rosie Kvål, riskkonsult, Brandskyddslaget
2 december

Södra Sverige behöver utbyggd järnväg

Bo Frank mfl, Nätverket höghastighetsbanan
1 december

Ge oss bättre förutsättningar att ta emot

Meeri Wasberg m fl, gruppledare (S) Haninge
1 december

Ge oss chans att bygga fler hyresrätter

Åsa Johansson mfl, ordförande (S) Sabo
1 december

Låt kommunerna hjälpa varandra med integration

Dan Gaversjö, integrationsstrateg och konsult

Senast publicerat

Igår 08:48

Barnmorskor måste sätta kvinnans behov främst

Malin Lernfelt, liberal debattör, fd ledarskribent
2 december

Riskfrågan bör vägas utifrån helheten

Rosie Kvål, riskkonsult, Brandskyddslaget
2 december

Glöm inte bort rättsväsendet, Shekarabi

Fredrik Svärd, Ulf Lindén & Johan Norin, jurister med IT-inriktning
2 december

Abortsköterskor hjälper bara abortmotståndarna

Adam Garneij, ordförande CUF Göteborg

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här