Snabb byggstart i Skåne bra för hela Sverige

Sverigeförhandlingen. En snabb byggstart av höghastighetsbanan i Skåne bidrar till nationella mål om jobb och tillväxt - inte bara i Skåne utan i hela Sverige. Vi ser fram emot ett fruktbart och nära samarbete med staten, skriver flera skånska toppolitiker.
Henrik Fritzon mfl , regionstyrelsens ordf Region Skåne
Annons

Sverigeförhandlingen har gått in i skarpt förhandlingsläge. Under måndagens inledande seminarium poängterade chefsförhandlaren HG Wessberg att den utbyggnadsstrategi som ska gälla för den nya höghastighetsbanan beror på var det är snabbt och lätt att förhandla. 

Skåne välkomnar den inställningen då vi här står eniga om både sträckning och prioriteringar. Vi är övertygade om att våra bud skapar tillväxt och hållbar utveckling såväl för Skåne som för hela Sverige. En snabb byggstart av höghastighetsbanan i Skåne bidrar till nationella mål om nya bostäder och fler i arbete. 

Inför förhandlingarna har Trafikverket föreslagit två alternativa utbyggnadsstrategier för höghastighetsbanan. Det ena alternativet innebär att sträckan Hässleholm-Lund prioriteras före återstående delar av sträckningen Stockholm-Jönköping-Göteborg. Det är en klok prioritering som direkt kan användas för trafik.

Annons

Att denna sträcka är överbelastad har varit känt länge. Nya utredningar visar dessutom att det kan vara allvarligare än vad tidigare prognoser förutspått. Inom tio år beräknas spåren norr om Lund ha en trafikbelastning på 148 procent.

I transitregionen Skåne trängs gods- och persontransporter på Södra stambanan. Ju snabbare som persontrafik kan föras över till den nya höghastighetsbanan desto snabbare frigörs kapacitet för godstrafik och utvecklad regionaltrafik på stambanan. Detta har stor betydelse för Sveriges export.

Malmö har den största befolkningsökningen i Sverige. I december skrev Malmö upp sin befolkningsprognos med 62 procent, och Lund, Helsingborg, Kristianstad ligger inte långt efter. Nya befolkningsprognoser visar att vi snabbt kommer bli ännu fler skåningar.

Eftersom det redan i dag råder bostadsbrist i 22 av Skånes 33 kommuner brådskar insatser som kan vända utvecklingen. Höghastighetsbanan kan tillsammans med trafikåtgärder i storstäderna fungera som en hävstång för ökat bostadsbyggande.

I Skåne ser vi en stor möjlighet att utveckla vår regionala kollektivtrafik genom satsningarna inom Sverigeförhandlingen. Med kompletterande spåråtgärder som Skånebanan, Västkustbanan och andra förbättrade spåranslutningar till städerna kan Pågatågen fungera som Skånes motsvarighet till Stockholms tunnelbana.

Det blir lättare för skåningar att bo på en ort och arbeta på en annan. Med bättre tillgänglighet förbättras matchningen på arbetsmarknaden. Skånes två arbetsmarknadsregioner sammankopplas till en och fler människor kommer i arbete.

Utveckling av den snabba storregionala trafiken medför dessutom att andra regioner knyts närmare arbetsmarknads- och transitregionen Skåne och till Europa. Sverige behöver fler fasta förbindelser till Danmark och lättillgängliga transportkorridorer via hamnar söderut.

Sverigeförhandlingens initiativ till dansk-svenskt samarbete för prognoser över Öresund är ett steg i rätt riktning. En HH-förbindelse behöver påbörjas så snart det går och en Öresundsmetro är kopplad till utbyggnad av Köpenhamns metro.

Nya fakta om kapacitetsbrist i det skånska järnvägsnätet i kombination med de nya befolkningsprognoserna gör de skånska förhandlingsbuden än mer angelägna för Sverige. En snabb byggstart av höghastighetsbanan i Skåne innebär en satsning på hållbar utveckling både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi ser fram emot ett fruktbart och nära samarbete med staten.  

Debatt/ Infrastruktur

Sverigeförhandlingen

I Sverigeförhandlingen diskuteras framtida investeringar i höghastighetsjärnvägar i Sverige. De ska även främja kollektivtrafiken och driva på bostadsbyggandet.
Klicka här för att delta i debatten

20 inlägg i denna debatt

Erika Ullberg , oppositionsfinanslandstingsråd (S)
Per Kågeson, fil. dr. i miljösystemanalys
Henrik Fritzon mfl, regionråd (S) Skåne
Johan Trouvé mfl, vd Västsvenska Handelskammaren
Annette Linander, (C) regionfullmäktigeledamot, Eslöv
Henrik Fritzon mfl, regionstyrelsens ordf Region Skåne
Ulf Nilsson, ordförande Regionförbundet Kalmar län
Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson, Centerpartiet
Mats Johansson & Christoffer Bernsköld, regionråd (S) Östergötland
Mats Eriksson mfl, regionstyrelsens ordf (M) Region Halland
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordf (S) Malmö
Mattias Josefsson mfl, kommunstyrelsen Ulricehamn & Bollebygd

Dela den här debatten

Fler artiklar om Infrastruktur

22 augusti

Byggarna behöver se över sin egen verksamhet

Håkan Sörman & Kurt Eliasson, vd SKL / vd SABO
22 augusti

”Frigör grön mark för bostäder”

Johan Bobert m fl, vd för PR- och public affairs-byrån Deliberately
19 augusti

Är det bara i byggbranschen lönerna ska sänkas?

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier
18 augusti

EU:s högsta byggpriser måste pressas

Håkan Sörman & Kurt Eliasson, vd SKL / vd SABO
18 augusti

”Rädsla för IT-hot bromsar digitaliseringen”

Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert

Senast publicerat

Idag 05:45

”Prata om den riktigt farliga korruptionen”

Helena Sundén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM)
Idag 05:45

”Wikström missar målet om jämlik hälsa”

Stig Nyman, ordförande Handikappförbunden
26 augusti

”Skyll inte bristerna i sjukvården på läkarna”

Sten Larnholt, pensionerad specialistläkare geriatrik och fd överläkare
26 augusti

Rätt medicin till barn på hvb kräver samordning

Jessika Sona & Leena Berlin Hallrup, medicinskt ansvariga sjuksköterskor

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här