Smartare resor sparar både pengar och klimat

Klimat. Genom offensiva miljö- och energimål vill vi i landstinget Västernorrland bidra till hållbar regional utveckling. Ny uppföljning visar att vårt arbete med klimatsmarta tjänsteresor och arbetsmöten minskat koldioxidutsläppen med 30 procent. Nu tittar andra kommuner och landsting på vårt försök med klimatkompensation för tjänsteresor.
Hans Wiklund m fl , landstinget Västernorrland
Annons

Landsting och regioner har som stora arbetsgivare en central roll i omställningen av Sverige till ett hållbart samhälle. I dag omsätter landstingen och regionerna 270 miljarder kronor per år och sysselsätter 265 000 personer. Landstinget Västernorrland tillhör trots 7,1 miljarder kronor i driftbudget och 6 700 anställda inte något av landets större landsting.

Miljö- och hållbarhetsstyrning av landstingets verksamheter kan minska klimatpåverkan och bidra till en giftfri miljö. Smartare upphandling och hantering av kemikalier är exempel på åtgärder med stor potential. Landstinget Västernorrland arbetar med fleråriga miljö- och energiplaner med politiska mål. Ny uppföljning visar på framsteg inom flera områden. Vi vill lyfta fram arbetet för klimatsmarta tjänsteresor och arbetsmöten.

Vår resepolicy har ett tydligt miljöperspektiv. När möjligt ska distansmöten väljas framför fysiska möten och tjänsteresor med kollektivtrafik framför flyg och bil. Syftet är att spara både miljö och pengar.

Annons

För att främja tjänsteresor med kollektivtrafik genomför vi ett pilotprojekt med intern klimatkompensation åren 2013-2014. Verksamheterna reser gratis med buss och tåg i länet. Detta finansieras genom en ”klimatskatt” på flyg och bil – 30 procent på flyg Sundsvall-Stockholm och 3 kronor per mil på bil. Skatten finansierar också reserådgivare som hjälper verksamheterna hitta effektiva mötes- och resealternativ.

 

2011

2013

Förändring %

Flyg*

4 068

1 168

- 71

Bil**

586 433

496 250

- 15

Kollektivtrafik**

4 789

10 559

+120

CO2***

1 587

1 112

- 30

* Antal resor ** Antal mil *** Antal ton

Utfallet är positivt. Flygresorna har minskat med 71 procent och antalet bilmil med 15 procent. Tjänsteresorna med buss och tåg har ökat med 120 procent. Koldioxidutsläppen har minskat med totalt 30 procent.

Landstinget bygger också systematiskt ut tekniken för distansmöten. I dag har vi 58 mötesrum för videokonferens och 342 enskilda videoarbetsplatser. Antalet videokonferenser har från 2011 till 2013 ökat med 81 procent, från 3 845 till 6 973 stycken. Jämfört med 2009 har antalet distansmöten mer än fyrdubblats.

Avslutningsvis några erfarenheter. Det tar tid och kraft att ändra invanda mötes- och resmönster. Bra support för distansmötesteknik och reserådgivning för buss och tåg har varit avgörande för att skapa vilja till förändring. Bristande infrastruktur och kunskap hos många organisationer försvårar distansmöten. Vår erfarenhet är att nationella myndigheter är mindre benägna att satsa på distansmöten.

Intresset är stort för intern klimatkompensation. I Västernorrland förebereder vi just nu ett regionalt projekt för att sprida och anpassa modellen till olika lokala förutsättningar i länets kommuner.

Om inget görs kommer landstingets och kommunernas tjänsteresor att kosta 500 miljoner kronor de närmaste tre åren. Vi bedömer det går att spara 100 miljoner genom satsningar på klimatsmarta möten och tjänsteresor. Resurser som frigörs kan investeras i kärnverksamhet – till exempel kollektivtrafik för att uppnå målet om fördubblat resande till 2020.

I vår nyligen politiskt beslutade miljö- och energiplan 2015-2019 höjs miljöambitionerna för alla verksamheter. När det gäller resor är nya mål bland annat att minska sjukresornas klimatpåverkan med 30 procent genom sjukreselinjer och mer resande med allmän kollektivtrafik, samt att främja både klimatet och folkhälsan genom att uppmuntra fler medarbetare att gå och cykla till arbetet.

Vi måste alla dra ett strå till stacken i omställningen till ett hållbart samhälle – vad har vi egentligen att välja på?

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Miljö

Igår 14:02

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
20 mars

Kommunerna sitter på flera stolar i avfallshanteringen

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, Sverige
16 mars

Ställ krav på fler hus byggda i trä

Roberto Crocetti mfl, professor i konstruktionsteknik, LTH
14 mars

”Hjälp oss att utveckla framtidens kollektivtrafik”

Ann-Christin L Frickner mfl, nätverket KOMPASS
9 mars

”Styrmedlen för biogas måste ses över”

Karin Svensson Smith mfl, riksdagsledamot (MP)

Senast publicerat

Igår 16:40

KD: ”Vi har inte råd att blunda för återvändarna”

Erik Slottner, gruppledare (KD) Stockholms stadshus samt ledamot av partistyrelsen
Igår 14:02

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
Igår 13:35

”En elev får aldrig bli en fråga om lönsamhet”

Lisa Palm mfl, Feministiskt initiativ Sthlm
Igår 11:05

”Biogasen används bäst till elproduktion”

Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här