Skolan måste
digitaliseras snabbare

Skola. Digitaliseringen av skolan går framåt, men alltför långsamt och ojämnt. Ska Sverige behålla sin konkurrenskraft måste den svenska skolans IT-mognad utvecklas snabbare.
Peter Becker med flera, ordförande Stiftelsen DIU

När Guldäpplet, ett pris som utdelas till lärare som förnyat skolan med hjälp av IT, delas ut den 30 oktober kan vi konstatera att läget är bättre i dag än då det instiftades för elva år sedan. De nominerade till Guldäpplet illustrerar att många lärare och skolor gör ett bra jobb. Dock återstår mycket arbete när det gäller digitaliseringen av den svenska skolan, i linje med den utbredda viljan i vårt samhälle att skapa en skola i världsklass som en bas för såväl arbete som högskola. Ska Sverige behålla sin konkurrenskraft måste skolans digitalisering utvecklas snabbare och på alla plan. Detta är något som beslutsfattare på såväl nationell som lokal nivå måste förstå och agera enligt – nu.

IT öppnar nya möjligheter för elevers lärande. Att inte utnyttja teknikens fördelar i skolan riskerar att bli en bromskloss för våra elevers utveckling, dels på grund av teknikens bevisade pedagogiska möjligheter, dels på grund av att elevernas framtid kommer att präglas av IT. Tidigt skapas förutsättningarna för de individer som efter grundskola och gymnasium på innovativa och nyskapande sätt ska bidra till en positiv utveckling av Sverige som nation – som entreprenör eller forskare, i näringsliv, offentlig verksamhet eller kulturliv.

Skolinspektionen har i en nyligen publicerad granskning slagit fast att det råder bristande förutsättningar att använda IT i undervisningen på många håll i landet. Vi aktörer kring lärarpriset Guldäpplet representerande näringsliv, fackliga organisationer för lärare och skolledare och kommuner vill därför mana till krafttag för digitalisering av skolan. Vi vet att svensk skola behöver mer av samarbete och brett engagemang från samhällets alla sektorer för att lyckas. I följande fyra punkter listar vi de åtgärder som måste till lokalt – liksom nationellt - för att uppnå de positiva effekter som IT kan ha på kunskapsprocesserna:

Annons

1. Gedigen digital kompetens
Satsa på en hög och relevant kompetens. Det gäller elever och lärare, men också skolledare, lärarutbildare och beslutsfattare. Brister kedjan någonstans uteblir de önskade effekterna och likvärdigheten för eleverna äventyras.

2. Infrastruktur och tillgänglighet
En stabil och tillgänglig infrastruktur med stor öppenhet i form av nät, digitala resurser och verktyg är en självklarhet i en utvecklad skola. Alla elever och lärare behöver ha tillgång till en personlig dator eller surfplatta i undervisningen.

3. Kompetensansvar för erfarenhetsutbyte
Skapa förutsättningar för ett organiserat erfarenhetsutbyte kring ökad IT-användning i skolan. Satsa på lokala – liksom nationella - regelbundna former för erfarenhetsutbyte, råd och inspiration kring användning.

4. Dialog med forskning och utveckling kring IT-baserade undervisningsformer
Det är nödvändigt med försöks- och forskningsprojekt som syftar till att studera befintliga och utveckla nya IT-baserade undervisningsformer inom olika ämnesområden. För att nå framgång är det en förutsättning att IT integreras i den dagliga undervisningen.

Skolan måste bemästra tidens verktyg som ett led i varje elevs kunskaps- och livsutveckling. Det svarar mot skollagens skrivning om tillgång till moderna verktyg. I vissa kommuner är det enstaka lärare, eller enstaka skolor som ger elever dessa förutsättningar. Kommunen/skolhuvudmannen som helhet och skolan måste ha detta som en central uppgift i sin verksamhet. Skolverket måste få tydliga uppdrag kring punkterna tre och fyra.

Den stora utmaningen är att skapa strukturer kring digitaliseringen av skolan – tid, plats, former och rutiner - och arenor för spridning av exempel och erfarenheter, tips och material. Detta ger rum för reflektion, delande och forskningsdialog, centrala för lärares och skolledares kunskapsprocesser. Här ger sociala medier nya betydelsefulla möjligheter. Häri ligger en del av professionsutvecklingen i framtiden.

Guldäpplet har instiftats som ett årligt stipendium till en eller flera lärare som förnyat lärandet med IT-stöd. Den gemensamma nämnaren för undertecknade partners är att vi tror på kraften i en digitaliserad förskola och skola, som ger alla elever en likvärdig och modern utbildning. IT är ett grundläggande och viktigt verktyg under hela resan.

  • Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU
  • Alexandra Blomberg, affärsutvecklingschef Netsmart AB
  • Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund
  • Lennart Jonasson, direktör Cesam, SKL
  • Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Lärarförbundet
  • Tommy Öqvist, direktör Tieto Healthcare & Welfare Sweden

Ämnen i artikeln

Relaterade artiklar

21 mars
Maria Stockhaus
24 juni 2013
Peter Becker med flera
2 maj 2013
Fredrik Svensson och Eva-Lis Sirén
28 februari 2013
Maria Stockhaus
20 september 2012
Daniel Lindqvist
18 september 2012
Peter Onstrand

Så tycker Dagens Samhälles läsare

Du har redan röstat.Tack för din röst!
1291 har röstat hittills.

Följ den här debatten

Du får ett mejl varje gång ett nytt inlägg i denna debattråd publiceras.

Dela den här artikeln

Fler artiklar om Skola

11 april

Lärarna pressas av orimliga krav

AnnKristin Allvin, gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religionskunskap, Uddevalla
9 april

Låt skolan komma ut ur klassrummen

Louise Malmström m fl, ledamot (S) i riksdagens utbildningsutskott
7 april

Låt eleverna sätta betyg på lärarna

Isak Skogstad, lärarstudent Jönköping
7 april

Kommunaliseringen går inte att bortse från

Gunnar Petersén, kommunfullmäktigeledamot (V) Bergs kommun
3 april

Stolligheten kring skolan är global

Per Åhlström, Författare och debattör

Senast publicerat

17 april

Jag känner sorg över välfärdens omsorg

Mattias X Lundberg, välfärdsföretagare, Umeå
16 april

Varningar om läkarna på akuten missar kärnfrågan

Emma Spak m fl, ordförande SYLF
16 april

Sätt de äldre i centrum för hemtjänsten

Heike Erkers m fl, ordförande Akademikerförbundet SSR
15 april
15 april

Välkommen in i matchen för fler jobb, Roger Mogert (S)

Ulla Hamilton, borgarråd (M) Stockholm

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på nätet – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Läs mer och prova