Låt Skåne bli en del av Köpenhamn

Regioner. Öresundsregion behöver en nystart. Genom att bejaka den nya danska tillväxtpolitiken och göra motsvarande insatser på svensk sida samtidigt som man gör ett ryck för att ta bort kvarvarande gränshinder kan Öresund, Skåne och Sydsverige bli ett tillväxtlokomotiv för hela Sverige, ja hela Norden.
Carl Johan Sonesson mfl , regionråd (M) Skåne
Annons

I det sammanhanget måste regionen ses som en helhet. Den danska inriktningen att vilja spela på namnet Copenhagen, jämkat till Greater Copenhagen, retar kanske Stefan Löfven och regeringen, men egentligen borde de se positivt på intresset för Skåne eftersom det bekräftar att Öresundsregionen är just en helhet och mår bäst om den fungerar gränslöst och sömlöst – det som brukar kallas integration. 

Samarbetsavtal mellan Sverige och Danmark borde vara mer mycket mer intressant för svenska regeringen att engagera sig i än samarbetsavtal med diktaturer.

Nyligen har årets index presenterats för Öresundsintegrationen, framtaget av Sydsvenska handelskammaren och Dansk erhverv. Det var ingen rolig läsning: Nivån föll för tredje året i rad och man får gå tillbaka till 2005 för att hitta en lägre siffra.

Annons

Integration är abstrakt som begrepp, i slutänden handlar det om att utnyttja de fantastiska fördelarna av att finnas i Öresundsregionen med 3,8 miljoner invånare. Vinnarna av detta har varit många, det är den svenska tonåringen som fått första jobbet på Fields köpcentrum eller den tidigare Astraforskaren som fick nytt arbete på danska Ferring, det är den danska familjen som hittar en billigare villa i Oxie. Eller alla som får jobb när Malmö, Helsingborg och Köpenhamn blir naturligare för internationella företagsetableringar. 

En Öresundsregion som blomstrar är inte bara bra för oss som bor i regionen, utan kan tjäna både Sverige och Danmark som tillväxtmotor. Det är i båda länderna ett nationellt intresse att denna motor får det bränsle den behöver och hålls i trim. En motsatt utveckling är inte alls bra. Öresundsintegrationen fungerar nämligen enligt cykelprincipen, så länge det går framåt är det stabilt – tappar cykeln fart eller stannar så riskerar cyklisten att ramla. Och backa går inte alls med en cykel.

Debatten har kommit att handla om danskarnas vilja att göra reklam för regionen under namnet Copenhagen eller det mer inkluderande Greater Copenhagen, och inte Öresund, vilket väckt uppmärksamhet och opposition i Sverige. Men det kan inte vara huvudfrågan. Kanske är det naturligt att använda Copenhagen för att locka ostasiatiska företag eller amerikanska kryssningspassagerare. I norra Europa vet man däremot mycket väl vad Köpenhamn, Malmö och Öresund är för något.

Namnet och logotyper och affischer kan man diskutera. Det viktiga är att det händer något. Tången greppar inte sämre för att man kallar den en polygrip. Och då kan man notera att den danska idén om Greater Copenhagen ingår i ett större arbete med ”fokuserad växtdagordning” och med en nationell dansk strategi för Köpenhamns utveckling – och i det arbetet finns Skåne med som en viktig del.

Det är bra, trist är dock att vi Skåne inte riktigt känner samma engagemang från vår egen huvudstad. Finns Skåne med i svenska statens strategi för utveckling och tillväxt? Ibland undrar vi.

Från svensk och från skånsk sida måste vi vara med i namndiskussionen – viktigast är att vi även deltar i ett arbete där hela regionen ses som en enhet och där ambitionen är att undanröja och minimera de kvarvarande gränshindren.

Fler artiklar om Arbete

Idag 05:30

Taxiutredningens förslag når inte hela vägen fram

Peter Norman & Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet
Igår 11:19

Magdalena Andersson har handen i tomtens säck

Josef Fransson & Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna
24 november
22 november

Släpp in studieförbunden i etableringen

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

Senast publicerat

Idag 12:49

Nej, barnmorskebristen beror inte på abortvården

Mia Ahlberg mfl, ordförande Svenska barnmorskeförbundet
Idag 12:29

Dags att ta tag i skolskillnaderna

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund
Idag 11:01
Idag 09:34

Fem reformer för en bättre äldretandvård

Merit Lindberg & Lars Olsson, Privattandläkarna
Idag 05:30

Taxiutredningens förslag når inte hela vägen fram

Peter Norman & Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här