”Skärp kontrollerna av p-tillstånden”

Funktionsnedsättning. Det är av största vikt att komma åt fusket med parkeringstillstånd som SVT rapporterar om. Vi menar att fusket beror på bristande uppföljning och kontroll. Om förfalskning är så vanligt i Sverige som granskningen visar är det anmärkningsvärt att denna fråga inte tidigare tagits på allvar.
Stig Nyman , ordf Handikappförbunden
Annons

Handikappförbunden har med bestörtning tagit del av den granskning som SVT har gjort när det gäller missbruk och fusk av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning. 

Om SVT:s siffror stämmer är en så stor del som 70 procent av de parkeringstillstånd som används i Sveriges tre största kommuner förfalskade, vilket innebär att parkeringsplatser avsedda för personer med funktionsnedsättningar inte kommer rätt personer till del. 

Anmärkningsvärt är också att det endast finns två domar under de senaste tre åren, där personer dömts för fusk då de obehörigt använt parkeringstillstånd. Samtidigt är detta inget nytt! Många av våra medlemsförbunds medlemmar har egna erfarenheter av hur det är att i långa stunder och ofta förgäves köra runt i cirklar för att försöka hitta en parkeringsplats avsedd för personer med funktionsnedsättning. 

Annons

Konsekvenserna av detta utbredda fusk är allvarliga och ligger på flera plan. Först och främst drabbas de individer med olika funktionsnedsättningar, som har giltiga parkeringstillstånd och som är helt beroende av bil och tillgängliga parkeringsplatser i sin vardag; för att kunna ta sig till sin arbetsplats, till sina barns skola, till vårdcentralen eller till butiken. 

Det uppstår också en synbar brist på parkeringsplatser, vilket riskerar att leda till att Trafikverket skärper regelverket och utfärdar färre tillstånd – med resultatet att individer som har behov av parkeringstillstånd blir utan.

Dessutom får mediedebatten där fusk återigen nämns i samma mening som personer med funktionsnedsättningar konsekvenser för samhällsklimatet. Det är som om alla personer med synliga eller osynliga funktionsnedsättningar blir en homogen ”grupp” som återigen ifrågasätts och misstänkliggörs. 

Det blir återigen fusket som kommer i fokus, istället för behoven och rättigheterna. I sista hand är det de med störst behov som drabbas. Denna gång i samband med parkeringstillstånd.

Handikappförbunden anser att det är av största vikt att komma åt fusket med parkeringstillstånd, som vi menar beror på bristande uppföljning och kontroll. Vi motsätter oss inte kontroll utan föreslår tvärtom både nationella riktlinjer och ett nationellt register för att lättare komma åt missbruk och förfalskning av parkeringstillstånd. 

SVT:s granskning och Trafikverkets kommentarer på granskningen visar att det inte bara råder en vildvuxen flora av utländska tillstånd utan också att tillståndens utseende växlar från kommun till kommun, vilket ytterligare försvårar kontrollen. 

Handikappförbunden var under 90-talet drivande när det gällde framtagande av parkeringstillstånd som gäller inom hela EU. Det har funnits rekommendationer, sedan 1998, för hur ett EU-tillstånd ska se ut, men de är om SVT:s granskning stämmer, otillräckliga. 

Dessa rekommendationer är på väg att uppdateras och här berörs även säkerhetsfrågor. Om förfalskning är så vanligt i Sverige som granskningen visar är det anmärkningsvärt att denna fråga inte tidigare tagits på allvar hos berörda myndigheter och lyfts upp i samråd med funktionshindersrörelsen och drivits vidare inom EU.

Handikappförbunden ser alltså fram emot en skärpning av uppföljnings- och kontrollsystem när det gäller parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning. Vi anser också att brott som dessa bör tas på allvar och att de som är skyldiga till förfalskning och missbruk av parkeringstillstånd ställs till svars.

Fler artiklar om Demokrati

Idag 10:17

Tillgänglighet hör hemma i nytt EU-direktiv

Örjan Brinkman mfl, ordförande Sveriges Konsumenter
Idag 09:36

Sökes: ett svenskt policylabb för innovation

Erika Augustinsson, ansvarig för kommunikation & policy på Mötesplats Social Innovation, Malmö högskola
Idag 05:45

Spela inte bort ett vinnande koncept!

Anders Årbrandt & Cecilia Bergendal, vd:ar Novamedia - operatörsbolag för Postkodlotteriet
Igår 08:00

S i Huddinge: Vi flyttar kontoret till Vårby Gård

Sara Heelge Vikmång & Rasmus Lenefors, kommunalråd (S) i Huddinge

Igår 05:45

KD: Tänk om i regionfrågan!

Emma Henriksson, Monica Selin & Andreas Carlson, Kristdemokraterna

Senast publicerat

Idag 14:41

Vad är rimlig kostnad för svårt sjuka?

Finn Bengtsson (M) & Barbro Westerholm (L), Riksdagsledamöter
Idag 11:02

”Köttskatt oförenligt med en levande landsbygd”

Sten Bergheden, riksdagsledamot (M) och lantbrukare
Idag 10:27

”Arbetsgivarna är nyckeln i arbetet mot ohälsan”

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S)
Idag 10:17

Tillgänglighet hör hemma i nytt EU-direktiv

Örjan Brinkman mfl, ordförande Sveriges Konsumenter
Idag 09:36

Sökes: ett svenskt policylabb för innovation

Erika Augustinsson, ansvarig för kommunikation & policy på Mötesplats Social Innovation, Malmö högskola

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här