Skadligt och destruktivt flytta statliga jobb

Regionalpolitik. Ingen del av Sverige är betjänt av subventionspolitik som ger konstgjord andning åt orter med tillväxtproblematik. Problemet med landsbygdskommittén är att hela utgångspunkten är fel. Det som krävs är strukturreformer som gynnar tillväxt, företagande och arbete i hela landet, skriver Moderaterna i Stockholms län.
Kjell Jansson mfl , förbundsordförande (M) Stockholms län
Annons

Nyligen presenterades den parlamentariska landsbygdskommittén 75 förslag för att stärka utvecklingen i Sveriges glesbygd, bland annat att 10 000 statliga jobb flyttas från Stockholmsregionen. Det är ett uttryck för en förlegad och statisk syn på jobbtillväxt som såg vägs ände redan med varvsstöden på 1970-talet. Precis som protektionistiska skyddstullar är skadliga därför att de genom ett konstgjort skydd mot omvärldskonkurrens urholkar ett lands konkurrenskraft på världsmarknaden är riktade subventioner och utlokaliseringar av statliga jobb direkt destruktiva för den landsbygd de är avsedda att gynna.

Både Riksrevisionen och Statskontoret har konstaterat att flyttar av jobb ger marginella effekter. Dessutom har flyttarna varit kostsamma och påverkat berörda verksamheter negativt, vilket även fackförbundet ST vittnar om. Omvänt har NUTEK (nuvarande Tillväxtverket) konstaterat att Sveriges BNP skulle växa med över 150 miljarder kronor och förvärvsfrekvensen öka om regeringen prioriterade infrastrukturinvesteringar till storstadsregionerna. Det skulle gynna hela landet.

Samtidigt som en omlokalisering av statliga jobb har en marginell påverkan på landsbygden skulle den vara skadlig för Stockholmsregionen. Skatteintäktsbortfallet från 10 000 tjänster skulle uppgå till uppskattningsvis 1,5 miljarder kronor årligen – pengar som finansierar välfärdsverksamheter i en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Skulle statligt anställda som idag bor i Stockholmsregionen flytta från Stockholm förstärks den negativa effekten ytterligare genom skatteutjämningssystemet.

Annons

Det är fullständigt obegripligt hur regeringen kan tro att ett sådant slag mot Sveriges tillväxtmotor i Stockholm skulle gynna någon del av landet.

Det är inte genom att ställa stad mot land som vi bidrar till jobbtillväxt i hela Sverige. Åtgärder som främjar jobbtillväxt, som sänkta arbetsgivaravgiftger, behövs även i storstäderna. Likaså måste det till reformer som gör att det lönar utbilda sig även i Stockholm som med en kunskapsintensiv ekonomi är hela Sveriges tillväxtmotor. Den statliga inkomstskatten som Socialdemokraterna har höjt för en miljon människor måste sänkas och värnskatten slopas eftersom de skadar de som väljer att investera i exempelvis en ingenjörsutbildning.

Svensk ekonomi behöver strukturreformer som förbättrar näringsklimatet, stärker den internationella konkurrenskraften och gör det lönsammare att arbeta. Den socialdemokratiska regeringen driver en politik i rakt motsatt riktning. Allvarligast är skattehöjningarna på arbete och förslaget om vad som i realiteten skulle bli ett vinstförbud i välfärden. Det har i regeringens egen budgetproposition konstaterats att skattehöjningarna kommer påverka sysselsättningen negativt.

Två fel blir inte ett rätt. Landsbygdskommitténs förslag måste avfärdas och den ekonomiska politiken måste lämna ökenvandringen vänsterut. Istället för att försöka kompensera för en tillväxtfientlig politik genom riktade subventioner till vissa delar av landet behövs en offensiv reformagenda för hela Sverige som gör det enklare och billigare att starta och driva företag, ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga, sänkta trösklar in på arbetsmarknaden, fler enkla jobb, fokus på de offentliga kärnuppdragen och en lindrad skattebörda på arbete.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Debatt/ Demokrati

Landsbygdskommittén

Den parlamentariska landsbygdskommittén har lämnat över sitt förslag på en sammanhållen politik för en levande landsbygd till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).
Klicka här för att delta i debatten

3 inlägg i denna debatt

Kjell Jansson mfl, förbundsordförande (M) Stockholms län
Johan Persson , (S), Ordförande Landsbygdskommittén och kommunalråd Kalmar kommun

Dela den här debatten

Fler artiklar om Arbete

21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
15 mars
13 mars

Replik: Bristyrken hjälps inte av protektionism

Anna König Jerlmyr , oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad
9 mars

”Det måste bli lättare att rekrytera till bristyrken”

Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd (S), Stockholm
8 mars

Fler i arbete med nationell strategi för validering

Jonas Milton mfl, ordförande Valideringsdelegationen 2015–2019

Senast publicerat

Igår 16:44

”Malmöbornas trygghet har ignorerats”

Tony Rahm, andre vice ordf (M) fritidsnämnden Malmö
Igår 15:16
Igår 14:45

”Porta dem som trakasserar på badhusen”

Anna König Järlmyr & Bo Sundin, Moderaterna, Stockholms stad
Igår 13:36

”Barn med autism ingår i skoluppdraget”

Malin Holm & Jiang Millington, föräldranätverket Barn i Behov

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här