"Sjukvården behöver forskande läkare"

Forskningspolitik. För att Sverige återigen ska bli en ledande forskningsnation behövs en rad åtgärder. Läkare måste få bättre möjligheter och resurser för att forska, så att vi kan upprätthålla kvaliteten i svensk klinisk forskning och säkra framtidens sjukvård, skriver fyra medicinska forskare.
Madeleine Liljegren m fl , Sveriges Yngre Läkares Förening
Annons

Svensk klinisk forskning har under de senaste åren tappat i kvalitet jämfört med länder som Danmark, Schweiz och Nederländerna. En förklaring till detta är att forskande läkare inte får de resurser och den tid som krävs för att kunna forska kliniskt. För varje krona som i dag används till sjukvård i Sverige går endast två öre till medicinsk forskning. Det är därför mycket glädjande att statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring lyfter vikten av satsningar på forskning. Vi föreslår en rad åtgärder för att återigen göra Sverige till en ledande forskningsnation. 

Den medicinska kunskapsutvecklingen går snabbare än någonsin. Vården som ges ska vara grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet och så långt möjligt vara evidensbaserad. Detta mål kan inte uppnås utan läkare med vetenskaplig skolning. För att kunna ta tillvara och implementera ny kunskap behövs forskande läkare. I sitt yrke måste läkare kunna förstå och tillämpa nya förklaringsmodeller och kunna införa och utvärdera nya metoder för diagnos, behandling och prevention. Med sin breda medicinska utbildning har läkaren ett unikt helhetsperspektiv och förmågan att vara en länk mellan forskning och sjukvård. En stark klinisk forskning är en förutsättning för en god vård.  

Problemet i dag är att det är mycket svårt för läkare att kombinera en klinisk tjänst med forskning. Det finns få tjänster där läkare får tid och resurser avsatta till forskning. Sveriges Yngre Läkares Förenings (SYLF:s) AT-ranking visar att andelen AT-läkare i Stockholms läns landsting som tidigare har forskat men valt att sluta uppgår till 21 procent. Dessutom bedriver hela 30 procent av de forskande AT-läkarna all sin forskning på sin fritid, helt utan ersättning.

Annons

Forskande ST-läkare löper stor risk att hamna efter i löneutveckling, i jämförelse med sina icke-forskande kollegor, när tiden till uppnådd specialistkompetens förlängs. Läkare är också den enda yrkesgrupp som ur ett livslöneperspektiv förlorar på att disputera, enligt rapporter från både Sveriges universitetslärarförbund och Saco. 

Hela 80 procent av de forskande läkarna är i dag 45 år eller äldre och minst 250 forskarutbildade läkare pensioneras varje år. Om detta bortfall av kunskap och färdigheter inte ersätts kommer det att påverka hälso- och sjukvårdens kvalitet och patienterna negativt. Därför behöver yngre läkare få en reell möjlighet att bedriva forskning parallellt med sin kliniska karriär. Så sker inte i dag. Istället prioriteras vårdproduktion.

Det finns ett stort intresse bland yngre läkare att ägna sig åt forskning men endast en av sju gör det.  SYLF:s AT-ranking visar att nästan hälften av alla AT-läkare som aldrig tidigare har forskat skulle vilja forska. Detta forskningsintresse måste tas till vara och uppmuntras för att upprätthålla kvaliteten i svensk klinisk forskning och framtidens sjukvård! 

Staten satsar varje år omkring 1,7 miljarder kronor på klinisk forskning, via det så kallade ALF-avtalet. Ett nytt avtal träder i kraft vid årsskiftet. Lejonparten av ALF-medlen och andra forskningsanslag delas dock ut baserat på tidigare meriter varför andelen som tillfaller yngre forskare är liten. Det är viktigt att ALF-medlen framgent även satsas på morgondagens ledande forskare. 

Med tanke på de stora pensionsavgångarna de närmaste åren är det absolut nödvändigt att vi agerar nu för att kunna säkerställa återväxten av yngre forskande läkare i Sverige. Det är viktigt att läkare som väljer att forskarutbilda sig tidigt ges möjlighet att fortsätta sin akademiska bana parallellt med den kliniska tjänstgöringen. För att möjliggöra det behöver vi skapa tydliga karriärvägar med kombinerade anställningar med öronmärkt forskningstid för forskande yngre läkare. Hälso- och sjukvården behöver modernisera sin syn på forskning som en prioriterad arbetsuppgift, om statsministerns vision ska bli verklighet. 

För att Sverige åter skall bli en ledande forskningsnation föreslår vi följande:

• Integrera forskning och klinik genom att satsa på forskar-AT och forskar-ST-tjänster samt inrätta post doc-anställningar för läkare som redan disputerat.
• Likställ forskarutbildning med klinisk karriär vid anställning och lönesättning.
• Ge verksamhetschefer tydliga incitament så att de måste värna om både forskning och sjukvård.
• Satsa på både spets och bredd i den medicinska forskningen, med forskarutbildade läkare som länk mellan grundforskning och patientnytta.
• Öka basanslagen till de medicinska fakulteterna för att skapa en långsiktig kvalitetsförbättring av den kliniska forskningen.

Fler artiklar om Sjukvård

22 februari

”Mångfald av vårdgivare viktigt även för personalen”

Håkan Tenelius & Karin Liljeblad, Vårdföretagarna
22 februari

Dags att lägga ned de krisande landstingen?

Sven Román , barn- och ungdomspsykiater
21 februari

”Vinststopp nödvändigt för att lösa vårdkrisen”

Agneta Lenander mfl, sjuksköterska, ledamot (V) regionfullmäktige, Region Skåne
20 februari

Replik: ”Vi måste göra mer för arbetsmiljön”

Peter Carpelan, forsknings- och personallandstingsråd (M), Stockholms läns landsting
17 februari

Varför inte göra vårdens kvalitet till valfråga istället?

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Senast publicerat

Igår 14:36

”Reepalus förslag hot mot mångfald och valfrihet”

Märta Stenevi & Nils Karlsson, Miljöpartiet i Malmö
Igår 13:37

Replik: Normerna är problemet – inte slöjan

Kashif Virk, Imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm
Igår 10:31

Replik: Kommunala tvätterier är visst en bra idé

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (L) Landskrona
Igår 06:00
Igår 05:45

Med rätt villkor kan vi bygga ut för mer grön el

Karin Medin mfl, vd Söderenergi och styrelseordförande Svebio

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här