Se unga som en tillgång
på arbetsmarknaden

Arbete. Genom att se arbetslösa ungdomar som en tillgång har Malmö och Södertälje skapat nya vägar in på arbetsmarknaden. Vi kan dra värdefulla lärdomar av deras framgångar.
Peter Håkansson mfl , fil dr, Lunds Universitet
Annons

Att ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige är ett faktum. Den är hög både ur ett historiskt och ur ett internationellt perspektiv. Exempelvis har den relativa arbetslösheten (arbetslösheten för ungdomar jämfört med vuxna) för 20-24-åringar i Sverige ökat under hela 2000-talet, medan den har legat konstant i EU. En hög relativ ungdomsarbetslöshet betyder att ungdomar missgynnas på arbetsmarknaden, jämfört med vuxna. Detta förhållande ökar i Sverige, men inte i resten av Europa.

Varför är det då så? Vi vet till exempel att dagens ungdomar generellt har högre utbildning än tidigare; ändå är de mer missgynnade på arbetsmarknaden än vad de var för 10 år sedan. Vidare har en mängd reformer genomförts för att öka de ekonomiska incitamenten att arbeta och anställa. Det skulle således snarare vara så att utvecklingen gick åt andra hållet. Trots detta fortsätter ungdomsarbetslösheten att öka.

Med all rätt värderar vi utbildning högt, men vad händer under många år i utbildningssituation när ingen relation skapas med arbetslivet? Samtidigt som utbildningsinsatser ökat har möjligheter för unga att komma in på och etablera sig på arbetsmarknaden minskat. Vem kan/vill i dag anställa en 17-årig som sommarvikarie? Var kan man få kvälls/helgjobb under studietiden? Tillgången på dessa jobb har minskat. Många får därför vänta med introduktionsjobben till efter studierna. Därför ser vi välutbildade 26-åringar laga kaffe på caféer eller sitta i kassan på matmarknaden.

Annons

Det finns anledning att se över våra attityder till unga på våra arbetsplatser. På många håll i Sverige pågår dock omvärderingar. Genom att lyfta fram arbetslösa ungdomar som en tillgång har vi exempelvis kunnat se satsningar i Södertälje, Telge Tillväxt, och i Malmö som leder till möjligheter som annars inte varit möjliga. I 21 förvaltningsledningar i Malmö anställdes för två år sedan lika många unga utvecklingssekreterare som saknade fast etablering på arbetsmarknaden. Förutom att de flesta jobbar kvar har effekterna blivit att dessa utökat sina nätverk samtidigt som förvaltningarna ändrat attityder med positivare inställning till att anställa fler unga.

Kommunen startade också en bemanningsenhet för unga arbetslösa 20-24 år med skiftande utbildning och bakgrund. Verksamheten är nu permanentad. Cirka 100 personer anställs under sex månader utifrån de olika behov som finns i de olika förvaltningarnas ordinarie arbete. Mellan 70-90 procent får fortsatt anställning. Erfarenheterna visar på vikten av att veta vad man vill med insatserna, vem som styr, vad vi lär oss och inte minst hur förankrade insatserna är i toppen av organisationen. Utan denna lärdom riskerar insatserna fortsätta som ett pärlband av misslyckande som snarare bekräftar ungas brister än deras tillgångar.

Erfarenheterna visar också att unga måste kunna få visa upp sin kompetens och därigenom tillföra organisationer och företag nya tankar. Det är därför till nytta för alla om vi kan skapa förutsättningar för unga att vidga sina nätverk. En ensidig koppling till utbildning riskerar paradoxalt nog leda till att ingången till arbetsmarknaden flyttas upp i åldrarna. Tillsammans med behovet av ökade kunskaper ser vi det väsentligt att utrymme ges för relationerna mellan skolan och företag/offentlig sektor redan i grundskolan. Naturligtvis är detta ännu viktigare för dem vars föräldrar själva saknar etablering på arbetsmarknaden. Ett kreativt föreningsliv kan i detta sammanhang vara brobyggare, inte minst för utsatta grupper.

När nu ytterligare statliga insatser planeras menar vi att det är avgörande att organisera ett hållbart utvecklingsarbete som inkluderar arbetsmarknadens parter, utbildning, forskning och inte minst ungdomarna själva. Att öppna upp för lokal dynamik utifrån de olika förutsättningar som råder i våra regioner och kommuner. Det är hög tid att använda erfarenheterna, släppa fram modet och kreativiteten och se unga som en tillgång på arbetsmarknaden.

Fler artiklar om Arbete

29 april

Facken måste sluta missbruka sin makt

Magnus Ek mfl, ordförande CUF
29 april
28 april

Ge kommuner redskap för minskat försörjningsstöd

Oliver Rosengren mfl, kommunala M-politiker
27 april

21 000 jobb försvinner om kärnkraften stängs i förtid

Jörgen Warnborn mfl, riksdagsledamot (M), Hallands län

Senast publicerat

Idag 13:32

Regeringens storsatsningar räcker till en skrubb

Björn-Owe Björk, (KD) kommunalråd Knivsta
Idag 12:04

Demokratiska principer står på spel i Miljöpartiets kris

Jan Kallberg, disputerad statsvetare och jurist verksam i USA
Idag 11:05

Mer gods på sjön avlastar tåg och vägar

Ulf Nilsson & Niklas Nordström, ordf Svensk Kollektivtrafik (S) resp kommunalråd (S)
Idag 10:43

Utredningen bortser inte från psykisk ohälsa

Olle Lundberg mfl, Kommissionen för jämlik hälsa

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här