SD: Felaktiga anklagelser mot vår energipolitik

Energipolitik. I en replik från Rickard Nordin (C) framförs en rad osammanhängande och direkt felaktiga anklagelser mot vår energipolitik jämte direkta felaktigheter av ren teknisk karaktär.
Annons

Replik. Centerpartiet är en tydlig förespråkare av subventioner och bidrag till väderberoende energislag som inte kan konkurrera på marknadsmässiga grunder. Som ett högst framkrystat argument framför Rickard Nordin felaktigt att solceller skulle utgöra en backup genom ö-drift vid ett eventuellt angrepp på våra elnät. Saken är bara den att om nätet blir strömlöst kopplar även växelriktarna till solcellerna från, inte minst av säkerhetsskäl. Men även om detta inte legat som hinder kan man fundera över hur bra en backup är som endast fungerar soliga sommardagar, när det snarare är mörker och kyla som utgör det primära hotet mot oss människor?

I vår artikel lyfte vi att det är bekymmersamt med dopat låga elpriser genom marknadsstörande subventioner. Vi står redan i ett läge där i princip inga energislag kan stå på egna ben utan subventioner och särlösningar. Hela området präglas av en lappa och lagapolitik, men där man i Energikommissionen tyvärr inte lyckats sätta fingret på grundproblematiken, vilket är politisk klåfingrighet i ett system där man saknar fundamental förståelse för såväl ekonomisk teori som tekniska begränsningar.

Att Nordin förordar ökad elexport som vi måste dumpa till en bråkdel av produktionskostnaden är djupt problematiskt. Svenska konsumenter tvingas betala subventioner i mångmiljardklassen till väderberoende produktion som i realiteten inte kan ersätta vår för industrin så viktiga baskraft. Vi ser gärna en växande export av el, men det förutsätter att svenska hushåll slipper betala merparten av elen som används utanför Sverige.

Annons

När det kommer till en vetenskapsfrånvänd, planekonomisk och för Sverige kostsam energipolitik står C i frontlinjen i hård konkurrens med MP. Att den förra alliansregeringen släppte inflytande till C har redan kostat Sverige astronomiska summor pengar. Vi kan bara beklaga att miljarderna får fortsätta ticka.

SD: Vi står inte bakom Energiöverenskommelsen

Replik C: SDs energipolitik spelar Ryssland i händerna

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Miljö

Idag 10:21

Replik: Sluta bråka Volvo!

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
22 mars

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
20 mars

Kommunerna sitter på flera stolar i avfallshanteringen

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, Sverige
16 mars

Ställ krav på fler hus byggda i trä

Roberto Crocetti mfl, professor i konstruktionsteknik, LTH
14 mars

”Hjälp oss att utveckla framtidens kollektivtrafik”

Ann-Christin L Frickner mfl, nätverket KOMPASS

Senast publicerat

Idag 10:21

Replik: Sluta bråka Volvo!

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
Idag 06:14

Så lyckas vi bygga nya hållbara städer

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige AB
Idag 06:14

Byggboomen hotar oersättliga kulturvärden

Knut Weibull, överantikvarie Riksantikvarieämbetet
24 mars

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här