Satsning på hållbart byggande får inte äventyras

Bostadsbyggande. IQ Samhällsbyggnad föreslår i en debattartikel att även privata aktörer ska få möjlighet att tilldelas forskningsmedel från det planerade forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Men det kommer av flera skäl inte att leda till ett mer hållbart samhällsbyggande, skriver styrelsen för Sveriges Bygguniversitet.
Miklós Molnár mfl , ordförande Sveriges Bygguniversitet
Annons

REPLIK Regeringens forskningspolitiska proposition innehåller ambitiösa satsningar inom samhällsbyggnadsområdet. I forskningspropositionen föreslås bland annat inrättandet av ett tioårigt forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande med Formas som programadministratör. 

Satsningen är välbehövd eftersom utmaningarna inom hållbarhetsområdet är stora. Byggbranschen domineras av starka särintressen, vilket leder till kortsiktighet. Resultatet blir återkommande misslyckanden inom just hållbarhetsområdet.

Ett talande exempel är de så kallade enstegstätade fasaderna som i många fall har drabbats av så pass omfattande fuktskador att rivning och återuppbyggnad är den enda lösningen. Tiotusentals bostäder är berörda i Sverige. Fallet kastade även ljus på konsumenters svaga ställning när det gäller att få ersättning för undermåliga byggprodukter.

Annons

IQ Samhällsbyggnad föreslår i en debattartikel att även privata aktörer ska få möjlighet att tilldelas forskningsmedel från det planerade forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. IQ Samhällsbyggnads argument är att de mest innovativa förslagen ska belönas, oavsett huvudman. Men kommer tilldelning av skattefinansierade forskningsmedel till privata aktörer att leda till ett mer hållbart samhällsbyggande?

Svaret på frågan är tyvärr nej! 

För det första är snabb introduktion av forskningsresultat eller innovationer inte liktydigt med att byggandet blir mer hållbart. Det krävs tvärtom eftertanke och ihålligt verifieringsarbete innan nya tekniska lösningar ska introduceras i stor skala. Nyttan i ett livscykelperspektiv bör vara större än de snabba vinsterna.

För det andra finansieras innovationsinriktad forskning redan idag av statliga myndigheter som till exempel Vinnova och Energimyndigheten. Att tillföra ytterligare skattefinansierade medel till privata aktörer är därför inte motiverat, speciellt inte med tanke på att privata aktörer ofta agerar kortsiktigt. IQ Samhällsbyggnads förslag skulle dessutom medverka till en utarmning av den akademiska forskningen, vilket i förlängningen minskar återväxten av kompetenta forskare. 

För det tredje bör byggbranschens aktörer tillföra mer medel till forskning inom hållbarhetsområdet. Branschens satsningar på forskning och utveckling har historiskt sett varit låga och det är dags att branschen tar större ansvar. Tär inte på kakan, gör den större!

Sveriges Bygguniversitet föreslår att Formas bör använda det planerade forskningsprogrammet till:

1. Grundforskning som främjar hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv;

2. Tillämpad forskning som leder till innovationer och förbättringar;

3. Utveckling av kunskap om hur innovationer kan införas så att de leder till långsiktig nytta;

Sveriges Bygguniversitet föreslår också att Formas fördjupar samarbetet med Boverket, Trafikverket och andra myndigheter så att forskningsresultat effektivare beaktas vid utveckling av samhällsbyggnadssektorns regelverk. Myndigheterna bör även verka för att stärka konsumentskyddet inom byggproduktområdet. 

Sveriges Bygguniversitet kommer att arbeta för en mer hållbar samhällsbyggnadssektor genom högkvalitativ forskning, kreativitet och långsiktigt engagemang!

Fler artiklar om Infrastruktur

13 januari

Privata monopol äger bredbandskunderna

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL
13 januari

C: Nio punkter för ökad boendeintegration

Christian Ottosson mfl, kommunalråd (C) Huddinge kommun
13 januari

Låt inte tillväxten gå på grund i Göteborg

Johan Büser mfl, riksdagsledamöter (S) för Västsverige
12 januari

Stockholms motorvägar krockar med klimatmålen

Marica Lindblad, (MP), kommunalråd Huddinge
12 januari

Hyresgästföreningens makt skadar hyresrätten

Lennart Sten & Reinhold Lennebo , Fastighetsägarna

Senast publicerat

Idag 05:45

Sveriges kommuner går mot en välfärdskris

Nima Sanandaji, vd för tankesmedjan European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform (ECEPR)
Idag 05:45

Rättvisereform när bidrag till nyanlända blir lån

Alireza Akhondi, integrationschef Vansbro kommun
Igår 13:00

”Etnisk registrering leder bara till fördomar”

Aras Amin, fritidspolitiker (M) Spånga-Tensta
Igår 11:46

”Kontraproduktivt att inte visa verkligheten”

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här