”Samtalen får inte bli Kaplans snoozeknapp”

Bostadsbristen. Med en bostadsbrist som övergått i bostadskris behövs en handlingskraftig regering och en bostadsminister som orkar adressera akuta problem. De pågående bostadsamtalen får inte bli en förhalningsteknik för bostadsministern att kunna trycka på en ”snoozeknapp”.
Caroline Szyber , civilutskottets ordförande (KD)
Annons

På en rad områden står regeringen passiv och tycks mest upptagen av inre smärtor. Regeringen lever än så länge på ett arv av gamla förslag och utredningar från alliansens tid.

Det enda den nuvarande regeringen lyckats få ihop själv är de kritiserade subventionerna till byggbranschen, som inte ens är på plats. Trots högt tonläge har de inte kommit en enda till del.

En majoritet i riksdagen krävde förra våren att regeringen skulle lätta på bullerreglerna, för att få fram fler lägenheter.

Annons

Det handlar om ett tillkännagivande där en majoritet i riksdagen uppmanade regeringen att höja riktvärdet för trafikbuller utanför en bostadsfasad.

Kravet har inte mötts av bostadsministern utan han har skjutit frågan framför sig i en utredning till våren 2017, trots att den redan utförligt utretts.

Under hela hösten har ett flertal aktörer inklusive SKL och Boverket påpekat möjligheten för regeringen att utlysa kristillstånd som kan ge kommuner undantag från plan- och bygglagen (PBL).

Redan innan nyår lämnade Boverket en skrivelse till regeringen där man föreslår möjligheten att utlysa så kallat kristillstånd.

Det skulle innebära att Sveriges 290 kommuner inte behöver bryta mot plan- och bygglagen.

Det är bostadsbrist i de flesta kommuner i landet. Hela landet behöver också kunna leva. När strandskyddsdelegationen i slutet av 2015 presenterade sin utredning konstaterade man att strandskyddsregler fortfarande förhindrar bebyggelse i glesbebyggda områden trots alliansregeringens införda lättnader.

Man efterlyste förändringar av lagstiftningen. Det gjorde också miljö- och jordbruksutskottet i ett tillkännagivande i april samma år där man efterlyste ett strandskydd mer ändamålsenligt i hela landet för att ge bättre förutsättningar för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen.

Många kommuner är tydliga med att lagar och regler måste förenklas om de på sikt ska klara att lösa bostadsfrågan för de nyanlända.

Största stötestenen enligt många är riksintressena som begränsar tillgången på mark för att naturvärden, friluftsliv och kultur ska skyddas. En utredning fick i uppdrag att säga vilka intressen som var viktigare än andra.

Tyvärr lämnade utredningen i stället förslag på att kommunerna skulle göra detta. Något som mötts av kritik då utredningens slutsats riskerar att öka antalet intressen ytterligare. Det som behövs är att göra bostadsbyggande till ett riksintresse där det i ljuset av dagens kris kan vägas mot andra intressen.

Bostadskrisen behöver bred paljett av reformer för ökad rörlighet och regelförenklingar. Sverige har inte råd med att regeringen använder de blocköverskridande samtalen för att pausa övrig politik.

Det som behövs är åtgärder som stödjer kommunerna att kunna bygga mer, mer byggbar mark måste fram, det måste gå snabbare och enklare genom regelförenklingar.

Utöver det behövs ett tydlig fokus på rörlighet. Kristdemokraterna efterlyste samtalen för att lösa svåra frågor som hyressättningssystemet och flyttskatter, de förtjänar breda överenskommelser där respektive partis hållning kan gjuta fram lösningar som håller över tid.

Regeringen kan dock inte tolka samtal som ”andhämtning” i regerandet, det har inte Sverige råd med.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Debatt/ Infrastruktur

Bostadspolitiska samtalen

Regeringen och oppositionen deltog i blocköverskridande samtal om den framtida bostadspolitiken, men kunde inte komma överens. Båda sidorna lägger fram egna förslag för att lösa bokrisen. Debatten fortsätter.
Klicka här för att delta i debatten

30 inlägg i denna debatt

Inga-Maj Eriksson, tekn dr, adj prof KTH mfl
Ann-Margarethe Livh, bostadsborgarråd (V) Stockholm
Tomas Ernhagen mfl, chefekonom Fastighetsägarna
Robert Hannah & Lars Hultkrantz, Liberalerna
Roland Ekstrand, fd kommunalråd Värmdö (FP)
Anders Danielsson, vice vd Skanska
Karin Karlsbro, hållbarhetschef Fastighetsägarna Stockholm
Ingrid Gyllfors mfl, vd Stiftelsen Stockholms studentbostäder
Caroline Szyber, civilutskottets ordförande (KD)
Susanne Rudenstam & Anders Josephsson, Sveriges Träbyggnadskansli
Muharrem Demirok , kommunalråd (C) Linköping
Reinhold Lennebo
, vd Fastighetsägarna Sverige
Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter
Mariell Juhlin, chefsekonom Hyresgästföreningen
Magdalena Schröder & Diana Mamendi, MUF Stockholm
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Dela den här debatten

Fler artiklar om Infrastruktur

22 mars

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
22 mars

”Biogasen används bäst till elproduktion”

Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar
20 mars

Kommunerna sitter på flera stolar i avfallshanteringen

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, Sverige
20 mars

Unionen: ”Så skapas ett framgångsrikt Norrland”

Stig Boman mfl, ordförande Unionen Västerbotten
18 mars

Regeringen måste påskynda utbyggnaden av Arlanda

Karin Ernlund & Michaela Haga, ordföranden (C) Stockholms stad & Stockholms län

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här