”Sätt inte käppar i hjulen för miljön och jobben”

Vindkraft. Den planerade vindkraftsparken till havs vid Blekinges kust är ett exempel på det Sverige behöver mer av - ett näringsliv som skapar jobb och bidrar till omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men för att det ska komma till stånd krävs att regeringen agerar och slutar dra frågan om tillstånd i långbänk.
Heléne Björklund & Peter Jeppsson , Socialdemokraterna i Sölvesborg och Blekinge
Annons

Regeringen står för en god samarbetsvilja och finansminister Magdalena vill att 2016 ska bli samarbetets år.  Det går allt bättre för Sverige.  Antalet arbetstillfällen växer, ekonomin blir allt stabilare och svenska storföretag går bra.

Detta är glädjande och det är just genom samarbete mellan stat, kommuner, näringsliv och enskilda medborgare vi tillsammans stärker Sverige och vår gemensamma välfärd.  

Det är också genom samarbete mellan näringslivet och det offentliga som vi lever upp till de miljömål som finns på lokal, nationell och nu även globalt nivå. Koldioxidutsläppen skall minska för att bidra till arbetet med att minska den globala uppvärmningen.

Annons

Detta innebär att näringslivet står inför en strukturomvandling vars motstycke inte skett sedan den industriella revolutionen. Positivt är att allt fler företag inte ser den nödvändiga strukturomvandlingen som hot utan en nödvändig möjlighet som utvecklar och kommersialiserar hållbara teknologier och lösningar.

Samhällsekonomiskt ser vi som politiker också positivt på strukturomvandlingen som en möjlighet till nya arbetstillfällen, entreprenörskap och tillväxt för både näringsliv och samhälle. Den svenska regeringen har höga ambitioner: Europas lägsta arbetslöshet 2020 samtidigt som vi vill bli en av världens första fossilfria välfärdsstater. Nu är det hög tid att gå från politisk retorik till praktisk handling.

Blekinge är litet men kan lämna ett betydande bidrag för Sveriges välmående, både ekonomiskt och klimatmässigt. Svensk Naturenergi, Vattenfall Vindkraft och Blekinge Offshore planerar att bygga Sveriges respektive världens största havsbaserade vindkraftparker i Hanöbukten utanför den Blekingska kusten.

Tillsammans motsvarar energiproduktionen i dessa parker mer än Barsebäcks kärnkraftverk vid dess glansdagar och kan bidra till omkring 2 000 arbetstillfällen i Blekinge och nationellt. Politiken och näringslivet i Blekinge är redo för att bidra till förverkligandet av dessa arbetstillfällen.

Tyvärr hämmas ambitionerna för framför allt Blekinge Offshore av långdragna tillståndsprocesser som inte beror på överklagande eller protester från allmänhet utan på regeringens tystnad.

Blekinge Offshores tillstånd för vindkraftsparken har nu legat på två regeringars bord i sammanlagt 35 månader. Problemets kärna tycks vara att de bägge riksintressena miljö och försvar har svårt att komma fram till en gemensam lösning.

Magdalena Andersson uppmanar det politiska Sverige att samarbeta. Vi uppmanar nu regeringen att få till stånd ett samarbete mellan försvaret och Blekinge Offshore.

Genom att utse en förhandlingsperson kan man jämka samman de motstridiga intressena till en för bägge parter godtagbar lösning och regeringen kan då ge bygget nödvändigt grönt ljus.

 För trots ljusningen på den svenska arbetsmarknaden behövs fortsatta åtgärder för att främja och ta tillvara på arbetstillfällen som erbjuds våra medborgare.

Svensk NaturEnergi/Vattenfalls och Blekinge Offshores etableringar är exempel på det Sverige behöver – nämligen näringsliv som genererar arbetstillfällen och aktivt bidrar till omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Låt inte en rödgrön samarbetsregering vara den som sätter käppar i hjulet för ett fruktbart samarbete för både jobben och miljön.

Fler artiklar om Miljö

Igår 12:39

Bilen har en framtid - i delningsekonomin

Claudio Skubla
, förbundsdirektör 
Svenska Taxiförbundet
22 september

”Bilförbud desperat skrämselpropaganda”

Fredrik Daveby, vd Motormännen
15 september

Lägre utsläpp krävs om vi ska nå klimatmålen

Anna Johansson, infrastrukturminister (S)
14 september

Missvisande om tågens sänkta hastigheter

Anna Johansson, infrastrukturminister (S)
14 september

Stryp privatbilismen – satsa på grön taxi

Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

Senast publicerat

Idag 14:30

Fel att IB-lärare blir utan lönelyftet

Åsa Fahlén m fl, ordförande Lärarnas riksförbund
Idag 13:28

”Nyckfull hantering av läkemedel måste stoppas”

Finn Bengtsson (M) & Barbro Westerholm (L), riksdagsledamöter
Idag 11:49

Integrationen kräver enklare företagande

Magnus Ek, förbundsordförande CUF
Idag 11:03

M: Socialdemokraterna sviker löften om hyresrätter

Joakim Larsson, oppositionsborgarråd (M) i Stockholms stad
Idag 10:58

Se barnmorskors samvete som en tillgång

Jacob Rudolfsson, bitr Generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här