”Sätt er över partipolitiska utspel för skolans skull”

Lärarbrist. Kompetensbristen i förskola och skola är ett faktum och situationen är värre än någonsin. Omsättningstakten bland skolledare och lärare ökar kraftigt i landet. Och ändringen i timplanen i matematik som nu ska införas försvårar situationen ytterligare. Dags för en hållbar överenskommelse, skolan behöver arbetsro.
Matz Nilsson , ordförande Sveriges Skolledarförbund
Annons

Kompetensbristen i förskola och skola är ett faktum och situationen är värre än någonsin. Omsättningstakten bland skolledare och lärare ökar kraftigt i landet. Inför höstterminen finns kommuner som haft en läraromsättning på 30 procent. Många skolor står också utan en helt behörig personalstyrka. 

En mångårig defensiv lönepolitik i landets kommuner har ökat omsättningen av skolledare och lärare. Huvudmän bjuder över varandra för att besätta sina vakanser. Bra ur ett lönepolitiskt perspektiv, katastrofalt för barn, elever och resultat. 

Tyvärr blir läget inte bättre av regeringens sena beslut i våras om att utöka timplanen i matematik i grundskolan. Ett beslut som i sig visar på bristande respekt för skolan som organisation och för skolledarens professionella ansvar att upprätthålla den lagstyrda kvaliteten i skolan. Vi har under sommaren fått mycket allvarliga signaler från rektorer om det rådande läget. Flera uttrycker en stor oro över den arbetssituation som råder och som kommer att möta eleverna.

Annons

Under det senaste läsåret har rektorer, lärare och övrig personal gjort heroiska insatser. Sveriges skolor har fått möta en av vår samtids största utmaningar att ta emot alla nya barn och elever som kommit till vårt land. Platsbristen var och är ett faktum. Många av undervisningslokalerna kommer att vara provisoriska. Det kräver en långsiktig lösning. Flera klasser har utökats med 25 procent. Lärarbristen har accelererat och många rektorer klarar inte av lagens krav på legitimerade lärare. Läget är ansträngt men det har fungerat tack vare det fantastiska arbete som varje dag görs i landets skolor. 

Trots detta beslutade regeringen sent i våras att utöka undervisningstiden i matematik i årskurs 4-6 redan till höstterminens start. Beslutet har skapat en orimlig arbetssituation för landets rektorer. Sveriges Skolledarförbund flaggade tidigt upp för vad som kunde ske och pekade i vårt remissvar på tids- och resursperspektivet implementering och genomförande. Tyvärr har vi fått rätt.

Sveriges Skolledarförbund uppvaktade före midsommar utbildningsministern sedan många medlemmar kontaktat oss och pekat på den prekära situationen. Vi begärde att regeringen skulle skjuta på beslutet om att utöka undervisningstiden i matematik till höstterminen 2017.

Tyvärr hörsammades inte våra synpunkter, trots att reformen kommer att innebära att tusen nya lärartjänster måste besättas samtidigt som lärarbristen är akut. 

En viktig förutsättning för att en satsning på̊ utökad timplan ska ge avsedd effekt, är att det parallellt sker ett intensifierat arbete att försäkra att undervisningen också genomförs under kvalificerade lärares ledning och med en hög elevnärvaro. 

Tiden är en dyrbar resurs och måste respekteras av alla. 

Ytterligare arbete på nationell nivå behövs för att säkra tillgången till skickliga och legitimerade lärare i matematik. Lärarnas förmåga att undervisa och leda eleverna i lärandesituationen är central för måluppfyllelsen. Mot denna bakgrund uppmanade alltså Sveriges Skolledarförbund regeringen att tänka och agera långsiktigt kring timplanefrågor. 

Att som under gångna vårterminen föreslå timplaneförändringar som ska börja gälla nära nog omgående, är alldeles för snävt tidsperspektiv. Ett bättre beslut hade varit att lägga ihop ökningen av matematik med den aviserade reformen om stadieindelad timplan och förändringarna skett samtidigt och gett tid för skolan att hinna förbereda sig.

Nu måste vi få en långsiktig och hållbar överenskommelse om förskolan och skolan. Sätt er över partipolitiska utspel i regering och riksdag. 

Låt oss få en politik för förskola och skola som tar sin utgångspunkt i Skolkommissionens tre förslag om nationella målsättningar för förskolan och skolan, en likvärdig finansiering av förskolan och skolan och en hållbar kompetensförsörjning där lärare och skolledare systematiskt kan utveckla sina kompetenser. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund
Debatt/ Skola

Lärarbristen

Inför höstens skolstart är debatten om hur fler ska vilja bli lärare, stanna kvar i yrket och lockas tillbaka, i full gång.
Klicka här för att delta i debatten

6 inlägg i denna debatt

Ingela Netz, rektor Parkskolan Pysslingen
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund
Stefan Koskinen, förbundsdirektör, Almega Tjänsteföretagen
Camilla Waltersson Grönvall, skolpolitisk talesperson (M)

Dela den här debatten

Fler artiklar om Skola

Igår 13:36

”Barn med autism ingår i skoluppdraget”

Malin Holm & Jiang Millington, föräldranätverket Barn i Behov
Igår 10:31

”Skolan måste vara en trygg plats för alla elever”

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer
22 mars

”En elev får aldrig bli en fråga om lönsamhet”

Lisa Palm mfl, Feministiskt initiativ Sthlm
22 mars
21 mars

”Vårdens problem är brist på kvalitet, inte på resurser”

Jörgen Nordenström, emeritus professor i kirurgi

Senast publicerat

Igår 16:44

”Malmöbornas trygghet har ignorerats”

Tony Rahm, andre vice ordf (M) fritidsnämnden Malmö
Igår 15:16
Igår 14:45

”Porta dem som trakasserar på badhusen”

Anna König Järlmyr & Bo Sundin, Moderaterna, Stockholms stad
Igår 13:36

”Barn med autism ingår i skoluppdraget”

Malin Holm & Jiang Millington, föräldranätverket Barn i Behov

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här