Så kan SFI bli en mer jobbinriktad verksamhet

Integration. Komplettera språkundervisning med krav på jobbresultat. Det ökar elevernas möjlighet att snabbare komma ut i arbetslivet.
Maria Mattsson Mähl och Martin Sjöström , vd AlphaCE resp Radix Kompetens
Annons

Vintern har präglats av olika initiativ kring hur integrationen bäst ska lösas. AlphaCE och Radix Kompetens arbetar med både Svenska för invandrare, SFI, och olika arbetsmarknadsinsatser som syftar till att korta vägen till jobb.

SFI är ett nationellt ramverk med tydliga riktlinjer. Fokus är kunskapsmål, nationella prov och betyg. 

För dem som vill studera vidare är det viktigt att ha bra betyg. För personer med sämre förutsättningar att studera i klassrummet är SFI inte alltid bäst. Då kan språkpraktik eller andra insatser vara mer lämpliga. 

Annons

Huvudansvaret för SFI ligger på kommunerna. Vi kan, som leverantör av SFI, konstatera att upphandlingarna ser väldigt olika ut. Fokus är på lägsta pris, vilket oftast innebär stora klasser, låg personaltäthet och lång väg till arbetsmarknaden. 

Syftet med SFI är språkundervisning, men rätt hanterat kan SFI även stötta eleven in i samhället och ut i jobb.

Vid enstaka tillfällen händer det i upphandlingar att det finns ett fokus på resultat, men då enbart på betyg. Det betyder i praktiken att betalningsmodellen skapar inlåsningseffekter som innebär att det är viktigare att en person sitter kvar i klassrummet – än att hen får ett arbete.  

Därför presenteras här en ny SFI-modell som vi rekommenderar ansvariga politiker och tjänstemän. 

Vi ger er riktlinjer för prisnivåer med fokus på en hög lärartäthet, med max 25 elever per lärare, i kombination med övriga resurser för SFI-eleverna (såsom kurator, modersmålsstöd och praktikplatsanskaffare). 

Hög personaltäthet är viktigare än att det finns en ”behörig SFI-lärare” som ensam ansvarar för 50-80 elever, vilket numera är regel. Personaltäthet är viktigt. 

Den behöriga läraren ska ansvara för betygssättning och svenskundervisning. Utöver det finns många moment som kan genomföras av andra personalgrupper. I synnerhet när behöriga SFI-lärare är en bristvara. 

En nyanländ som är inskriven i etablering ska ha aktivitet 40 timmar per vecka. Ofta består dessa aktiviteter av kombinationer som innehåller SFI och insatser från Arbetsförmedlingen. 

Vår modell bygger på att den nyanlände ska öka graden av delaktighet på arbetsmarknaden successivt. Och att vi som leverantörer får ersättning, rimlig nog att satsa resurser på mer än enbart behöriga SFI-lärare. 

Betalningsmodellen främjar även samarbete med potentiella arbetsgivare. 

Nivå 1 – SFI med inriktning mot arbetsmarknad och integration 

• SFI 50 procent (till exempel varje förmiddag). 

• Samhälls- och arbetsmarknadsförberedande insatser 50 procent (till exempel varje eftermiddag), det kan vara samhällsorientering, hälsoorientering, bostadsinformation, studie- och yrkesvägledning med mera.

• Ersättning: 40 kr/timme, det vill säga 1 600 kr/veckan till SFI-leverantör.

Nivå 2 - SFI med inriktning mot arbetsmarknad och integration 

• SFI 50 procent.

• Arbetsförmedlingens insatser till exempel yrkesutbildning, validering, yrkessvenska. 

• Ersättning: 42 kr/timme, det vill säga 840 kr/veckan till SFI-leverantör.

Nivå 3 – SFI med inriktning mot arbetsmarknad och integration 

• SFI 50 procent.

• Språkpraktik (som ordnas av SFI-leverantör).

• Ersättning: 42 kr/timme, det vill säga 1680 kr/veckan till SFI-leverantör.

Nivå 4 – SFI med inriktning mot arbetsmarknad och integration 

• SFI 50 procent.

• Instegsjobb 50 procent.

• Ersättning: 45 kr/tim, det vill säga 900 kr/veckan till SFI-leverantör.

Nivå 5 – SFI med inriktning mot arbetsmarknad och integration 

• Arbete 100 procent (till exempel med hjälp av Nystartsjobb).

• SFI del-, kvälls- eller helgtid.

• Ersättning: 48 kr/timme, vilket troligen blir 7-10 tim/vecka, det vill säga 400 kr/veckan till SFI-leverantör.

Vi föreslår att vi som är leverantörer mäts utifrån följande kvalitetsparametrar:

- Lärartäthet, minst en lärare i svenska per 25 elever.

- Jobbresultat, minst 30 procent ska gå till Instegsjobb.

- Språkprogression, minst 80 procent ska klara sina nationella prov.

Med denna pris- och kvalitetsmodell får vi leverantörer incitament att fokusera på arbetsmarknaden och samtidigt lägga resurser till kuratorer, praktikplatsanskaffare och samhällsinformatörer. Vilket kommer att underlätta både språkinlärning och inträdet på arbetsmarknaden. 

Fler artiklar om Arbete

13 januari

Skärpt lag öppnar för bättre arbetsmiljö för alla

Nicole Wolpher mfl, intressepolitisk ombudsperson för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH
11 januari

Stockholmsmoderaterna – Sveriges största bypolitiker

Johan Persson , (S), Ordförande Landsbygdskommittén och kommunalråd Kalmar kommun
11 januari

De ”enkla” jobben leder till psykisk ohälsa

Ida Harju Håkansson, socialdemokrat som driver bloggen Alliansfritt Sverige

Senast publicerat

Idag 13:00

”Etnisk registrering leder bara till fördomar”

Aras Amin, fritidspolitiker (M) Spånga-Tensta
Idag 11:46

”Kontraproduktivt att inte visa verkligheten”

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)
Idag 11:43
Idag 05:45

Ny kurs ska öka kunskapen om extremism

Anna Carlstedt m.fl, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism
Idag 05:45

Ny vårdform effektiv för unga på institution

Kent Ehliasson & Olivia Wigzell, generaldirektör, Statens institutionsstyrelse & generaldirektör, Socialstyrelsen

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här