S: Vi kan inte blunda för de ungas psykiska ohälsa

Sjukvård. Stockholm är en fantastisk plats att växa upp i. Men åtta år av Moderaternas skattesänkningar har satt sina spår. Inte minst krymper möjligheterna att möta den växande psykiska ohälsan hos unga.
Roger Mogert (S) , oppositionsborgarråd
Annons

I dag lider var tredje ung kvinna och var fjärde ung man i Stockholms län av någon form av psykisk ohälsa. Det kan handla om ångest, magont och sömnsvårigheter. Utöver mänskligt lidande innebär detta ett enormt samhällsproblem som kan leda till sjukskrivningar och ännu högre murar mellan unga och arbetsmarknaden.

Ungas psykiska ohälsa är inte socialt betingad. Den finns hos medelklassen såväl som i socioekonomiskt svaga stadsdelar. Skillnaden är att det ofta är de resursstarka föräldrarna som orkar stå på sig, medan barn från mer resurssvaga hem oftare blir utan stöd.

Så ska det inte vara. Alla barn har rätt till stöd, och ingen förälder ska vara tvungen att strida för att barnet ska få hjälp. 

Annons

Andelen elever som uppger att de har blivit utsatta för mobbning eller andra typer av kränkningar ökar. Här står vi inför en del nya utmaningar och ett hårdare klimat som inte stannar på skolgården. Det följer med ungdomarna hem via nätet. 

Den stigande psykiska ohälsan kan vi politiker inte blunda för. För att vända utvecklingen måste elevhälsan stärkas. I vårt framtidskontrakt för Stockholmsregionen lovar vi att skapa ordning och reda i det alltför slapphänta systemet av privata aktörer på skolans område. I dag är det svårt att överblicka hur elevhälsan på ett generellt plan fungerar i Stockholm. Vi kan dock se att elevvårdskostnaderna, det vill säga det varje kommun satsar per barn, har ökat i landet som helhet sedan 2006. I Stockholm stad har de däremot minskat under samma period. Det är oacceptabelt.

Om vi får förtroendet efter valet i september kommer vi att påbörja följande initiativ: 

• Fler familjecentraler. För att tidigt upptäcka och ge stöd åt de familjer där barn riskerar att utveckla psykosociala problem behövs fler familjecentraler. De bygger på samlokalisering av öppen förskola, mödrahälsovård, barnhälsovård och socialtjänst utan myndighetsutövning.

• Satsning på elevhälsan. Vi tilldelar elevhälsan mer resurser. Först behövs dock en genomlysning av elevhälsoarbetet i staden. 

• Fler vägar till vård och samtal. Vi sänker trösklarna för att få samtalsstöd genom att stärka första ledets psykiatri och anställa psykologer och fler kuratorer på ungdomsmottagningarna. 

• Inrätta ett gemensamt metodutvecklingsinitiativ. Stockholm stad samlar dels forskare, kuratorer, lärare, skolledare och specialpedagoger och dels organisationer som i dag arbetar med frågor kring mobbing och elevers psykosociala hälsa. Initiativen ska vara en del av dagens enhet för skolhälsa. 

Vi vet i dag för lite om vad som drivit på ohälsan, men vi ser att det finns ett samband mellan det ökande glappet av förväntningar som unga människor har på sig själva och vilka reella möjligheter de har att leva upp till dessa. 

Om vi ska klara att höja resultaten och se till att fler unga klarar sig på arbetsmarknaden, då behövs satsningar på den psykosociala hälsan. Det handlar om det viktigaste vi har, vår framtid.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Sjukvård

24 mars

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
24 mars

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm
21 mars

”Vårdens problem är brist på kvalitet, inte på resurser”

Jörgen Nordenström, emeritus professor i kirurgi
21 mars

L: Genuint upprörande när S ignorerar riskerna

Lotta Edholm & Anna Starbrink, oppositionsborgarråd (L) resp hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L)

Senast publicerat

Idag 15:29

Vill C skapa kaos med SD i hejarklacken?

Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen
Idag 13:15

Nu tar vi ledartröjan inom offentlig upphandling

Johnny Magnusson mfl, regionstyrelsens ordförande (M) Västra Götalandsregionen
Idag 10:53

Skattepengar ska inte gå till daltande med terrorister

Naod Habtemichael, ordf Centerstudenter Göteborg
Idag 10:21

Replik: Sluta bråka Volvo!

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
Idag 06:14

Så lyckas vi bygga nya hållbara städer

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige AB

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här