S: Sluta experimentera med BB

Förlossningsvård. Experimenterandet med förlossningsvården i Stockholm måste få ett slut. Vi föreslår omedelbart ökad kapacitet på landstingets egna förlossningskliniker och att byggandet av en förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus påskyndas.
Erika Ullberg & Dag Larsson , oppositionslandstingsråd (S), Stockholm läns landsting
Annons

I höstas meddelade den moderatledda Landstingsalliansen att Södra BB inte kommer att finnas kvar på Södersjukhuset och i förra veckan aviserades att BB Sophia stänger. 

Trots att Alliansen gärna pratar om valfrihet och mångfald driver man en politik som leder till motsatsen. I dag, onsdag, bjuder Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting in barnmorskor till samtal för att diskutera den krisartade situationen i förlossningsvården.

Experimenterandet med förlossningsvården måste få ett stopp. Platsbristen efter BB Sophia är akut. 

Annons

Förlossningskapaciteten i regionen måste säkerställas samtidigt som vi också måste fokusera på att flytta fram ambitionerna för förlossningsvården och kvinnor och barns hälsa. Det är dags att prata om vad kvalitet och ständigt förbättrad förlossningsvård är – på riktigt. 

Den stora bristen på förlossningsplatser kommer att leda till att fler kvinnor tvingas föda någon annanstans än där de valt och många kan behöva åka ända till Uppsala eller Gävle. 

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting föreslår därför: 

• Omedelbart utökad kapacitet på Stockholms läns landstings egna förlossningskliniker för att ta emot de cirka 3 000 kvinnor som nu står utan förlossningsplats. 

• Att landstinget påskyndar byggandet av en förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus för att möta den brist på 2 000 förlossningsplatser som oavsett BB Sophias vara eller icke är prognosticerat år 2018.  

• En långsiktig och realistisk plan som garanterar förlossningsplatser på akutsjukhusen inom Stockholms läns landsting. 

Vi vill också att Stockholms läns landsting inför en nollvision för förlossningsskador. Enligt en ny rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), finns betydande skillnader i rapporterad förekomst av allvarliga förlossningsskador, mellan olika landsting och mellan olika sjukhus. 

Socialstyrelsens nypublicerade statistik bekräftar den bilden. Totalt drabbades 3,6 procent av kvinnorna i Sverige av allvarliga förlossningsskador 2014. I Stockholm är motsvarande siffra 4,9 procent. Bland förstföderskorna i vårt län drabbades så många som 7,9 procent. Så ska det inte vara. Och så behöver det inte vara. 

Nu måste förlossningsvården prioriteras. Stockholms läns landsting måste kunna garantera att förlossningskapaciteten är tillräcklig och byggs ut i takt med att Stockholm växer. 

Förlossningsvården måste också ges förutsättningar att utvecklas och förbättras. Regeringens satsning på förlossningsvården där drygt 84 miljoner tillfaller Stockholms läns landsting i år är därför en välkommen förstärkning. 

Pengarna ska skickas direkt till förlossningsklinikerna och är tänkta att gå till att stärka bemanningen och minska förlossningsskadorna.  

Vi vill att de extra resurserna går till att landstinget satsar på en nollvision för förlossningsskador, som bland annat innebär: 

En barnmorska per födande kvinna: Forskning visar att risken för komplikationer som större blödningar, bristningar, utdraget förlopp, sugklocka eller kejsarsnitt, minskar om en barnmorska är närvarande hos den födande kvinnan under förlossningen.

Vidareutbildning för att förebygga och motverka förlossningsskador: Komplikationer kan förebyggas med erfaren och kompetent personal. Vi måste satsa på barnmorskornas möjlighet till vidareutbildning och skadepreventionsarbete. 

Mödravård baserad på individens behov: En god förlossningsvård kräver ett större perspektiv än ett ensidigt fokus på det som händer i förlossningsrummet. 

Antalet utförda ultraljud och oplanerade besök på förlossningsavdelningarna av oroliga föräldrar precis innan födseln ökar i Stockholms läns landsting. Att drabbas av en förlossningsdepression är tyvärr också vanligt, och mörkertalet bedöms vara stort. 

Vi behöver ge för- och eftervården bättre förutsättningar att möta de behov blivande och nyblivna mammor har. 

Vi ser en väg framåt för en bättre förlossningsvård. Vi Socialdemokrater är i opposition i Stockholms läns landsting, men samarbetar gärna för en nollvision för förlossningsskador och tryggare förlossning för alla. 

  • Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd, (S) Stockholms läns landsting
  • Dag Larsson, oppositionssjukvårdslandstingsråd (S), Stockholm läns landsting

Fler artiklar om Sjukvård

Idag 05:45

”Wikström missar målet om jämlik hälsa”

Stig Nyman, ordförande Handikappförbunden
26 augusti

”Skyll inte bristerna i sjukvården på läkarna”

Sten Larnholt, pensionerad specialistläkare geriatrik och fd överläkare
26 augusti

Rätt medicin till barn på hvb kräver samordning

Jessika Sona & Leena Berlin Hallrup, medicinskt ansvariga sjuksköterskor
25 augusti

Ge singlar verklig rätt att bli föräldrar

Sophia Nilsson & Linnea Hansson, föreningen Femmis
25 augusti

Ställ högre krav på utländsk tandteknik

Gunilla Krieg & Olle Sahlin, ombudsman Unionen / ordf Sveriges Tandteknikerförbund

Senast publicerat

Idag 17:10

”Sluta bolla runt människor i systemet”

Tord Karlsson(S) & Ann-Marie Larsson(M), Föreningen Nationella nätverket för samordningsförbund
Idag 16:39

Samverka för fler gröna trähus

Lena Ek m fl, Ordförande Södra skogsägarna fd miljöminister(C)
Idag 12:54

”Fjärrvärmen behövs för att klara energimålen”

Erik Dotzauer, ansvarig för styrmedelsfrågor, Fortum Värme
Idag 05:45

”Prata om den riktigt farliga korruptionen”

Helena Sundén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM)

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här