S: Hot om exkludering från förskolan fel väg

Vaccinationer. Bästa sättet att möta oroliga föräldrar på är genom information och kunskap – inte att isolera barnen ytterligare, svarar S på Liberalernas förslag om att stoppa ovaccinerade barn från förskolan.
Karin Wanngård & Dag Larsson , finansborgarråd (S) resp oppositionslandstingsråd (S)
Annons

REPLIK. Hur får vi alla föräldrar att vaccinera sina barn? Enligt Lotta Edholm och Anna Starbrink (L) (Dagens Samhälle 17/3) gör vi det bäst genom att stoppa ovaccinerade barn från att gå i förskolan. Att straffa barnen för beslut som deras föräldrar tar är inte värdigt och heller inte i enighet med FN:s barnkonvention. Förslaget skulle dessutom i praktiken innebära att inget barn i Sverige skulle få gå i förskolan innan de fyllt 18 månader.

Detta eftersom barnen får MPR-vaccin (mässling, påssjuka, röda hund) vid först 1,5 års ålder, för att garantera ett säkert skydd. Om vaccinet ges för tidigt slås de försvagade viruspartiklarna i vaccinet ut av antikropparna och vaccinet får därmed sämre effekt. 

Vi socialdemokrater värnar barnets rätt till utbildning och ser utifrån erfarenhet och professionens bedömning att det bästa sättet att möta oroliga föräldrar på är genom information och kunskap – inte att isolera barnen ytterligare. Idag finns ett framgångsrikt arbetssätt i Stockholms stad, där förstagångsföräldrar erbjuds fyra hembesök av sin BVC-sjuksköterska. Hembesöksprogrammet finns bland annat i Rinkeby.

Annons

Där de första resultaten visar att andel barn vaccinerade mot mässlingen, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder har stigit sedan programmet startade år 2013 och idag är en större andel barn inom hembesöksprogrammet vaccinerade jämfört med andelen bland alla barn i Rinkeby.

Vi tror att vägen framåt – för att skapa tillit och öka andelen vaccinerade barn är att förstärka samarbeten mellan kommun och landsting kring barn och familjer. Därför vill vi också att hembesöksprogrammet i Rinkeby ska göras permanent och spridas till flera stadsdelar. Samtidigt bör vi se över hur vi ytterligare kan stärka kontakten med föräldrar i de områden där vaccinationsgraden är låg. 

Alla barn ska vaccineras. Men hot om exkludering från förskolan är fel väg att gå. Förskolan är en viktig investering för att skapa mer jämlika livsvillkor och lägger grunden för en lyckad skolstart. Liberalernas förslag skulle därför i slutändan drabba barnen värst. Föräldrarna är de som ska hållas ansvariga och därmed handlar det om att ge dem information och kunskap för att fatta kloka beslut för sina barn. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Debatt/ Sjukvård

Vaccin

Nya fall av mässling i Sverige har aktualiserat frågan om obligatorisk vaccinering, och att vissa människor känner oro för att låta vaccinera sina barn.
Klicka här för att delta i debatten

6 inlägg i denna debatt

Lena Nilsson Schönnesson & Lars Moberg, ordf. resp. vice ordf. Riksförbundet Noaks Ark
Lotta Edholm & Anna Starbrink, oppositionsborgarråd (L) resp landstingsråd (L)
Jessica Nihlén Fahlquist & Moa Kindström Dahlin, Fil dr resp. jur dr
Karin Wanngård & Dag Larsson, finansborgarråd (S) resp oppositionslandstingsråd (S)
Lotta Edholm & Anna Starbrink, oppositionsborgarråd (L) resp hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L)

Dela den här debatten

Fler artiklar om Sjukvård

28 mars

”Vi står gärna bakom en utfallsbaserad vård”

Gunnar Akner mfl, nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården
28 mars

”Socialstyrelsens riktlinjer försämrar för patienterna”

Rolf Holmqvist & Christer Sandahl, professorer Linköping resp Karolinska
24 mars

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Hans Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
24 mars

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm

Senast publicerat

Igår 16:31

Replik: Politiker ska inte styra över teaterscenerna!

Saga Axmalm , vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg
Igår 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
Igår 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här