Forskarna skönmålar en framtid utan tillväxt

Tillväxt. I ett samhälle med nolltillväxt får vi räkna med att mjuka värden prioriteras ner. Samhällsprioriteringar som förbättrat socialt stöd, miljösatsningar och ett ökat internationellt engagemang har alla drivits fram i tillväxtekonomin. Likaså har tillväxten möjliggjort tekniska framsteg inom exempelvis sjukvården. Det är sådana framsteg som riskeras vid nolltillväxt.
Jonas Frycklund , tf chefekonom Svenskt Näringsliv
Annons

REPLIK Jag tror att vi var många som var lyckligt ovetande. Det vill säga innan vi läste Karin Bradleys med fleras debattartikel ”Därför är ekonomisk tillväxt en risk” i Dagens Samhälle. Men nu vet vi att det finns en forskargrupp som ägnar dagarna åt att fundera på hur vi ska bli av med den ekonomiska tillväxten.

Debattörerna ser den ekonomiska tillväxten som riskfylld och miljöförstörande. Därför har man forskat fram fyra scenarier på hur det skulle kunna se ut om tillväxten försvann fram till 2050.

Det fina med scenarioplanering är att man kan göra nästan vad man vill. Kritik kan alltid avfärdas med att det ändå är värdefullt att se på olika framtidsmöjligheter och att det är viktigt att vara förberedd på alla eventualiteter. Scenariots sannolikhet spelas ner, eftersom det ändå kan inträffa så kan det vara värt att titta på.

Annons

Blottan i den här forskningen är i stället att man så uppenbart har missat minst ett scenario. De fyra scenarier man har valt målar alla upp en positiv bild av nolltillväxtsamhället. Men det finns så klart ett negativt scenario och detta negativa scenario borde spela en större roll i nolltillväxtdebatten.

Samhällen utan tillväxt finns det gott om i historien och det finns även nutida exempel att tillgå. Slutsatser från lyckoforskning verkar vara att det inte är nivån på välståndet som främst är avgörande, utan det som är viktigt är hur välståndet förändras över tid. Människor mår bra när de får det bättre. Ekonomisk stagnation eller försämringar upplevs å andra sidan klart negativt.

För samhället får utebliven tillväxt konsekvenser. Om kakan inte växer så blir enda sättet att själv få det bättre att man kapar åt sig från någon annan. Konfliktnivån skärps. Erfarenheten från nolltillväxtsamhällen är att de ekonomiska klyftorna då snarare blir större.

Visserligen ökar behovet av fördelningspolitik, men förutsättningarna att bedriva fördelningspolitik minskar. De som har makt får ett skarpare incitament att inte släppa ifrån sig minsta lilla. I förlängningen riskerar man att få en samhällsutveckling i auktoritär riktning.

Även i mildare former av nolltillväxtscenarier får man räkna med att mjuka värden prioriteras ner. Samhällsprioriteringar, som förbättrat socialt stöd, miljösatsningar och internationellt engagemang, har drivits fram i tillväxtekonomin. Likaså har tillväxten möjliggjort tekniska framsteg inom exempelvis sjukvården. Det här är värden som riskeras vid nolltillväxt.

Man kan invända att det här scenariot inte är realistiskt. Men min poäng är att det här scenariot är mer realistiskt än de fyra skönmålningar som forskarna vid fyra av våra ledande universitet har samlat sig kring.

Kanske kan vi få pröva på nolltillväxten redan i närtid. Just nu har vi sett starka tillväxttal. Men befolkningen ökar samtidigt kraftigare än tidigare. Det är därför mer relevant att se hur BNP per capita utvecklas och då ser det dystrare ut.

Redan nästa år beräknar EU-kommissionen att Sverige kommer att ha den näst lägsta BNP per capita-tillväxten i hela EU. Konjunkturinstitutets prognos är att vi till och med kommer att ha en negativ BNP per capita-tillväxt under 2018 och 2019. Det här kommer att sätta sina spår i samhällsdebatten.

På sikt är så klart tillväxt det mest troliga även framöver. Tillväxten löser inte alla problem av sig själv. Men den går att kombinera med en positiv utveckling för miljön. Sedan 1990 har BNP i Sverige ökat med 60 procent. Samtidigt har utsläppen av växthusgaser minskat med 24 procent och utsläppen av svaveldioxid med 77 procent.

Debatt/ Ekonomi

Tillväxt fel väg?

Vårt beroende av fortsatt ekonomisk tillväxt innebär ett risktagande, skriver flera forskare i en artikel i DS. Men de får mothugg.
Klicka här för att delta i debatten

Dela den här debatten

Fler artiklar om Ekonomi

8 december

Varför får välfärdsföretagen inte tycka till?

Henrik Borelius mfl, vd, Attendo AB
8 december
7 december

Ljusa framtidsutsikter tack vare invandringen

Bo Malmberg, professor, författare till ny rapport utgiven av Delegationen för migrationsstudier
5 december

Magdalena Andersson har handen i tomtens säck

Josef Fransson & Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna
30 november

Vi måste främja, inte förstöra, delningsekonomin

Olof Kollinius, tankesmedjan ECEPR

Senast publicerat

Igår 12:13

Överdriver vi vikten av Pisa-mätningen?

Åsa Melander, f.d. skolplatsplaneringschef i Londonkommunen Hackney
Igår 11:16

Därför är krav på pensioner problematiskt

Ulf Lindberg & Stefan Holm, Almega
Igår 11:05

Låt en myndighet utveckla pedagogiken i högskolan

Charlotta Tjärdahl & Fredrik Lindeberg, Sveriges förenade studentkårer
Igår 10:48

Vi kräver att människovärde går före utlänningslagen

Claudia Velásquez mfl, nätverket Socialistiska socionomer

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här