Replik: ”Kultur handlar om kommunikation”

Kulturpolitik. Genom samtal och samarbete i frågor där vi tycker lika kan vi ta vårt politiska uppdrag seriöst, skriver Sverigedemokraterna i en replik till Liberalerna.
Aron Emilsson , kulturpolitisk talesperson (SD)
Annons

Replik. En ingrediens för en fungerande demokrati är samtal. Det handlar om att våga se, lyssna och prata med andra människor i samhället även om man har meningsskiljaktigheter. Det är utgångspunkten i ett demokratiskt synsätt. Historien är full utav människor och grupper som vägrat prata med varandra och det har sällan resulterat i en god utveckling. 

Sverigedemokraterna förespråkar åtgärder som ger invandrare möjlighet att förstå den svenska kulturen, vår historia och våra värderingar. Detta för att de ska få möjlighet att bli en del av Sverige snarare än att förvisas till den otrygghet och förvirring som idag råder i det som officiellt benämns som särskilt utsatta områden. Vi har en djup förståelse för hur samhället fungerar och att kultur är lika viktigt som polismakten för att samtliga medborgare ska kunna röra sig tryggt i det offentliga rummet.

Liberalerna: Avgrundsdjup mellan vår och SD:s kultursyn

Annons

Att vi förstår att sammanhållning är viktigt för ett samhälle och att kulturen är det kitt som håller oss samman och hjälper oss att förstå varandra, betyder inte att vi ser provokativ konst som ett hot. Var och en har rätt att söka berätta sina berättelser och försöka sprida sina budskap, men det är ingen rättighet att få allmänna medel till att göra det. Även om provokationer är en av kulturens styrkor, så handlar kultur i grunden om kommunikation, och såväl provokativa som förenande budskap kan kommuniceras genom konst och kultur. 

Sverigedemokraterna i riksdagen arbetar för att motverka politiseringen av våra kulturinstitutioner. Vi markerar mot dem som föreslår representationstillsättning av tjänster för att vi inte tycker att exempelvis etnicitet ska vara grund för anställning, vi ifrågasätter kulturministerns auktoritära uttalanden i mediepolitiken om tvingande åtgärder för sociala medier, och vi begär evidensbaserad historieskrivning utifrån föregående generationers lämningar i en tid när det rapporteras om historierevisionism och kulturrelativism på vissa av våra statliga museer. Vi är det parti som hitintills starkast tagit avstånd från politisk historieskrivning. 

Genom samtal kan liberalerna revidera sina förutfattade meningar om vilka vi är. Säkerligen anser ni att någon eller några av de frågor vi nämner ovan – det vill säga samtliga medborgares rätt till trygghet, motverkandet av rasism, inskränkningar i tryck- och yttrandefriheten och politisk historieskrivning – är viktiga för er. Genom samtal och samarbete i frågor där vi tycker lika kan vi ta vårt politiska uppdrag seriöst och säkra att medborgarnas fri- och rättigheter vårdas. 

På så vis kan vi hedra folkstyret genom att i största möjliga mån ge svenska folket den politik de röstat för. 

Slutreplik från Liberalerna: ”Styrkan i kulturen är mångfald och innovation”

Debatt/ Demokrati

SD och kulturpolitiken

Skillnaderna mellan liberaler och auktoritära, mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna, blir sällan tydligare än i kulturpolitiken. Det skriver ett antal liberala kommun- och riksdagspolitiker.
Klicka här för att delta i debatten

3 inlägg i denna debatt

Rasmus Jonlund mfl, liberala riksdags- och kommunpolitiker i kulturen
Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson (SD)
Rasmus Jonlund mfl, liberala riksdags- och kommunpolitiker i kulturen

Dela den här debatten

Fler artiklar om Demokrati

Idag 06:00
Igår 13:35

Rätten att bli bortglömd blir svensk lag nästa år

P-A Brattemo, partner och senior konsult inom Donald Davies & Partners
Igår 05:45
21 februari

”Att attackera polisen är att attackera vårt samhälle”

Kahin Ahmed, politiker (M) i Rinkeby-Kista
21 februari

”Det kommunala självstyret är på dekis”

Adam Reuterskiöld, kommunstyrelsens ordförande (M) Ekerö kommun

Senast publicerat

Idag 13:19

”Öka godstrafiken på järnvägen med längre tåg”

Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain
Idag 13:11

”Privatisera delar av Arbetsförmedlingen”

Mads Lundgaard, arbetsförmedlare
Idag 06:00
Idag 05:45

När allt fler unga säljer sex krävs handling

Andréa Ström, vice ordförande (M) socialnämnden Stockholms stad
Idag 05:30

”Varenda unge ska klara gymnasiet”

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här