Annons
Annons

Reinfeldt - här har du dina nya jobb

Allt fler vill starta företag tillsammans med andra och de idéburna företagen vinner mark. Men okunskap och ojämlika konkurrensförutsättningar håller fortfarande tillbaka tusentals jobb i den idéburna sektorn. Regeringen bör snabbt driva igenom en ny lag om ekonomiska föreningar, öka forskningen kring idéburet företagande och införa ett nytt stöd för idéburet nyföretagande, föreslår arbetsgivarorganisationerna KFO, Skoopi, Famna och Coompanion.
| Lena Sköld, ordförande Skoopi
Lena Sköld ordförande Skoopi
Ämnen under Arbete

Oftast förknippas företag och företagande med privata företag och givetvis är de en dominerande del av det svenska näringslivet. Men verkligheten är mer komplex. Det idéburna företagandet utgör i sina olika delar en växande del av företagar-Sverige. Med idéburet företagande menas förenings- och stiftelseanknuten affärsverksamhet, enskilda icke vinstdrivande företag och kooperativa företag.

De idéburna näringarna rymmer allt ifrån företag inom välfärdssektorn som återinvesterar vinsten i verksamheten, företag i nya, framväxande kreativa och innovativa branscher som IT, design och småskalig energiproduktion eller företag som byggs av människor med särskilda behov på arbetsmarknaden. Det som förenar är drivkraften att inom ramen för ett professionellt arbete tillsammans med andra förverkliga idéer och skapa värde, för sig själv och sina kollegor, för kunder och brukare.

På 10 år har de idéburna företagen trots ibland ogynnsamma konkurrensförutsättningar fördubblats mätt i omsättning och antal sysselsatta. Studier visar också att idéburna företag är mer resistenta mot konjunktursvängningar jämfört med andra företagsformer. Antalet ekonomiska föreningar växer snabbare relativt sin storlek än aktiebolagen och de enskilda firmorna och kooperativt nyföretagande gör inbrytningar i alltfler branscher. KFO har tillsammans med United Minds genomfört en undersökning som visar att 48 procent av de som kan tänka sig att starta och driva företag helst vill göra det tillsammans med andra, att jämföra med 44 procent som helst skulle starta företag själva.

Annons
Annons

Ska fler idéburna företag startas måste lagstiftningen utformas så att alla företagsformer får lika goda möjligheter att växa. Lagstiftaren måste förstå, tillåta och understödja olika företagsformer och drivkrafter blivande företagare har till att starta och driva företag. KFO, Skoopi, Famna och Coompanion har tagit fram ett program som om det genomförs kan bidra till att skapa tusentals nya jobb.

1. Bättre finansiering. Okunskap hos långivare missgynnar ofta idéburna företags expansionsmöjligheter. Regeringen bör avsätta offentliga medel för kapitalförsörjning till idéburet företagande.
2. Mer forskning. SCB har fått ett tillfälligt uppdrag att ta fram statistik kring idéburet företagande. Detta arbete bör permanentas. Dessutom bör delar av de 22 miljoner kronor som regeringen avsatt för grundforskning kring det civila samhället gå till forskning kring idéburet företagande.
3. Ny lagstiftning. 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft. Regeringen fick i slutet av 2010 ett utredningsförslag på sitt bord om en ny Lag om ekonomiska föreningar. Den nya lagen måste snabbt sättas i sjön. Dessutom bör Upphandlingsutredningen bör lägga förslag som skapa likvärdiga konkurrensförutsättningar mellan offentliga, privata och idéburna alternativ.
4. Mer socialt företagande. Om regeringen menar allvar med att alla som kan jobba ska kunna få ett jobb bör de så kallade trygghetsanställningarna utökas och ett statligt stöd införas för att stödja arbetsintegrerande företag som skapar anställningar där man kan arbeta 100% av sin förmåga istället för att behöva klara sin försörjning genom olika bidrag.
5. Fler praktikplatser och bättre matchning. Det behövs fler språngbrädor för dem som står långt bort från den reguljära arbetsmarknaden. De idéburna företagen fyller en viktig funktion om fler praktikplatser skapas och bättre Arbetsförmedling och Försäkringskassa får bredare kontaktytor med dessa företag.

Vi menar att Sverige måste utveckla hela näringslivet, oavsett drifts- och ägarform. Idéburna företag är i hög grad en outnyttjad resurs. Får de bättre förutsättningar är de dessutom nyckeln till tusentals nya jobb. I sin regeringsförklaring från 2010 sa statsminister Fredrik Reinfeldt bland annat att ”Ett livskraftigt och dynamiskt näringsliv är en central förutsättning för ökad sysselsättning. Entreprenörskap och företagande ska därför uppmuntras.” Menar statsministern allvar med orden från regeringsförklaringen och finansminister Borgs ambitiösa planer på att pressa tillbaka arbetslösheten ska kunna bli verklighet är det idéburna företagandet en viktig del av lösningen.

Eva Nordström, samhällspolitiskt ansvarig, Arbetsgivarföreningen KFO
Lars Pettersson, generalsekreterare, Famna
Emma Perols, verksamhetschef, Coompanion Sverige
Lena Sköld, ordförande, Skoopi

Vad tycker du?

Håller med Håller inte med Du har redan röstat.Tack för din röst!
survey
1591 röster

Följ debatten

Du får ett mejl varje gång ett nytt inlägg i denna debattråd publiceras.
Arbetsgivare: Lidköpings kommun
Arbetsgivare: Trosa kommun
Se fler jobb »

Var med i debatten:
Skicka ditt inlägg här

Alla inlägg läses av Dagens Samhälles debattredaktör. Rubrik och eventuell ingress sätts av redaktören själv, men föreslå gärna en egen.

7 enkla skrivtips

  1. Du ska kunna ditt ämne väl.
  2. Välj en angelägen fråga, gärna kontroversiell.
  3. Beskriv problemet du vill belysa.
  4. Var konkret, slagkraftig och koncis.
  5. Ange möjliga lösningar.
  6. Rikta din kritik mot de som har ansvaret.
  7. Kräv att de träder fram och säger hur de tänker lösa problemet.

Skriv max 3500 tecken (inklusive mellanslag)

Ladda upp ditt debattinlägg

(word .doc(x) .rtf eller .txt)

Bilden bör vara i formatet JPG och ca 2 mb stor. (Bilden beskärs till 230x129 pixlar)

* Måste fyllas i
Lena Sköld ordförande Skoopi
Ämnen under Arbete
Arbetsgivare: Lidköpings kommun
Arbetsgivare: Trosa kommun
Se fler jobb »

Senaste debatt

Annons
Annons
Vill du leda en av Sveriges största gymnasieskolor?
De la Gardiegymnasiet, en av Sveriges största gymnasieskolor, erbjuder ett stort utbud av program och kurser. Med över tvåtusen elever och tvåhundrafemtio anställda är det en skola full av liv och möjligheter. Skolan kommer att ledas av ...
false