Reinfeldt - här har du dina nya jobb

Arbete. Allt fler vill starta företag tillsammans med andra och de idéburna företagen vinner mark. Men okunskap och ojämlika konkurrensförutsättningar håller fortfarande tillbaka tusentals jobb i den idéburna sektorn. Regeringen bör snabbt driva igenom en ny lag om ekonomiska föreningar, öka forskningen kring idéburet företagande och införa ett nytt stöd för idéburet nyföretagande, föreslår arbetsgivarorganisationerna KFO, Skoopi, Famna och Coompanion.
Lena Sköld , ordförande Skoopi
Annons

Oftast förknippas företag och företagande med privata företag och givetvis är de en dominerande del av det svenska näringslivet. Men verkligheten är mer komplex. Det idéburna företagandet utgör i sina olika delar en växande del av företagar-Sverige. Med idéburet företagande menas förenings- och stiftelseanknuten affärsverksamhet, enskilda icke vinstdrivande företag och kooperativa företag.

De idéburna näringarna rymmer allt ifrån företag inom välfärdssektorn som återinvesterar vinsten i verksamheten, företag i nya, framväxande kreativa och innovativa branscher som IT, design och småskalig energiproduktion eller företag som byggs av människor med särskilda behov på arbetsmarknaden. Det som förenar är drivkraften att inom ramen för ett professionellt arbete tillsammans med andra förverkliga idéer och skapa värde, för sig själv och sina kollegor, för kunder och brukare.

På 10 år har de idéburna företagen trots ibland ogynnsamma konkurrensförutsättningar fördubblats mätt i omsättning och antal sysselsatta. Studier visar också att idéburna företag är mer resistenta mot konjunktursvängningar jämfört med andra företagsformer. Antalet ekonomiska föreningar växer snabbare relativt sin storlek än aktiebolagen och de enskilda firmorna och kooperativt nyföretagande gör inbrytningar i alltfler branscher. KFO har tillsammans med United Minds genomfört en undersökning som visar att 48 procent av de som kan tänka sig att starta och driva företag helst vill göra det tillsammans med andra, att jämföra med 44 procent som helst skulle starta företag själva.

Annons

Ska fler idéburna företag startas måste lagstiftningen utformas så att alla företagsformer får lika goda möjligheter att växa. Lagstiftaren måste förstå, tillåta och understödja olika företagsformer och drivkrafter blivande företagare har till att starta och driva företag. KFO, Skoopi, Famna och Coompanion har tagit fram ett program som om det genomförs kan bidra till att skapa tusentals nya jobb.

1. Bättre finansiering. Okunskap hos långivare missgynnar ofta idéburna företags expansionsmöjligheter. Regeringen bör avsätta offentliga medel för kapitalförsörjning till idéburet företagande.
2. Mer forskning. SCB har fått ett tillfälligt uppdrag att ta fram statistik kring idéburet företagande. Detta arbete bör permanentas. Dessutom bör delar av de 22 miljoner kronor som regeringen avsatt för grundforskning kring det civila samhället gå till forskning kring idéburet företagande.
3. Ny lagstiftning. 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft. Regeringen fick i slutet av 2010 ett utredningsförslag på sitt bord om en ny Lag om ekonomiska föreningar. Den nya lagen måste snabbt sättas i sjön. Dessutom bör Upphandlingsutredningen bör lägga förslag som skapa likvärdiga konkurrensförutsättningar mellan offentliga, privata och idéburna alternativ.
4. Mer socialt företagande. Om regeringen menar allvar med att alla som kan jobba ska kunna få ett jobb bör de så kallade trygghetsanställningarna utökas och ett statligt stöd införas för att stödja arbetsintegrerande företag som skapar anställningar där man kan arbeta 100% av sin förmåga istället för att behöva klara sin försörjning genom olika bidrag.
5. Fler praktikplatser och bättre matchning. Det behövs fler språngbrädor för dem som står långt bort från den reguljära arbetsmarknaden. De idéburna företagen fyller en viktig funktion om fler praktikplatser skapas och bättre Arbetsförmedling och Försäkringskassa får bredare kontaktytor med dessa företag.

Vi menar att Sverige måste utveckla hela näringslivet, oavsett drifts- och ägarform. Idéburna företag är i hög grad en outnyttjad resurs. Får de bättre förutsättningar är de dessutom nyckeln till tusentals nya jobb. I sin regeringsförklaring från 2010 sa statsminister Fredrik Reinfeldt bland annat att ”Ett livskraftigt och dynamiskt näringsliv är en central förutsättning för ökad sysselsättning. Entreprenörskap och företagande ska därför uppmuntras.” Menar statsministern allvar med orden från regeringsförklaringen och finansminister Borgs ambitiösa planer på att pressa tillbaka arbetslösheten ska kunna bli verklighet är det idéburna företagandet en viktig del av lösningen.

Eva Nordström, samhällspolitiskt ansvarig, Arbetsgivarföreningen KFO
Lars Pettersson, generalsekreterare, Famna
Emma Perols, verksamhetschef, Coompanion Sverige
Lena Sköld, ordförande, Skoopi

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Arbete

21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
15 mars
13 mars

Replik: Bristyrken hjälps inte av protektionism

Anna König Jerlmyr , oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad
9 mars

”Det måste bli lättare att rekrytera till bristyrken”

Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd (S), Stockholm
8 mars

Fler i arbete med nationell strategi för validering

Jonas Milton mfl, ordförande Valideringsdelegationen 2015–2019

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
Igår 09:56

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här