Regionalt samarbete gör flyktingpolitiken bättre

Flyktingmottagande. Det krävs kraftfulla åtgärder för att förbättra flyktingmottagandet i Europa. Både medlemsländer och regioner måste ska ta större gemensamt ansvar.
Erik Bergkvist , ordf EFNS och regionråd Region Västerbotten (S)
Annons

I dag, torsdag, inleds Europaforum Norra Sverige (EFNS), ett forum där de fyra nordligaste länen i Sverige formar en gemensam EU-politik. 

EFNS analyserar EU:s politik i de avseenden där den berör norra Sverige och bedriver påverkan av EU:s agerande. 

En av de frågor som står på vår agenda just nu är den europeiska migrationspolitiken som kräver omedelbara åtgärder.

Annons

EU skapades för att genom samarbete säkra fred, trygghet och ekonomisk utveckling grundat på konventionerna om de mänskliga rättigheterna i de gränsöverskridande frågor som annars kan skapa konflikter. Flyktingfrågan är en sådan fråga. 

EU är ett samarbete mellan länder, men i slutändan är det lokalt och regionalt som jobbet görs och misslyckandena av krisen hanteras. 

För de glesbefolkade regionerna i norra Sverige är de demografiska utmaningarna avgörande för framtiden. 

Stora avstånd, bristande infrastruktur och havererande ålderspyramider gör att kompetensförsörjningen är ett av de största hindren för ekonomisk utveckling. 

Våra arbetsmarknader kräver fortsatt fri rörlighet och migration. Tillskottet av människor enligt EU-kommissionens senaste beräkningar innebär en ekonomisk tillväxtökning som annars inte varit möjlig. 

Med en snabb validering och utbildning finns det många exempel på hur vård, omsorg, verkstadsindustri och skogsnäring tillgodosetts i våra regioner. Men om allt detta ska vara just en möjlighet krävs omtag i Europas migrationspolitik. 

Vi menar att EU måste agera för att medlemsländer och regioner ska ta större gemensamt ansvar för det stora antalet flyktingar som söker sig till Europa. 

EU-kommissionen har lagt förslag som syftar till ett Europa som med gemensamma insatser hanterar de utmaningar och möjligheter flyktingsituationen medför, men hittills har inte alla medlemmar agerat för att fullfölja det. 

I vissa små glesbefolkade orter är flyktinggrupperna inte hanterbara ur ett samhällsperspektiv, men om alla tar ansvar klarar Europa av utmaningen.

EU måste stärka kapaciteten för ett hållbart och ansvarfullt asylmottagande i alla medlemsländer. 

Vi uppmanar EU-kommissionen att sätta press för att alla ska ställa upp för EU:s grundprinciper och i större utsträckning omfördela resurser till de som aktivt bidrar. Därför välkomnar vi förslagen om en obligatorisk fördelningsmodell inom EU. 

Därtill uppmanar EFNS regeringen att i samspel med EU styra om det nationella socialfondsprogrammet till att i högre grad ge stöd för regionala insatser för exempelvis ensamkommande flyktingbarn och att stödja de som beviljats uppehållstillstånd möjligheter att träda in på arbetsmarknaden. 

I den rådande situationen kan också den resultatreserv som inte delats ut till regionerna omfördelas för att hantera det omfattande akuta flyktingmottagandet. 

Vi menar också att EU behöver mer samlad kraft för att ta itu med orsakerna till att människor flyr och slå vakt om den grundläggande rätten att få söka asyl. 

EU måste utöka samarbetet med ursprungsländerna och transitländerna utanför EU och öppna för mer handel och bistånd. 

Vi tror att EU-kommissionens plan på att samarbetet ska bygga på en människorättsbaserad strategi är rätt väg att gå.

Norra Sverige tar sitt ansvar i den kris som råder, men vill se fler göra detsamma genom ett regionalt handslag för flyktingsamverkan över hela EU. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Demokrati

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 06:04

KD: Stärkt EU ger tryggare Europa

Lars Adaktusson mfl, Europaparlamentariker (KD)
23 mars

”Malmöbornas trygghet har ignorerats”

Tony Rahm, andre vice ordf (M) fritidsnämnden Malmö
23 mars

”Porta dem som trakasserar på badhusen”

Anna König Järlmyr & Bo Sundin, Moderaterna, Stockholms stad
23 mars

”M måste sluta vara alla till lags”

Michaela Fletcher, kommunalråd (M) Österåker

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här