Region Västerbotten vänder inte Almedalen ryggen

Almedalen. I en debattartikel applåderar en kommunikationsrådgivare de myndigheter som vänder Almedalen ryggen. Varje år hakar dessutom ett antal journalister på den argumentationslinjen, inte sällan för att en tid senare själva åka till Gotland med sina kollegor. Det är inne att kritisera Almedalen. Men kritiken är endimensionell.
Thomas Hartman , almedalsveteran
Annons

REPLIK I en debattartikel i Dagens Samhälle applåderar kommunikationsrådgivaren Erik Lakomaa de myndigheter som vänder Almedalen ryggen då deltagandet enligt honom i de flesta fall inte ger någon effekt.

Det är inte första gången Laakomaa driver den tesen. Varje år hakar dessutom ett antal journalister på den argumentationslinjen, inte sällan för att en tid senare själva åka till Gotland med sina kollegor. Det är lite inne att kritisera Almedalen. Men kritiken är ofta tämligen endimensionell. 

Varken jag eller min uppdragsgivare Region Västerbotten delar dock detta sätt att resonera. Detta främst beroende på att vi i våra utvärderingar kunnat konstatera att vi får de effekter vi önskar. Därför vänder vi inte Almedalen ryggen utan fortsätter snarare aktivt vår långsiktiga satsning för att bygga långsiktiga relationer i syfte att stärka varumärket Västerbotten.

Annons

Lakomaas resonemang bygger på att det är svårt att bli sedd och hörd under Almedalsveckan. Samtidigt menar han att uppmärksamhet inte är något mål utan ett medel. Resonemanget är dock något haltande då han själv råder myndigheter att delta endast om de kan få den dagens toppnyhet. Vår strategi bygger inte på kortsiktig rubrikjakt. Därmed blir Laakomas invändningar tämligen irrelevanta för oss. Almedalen är en kommunikationskanal bland andra och ska hanteras därefter. Vi ser Almedalen som en utmärkt mötesplats i en system av mötesplatser som tillsammans skapar ett ekosystem av relationsbyggande. 

Låt mig ta ett exempel. En relation som vi etablerar i Almedalen följer vi upp vid vårt årliga arrangemang Västerbotten på Grand Hôtel. Detta kan senare krönas med delegationsbesök i vår region som leder till ytterligare följdaktiviteter.

Region Västerbotten har som strategi valt att inta rollen som koordinator för att skapa god logistik och erbjuda bästa möjliga förutsättningar för de intressenter från norra Sverige som valt att delta. Vi strävar efter att sänka tröskeln för deltagande från politik, näringsliv, akademi och det civila samhället. Det har visat sig ge de positiva effekter som länets deltagare eftersträvar. 

För Region Västerbottens del är seminarier inget huvudnummer, även om vi anordnar ett stort antal uppskattade seminarier. Vi jobbar långsiktigt med att koppla olika event till varandra i en eventstrategi. Vi planerar i god tid innan almedalsveckan för mindre möten och ser de relationer de bygger som ett medel för att stärka och utveckla varumärket Västerbotten. Vi följer upp dessa aktiviteter efteråt.

Vi är transparenta i vårt arbete så att vi webbsänder, stödjer med journalistkompetens, anordnar utbildning i sociala medier för våra deltagare. Vi tar med bloggare i samarbete med regionala media. Vi erbjuder plats i boende för olika regionala aktörer inklusive regionala journalister.

I de utvärderingar och analyser som gjorts under, och efter, varje deltagande i Almedalsveckan visar att veckan levt upp till våra ambitioner. Aktörer från norra Sverige tar i ökad utsträckning plats både i egna som i andras aktiviteter. Vårt arbete är uppskattat. Det visar inte minst det faktum att vi med vårt sätt att jobba två år i rad varit nominerade till hederstiteln ”Hetast i Almedalen”.

Vårt deltagande bygger på såväl externa som interna ambitioner, formulerade i sex huvudmål:

• Skapa fördelar för regionens prioriterade satsningar.
• Synliggöra viktiga frågeställningar.
• Skapa dialog med beslutsfattare och nyckelaktörer.
• Vara ett forum för kund- och partnersvård.
• Bringa ytterligare kraft i vårt utvecklingsarbete.
• Vara en strategisk mötesplats för samhällsfrågor

Därutäver bidrar Almedalen till att stärka sammanhållning och förmåga till samhandling mellan regionens aktörer, som är ett annat av våra prioriterade mål.

Till skillnad från Erik Lakomaa anser vi alltså inte att det är rätt strategi att välja bort Almedalen. Snarare ger vi honom, och andra myndigheter, rådet att istället bygga rätt strategi för att agera på denna viktiga arena för att nå kommunikativa mål och önskad effekt på sin satsning.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Thomas Hartman, kommunikationschef, Region Västerbotten och almedalsveteran

Fler artiklar om Demokrati

Idag 05:45

”Skåne har inte råd med Länsstyrelsen”

Carina Wutzler & Henrik Thorsell , kso resp andre vice ordf (M), Vellinge
Igår 10:53

Skattepengar ska inte gå till daltande med terrorister

Naod Habtemichael, ordf Centerstudenter Göteborg
24 mars

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
24 mars

KD: Stärkt EU ger tryggare Europa

Lars Adaktusson mfl, Europaparlamentariker (KD)
23 mars

”Malmöbornas trygghet har ignorerats”

Tony Rahm, andre vice ordf (M) fritidsnämnden Malmö

Senast publicerat

Idag 05:45
Idag 05:45

”Socialstyrelsens riktlinjer försämrar för patienterna”

Rolf Holmqvist & Christer Sandahl, professorer Linköping resp Karolinska
Idag 05:45

”Skåne har inte råd med Länsstyrelsen”

Carina Wutzler & Henrik Thorsell , kso resp andre vice ordf (M), Vellinge
Igår 15:29

Vill C skapa kaos med SD i hejarklacken?

Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen
Igår 13:15

Nu tar vi ledartröjan inom offentlig upphandling

Johnny Magnusson mfl, regionstyrelsens ordförande (M) Västra Götalandsregionen

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här