"Regeringen stryper den personliga assistansen"

Budget 2016. Nu har regeringen presenterat sin höstbudget. Vi, personer med normbrytande funktionalitet, är tydliga förlorare. Budgeten gör att regeringsförklaringens försäkran om vår delaktighet i samhället framstår som tomma ord.
Maria Dahl mfl , ordförande STIL
Annons

Vi vet att personer vars funktionalitet avviker från föreställningar om hur människan ska fungera är utsatta för diskriminering. Vi har svårare att vara en del av demokratin, vi har svårare att få jobb, att kunna studera och att ha ett liv i frihet. Vi är fysiskt utestängda från många lokaler och miljöer. Som grupp har vi större ohälsa och kortare liv än den del av befolkningen som passar in i mallen för hur man ska fungera.

Ett effektivt sätt att motverka den ojämlikheten är personlig assistans. Personlig assistans bygger på att den som behöver assistans själv bestämmer vem som ska jobba som assistent, vad som ska göras, när det ska göras och hur. Assistansen är inte bunden till en viss plats eller tid, utan följer med till jobbet, skolan eller föreningslivet. Det gör att vi får större möjligheter att ta del av samhället.

Den personliga assistansen är till en stor del självfinansierad. Cirka 85 procent av assistansersättningen går till lönekostnader för de personliga assistenterna, ungefär hälften av det går direkt tillbaka till samhället i form av sociala avgifter och skatter. Personlig assistent är dessutom ett av få yrken där anställda handplockas direkt till sin uppgift utan krav på en formell utbildning. 96 000 personer jobbar som personliga assistenter, fler personer än i Sveriges fyra största företag sammanlagt.

Annons

Regeringen missar att personlig assistans är en av lösningarna även när det gäller sysselsättningen. Vi assistansanvändare bidrar i hög grad till målet att ha Europas lägsta arbetslöshet.

Dessutom är personlig assistans den billigaste välfärdsservicen i Sverige. Under 2015 är assistansersättningen 284 kronor i timmen, inklusive löner, arbetsgivaravgifter, semesterersättning, övertidsersättning, utbildning, resor och andra omkostnader. Ingen annan samhällsservice går att köpa för denna summa i Sverige. Som en jämförelse visar Sveriges Kommuner och Landstings rapport ”Kostnad per brukare” från 2014 att kostnaden för hemtjänst i kommunerna i medel är 443 kronor per hemtjänsttimme.

Men med höstbudgetens låga höjning av assistansersättningen går ekvationen inte längre ihop. Förslaget på 1,4 procent av schablonbeloppet motsvarar 4 kronor per år under hela mandatperioden. Regeringens återställda arbetsgivaravgifter för unga och de kollektivavtalade höjningarna av assistenternas lön är tillsammans betydligt högre än 4 kronor i timmen bara i år. Konsekvensen blir att många assistansanordnare riskerar att gå under. Kvar blir de bolag som kompromissar med kvalitet och självbestämmande. För oss blir resultatet lägre kvalitet i vår personliga assistans, minskade valmöjligheter och ökad osäkerhet.

De åtgärder som regeringen föreslår är inte bara otillräckliga utan direkt felriktade. Lösningen för oss är inte ökat lönestöd eller anställningar på Samhall. Lösningen är personlig assistans. Ökningen av ersättningen för personlig assistans måste följa löneökningar och skattemässiga kostnadsökningar.

Nu stryps förutsättningarna för hela den personliga assistansen, vilket står i skarp kontrast mot statsministerns löften om att vi ska vara delaktiga i samhället. Vi bidrar mer än gärna till samhället – när vi har tillgång till det.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Debatt/ Ekonomi

Budget 2016

Under måndagen presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens budget med förslag som väcker debatt.
Klicka här för att delta i debatten

27 inlägg i denna debatt

Bo Jansson & Gustav Fridolin, Lärarnas Riksförbund/ utbildningsminister (MP)
Christina Rogestam, förbundsordförande SPF Seniorerna
Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom vid Stockholms Handelskammare
Reinhold Lennebo m fl, Fastighetsägarna Sverige
Bettina Kashefi, chefekonom Sveriges kommuner och landsting
Marie Linder & Karl-Petter Thorwaldsson, Hyresgästföreningen / LO
Lena Nitz, ordförande Polisförbundet
Svante Axelsson & Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen
Jonas Ransgård, oppositionsråd (M) Göteborg
Peter Fornstam, ordförande, Sveriges Biografägareförbund
Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd (M)
Björn Hasselgren, sekreterare i Bokriskommittén 2013-2014
Valdi Ivancic & James Brocka, Socialliberalerna
Paul Lindquist & Gustav Hemming, landstingsråd Stockholm
Isak Skogstad , ordförande Lärarnas Riksförbunds studerandeförening
Inga-Kari Fryklund mfl, Vårdföretagarna
Ewa Thalén Finné, bostadspolitisk talesperson (M)
Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)
Peter Lindroth m fl, ordförande Småkom
Niklas Wykman m fl , skattepolitisk talesperson (M)
Jesper Ahlgren & Linus Adolphson, chefekonom på Timbro resp. seniorkonsult på Kreab

Dela den här debatten

Fler artiklar om Omsorg

Igår 09:49

Digitalisering av socialt arbete kräver kraftsamling

Stefan Larsson & Lupita Svensson, forskare Lunds universitet
21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
20 mars

Vi kan inte se på när unga tar sina liv

Carola Gunnarsson mfl, kommunstyrelsens ordförande (C) Sala kommun
8 mars

”Attityder gör att en våldsutsatt grupp missas”

Åsa Strahlemo, vice ordförande i DHR

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här