Regeringen sätter populism före skolans bästa

Vinster i välfärden. Skolans kris underminerar på sikt både Sveriges välståndsnivå och jämlikhet. Det är en fråga som bör tas på stort allvar, inte minst av arbetarrörelsen. Så kommer då angrepp på friskolor att vara en del av lösningen? Svaret är nej. Friskolorna är inte boven i dramat, visar ny forskning.
Nima Sanandaji , president of ECEPR
Annons

Välfärdsutredningens förslag, som i dag tisdag presenteras, om statlig vinststyrning har mött på omfattande kritik från experter. Den franska ekonomiprofessorn Jean Tirole, som vunnit Nobelpriset i nationalekonomi för sin forskning om hur komplexa marknader som välfärden ska regleras sågar förslaget. Till och med Joackim Landström, som skrivit de två rapporter som används som underlag för Välfärdsutredningen, tar avstånd från det.

Regeringens egen expert förklarar att regleringen i praktiken innebär ”ett förstatligande av välfärdssektorn eftersom inga företag kan bedrivas med så låg ersättning till ägarna”. Regeringen tänker ändå gå vidare med förslaget, med fokus på att angripa friskolorna. I ett utspel nyligen förklarar tre ministrar att marknaden inte ska ”få styra skolan”.

Angreppet är förmodligen smart politiskt taktiserande. Det lyfter nämligen bort ansvaret för krisen i skolan från regeringen till näringslivet. Dessutom är många i allmänheten skeptiska till vinst i friskolor. Samtidigt är det viktigt att inse att regeringen medvetet lägger fokus på en fråga som inte kommer att förbättra skolan, medan de strukturella problem som skapat den svenska skolans kris får fortgå.

Annons

Under andra halvan av 1900-talet hade Sverige ett skolsystem som lyckades ovanligt väl med att förmedla kunskap till befolkningen. Resultatet blev en hög kunskapsnivå och jämn fördelning av kunskaper, vilket i sin tur bäddade för Sverige att utvecklas till en jämlik kunskapsnation. I dag ser situationen betydligt mer oroande ut. Inget annat land har upplevt ett lika snabbt ras i skolresultat som Sverige.

De som har försämrat sina resultat mest är pojkar och lågpresterande elever. Elever med flyktingbakgrund klarar sig i synnerhet dåligt. Skolans kris underminerar alltså på sikt både Sveriges välståndsnivå och jämlikhet. Det är en fråga som bör tas på stort allvar, inte minst av arbetarrörelsen. Så kommer då angrepp på friskolor att vara en del av lösningen?

Svaret är nej. För någon månad sedan publicerade jag och forskaren Gabriel Heller Sahlgren en rapport som analyserar resultaten i den senast tillgängliga Pisa-undersökningen, från 2012. Efter att vi kontrollerar för en lång rad bakgrundsvariabler presterar elever i friskolor signifikant bättre. Skillnaden motsvarar att elever i friskolor, efter kontroll för bakgrund, ligger drygt två månader före i matematik, tre månader före i naturvetenskap och fyra månader före i läsförståelse jämfört med elever i kommunala skolor. Resultaten måste självklart tolkas med viss försiktighet. Men de indikerar – liksom flertalet tidigare studier – att friskolorna inte är boven i dramat.

Om något har de snarare bromsat fallet i skolresultat.

Varför den snabba försämringen har skett är ingen gåta: Vi har den mest elevorienterade undervisningen av alla utvecklade OECD-länder, ordning och reda upprätthålls inte i skolorna, andelen barn med utländskt ursprung (vilka i genomsnitt presterar sämre) har ökat på grund av flyktinginvandring, studietakten är låg och läraryrket har blivit ett lågstatusyrke.

Regeringens experter är rimligtvis medvetna om vad skolans faktiska problem är, eftersom de har läst resultaten från den internationella PISA-mätningen. Ändå går man vidare med ett ideologiskt angrepp på friskolor i stället för med lösningar som kan lösa skolans strukturella problem. På kort sikt kan detta politiska taktiserande gynna regeringspartierna, men det är verkligen inte bra för skolan. Dessutom är det ett tydligt tecken på att kortsiktig populism ersatt långsiktigt ansvarstagande.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Nima Sanandaji, vd för tankesmedjan European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform (ECEPR)
Debatt/ Ekonomi

Vinsttak i välfärden?

Ilmar Reepalus vinstutredning är ute på remiss. Debatten rullar på.
Klicka här för att delta i debatten

27 inlägg i denna debatt

Anne-Marie Pålsson, nationalekonom, docent Lunds universitet, f d riksdagsledamot (M)
Hans Bergström, docent, aktiv inom Internationella Engelska Skolan
Johan Andersson, vd Mellby Gård, tillika delägare i Academedia  
Gunilla Andersson, Nätverket för Gemensam Välfärd
Håkan Wiclander m fl, Styrelsen för Idéburna skolors riksförbund
Sofia Jarl mfl, förbundsordförande Centerkvinnorna
Jennifer Råsten & Maria Mattsson Mähl, näringspolitisk talesperson Fi / vd för AlphaCE.
Karin Rågsjö , vårdpolitisk talesperson (V)
Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (KD)
Andreas Ericson, chef, Timbro Medieinstitut
Meg Tivéus, styrelseproffs & tidigare bla vd Svenska Spel
Gunilla Andersson, Nätverket för gemensam välfärd
Andreas Schönström, kommunalråd (S), Malmö stad
Agneta Lenander mfl, sjuksköterska, ledamot (V) regionfullmäktige, Region Skåne
Agneta Lenander mfl, sjuksköterska, ledamot (V) regionfullmäktige, Region Skåne

Dela den här debatten

Fler artiklar om Ekonomi

Igår 05:45

”Välfärdsdebatten måste handla om medborgarna”

Lena Dahlstedt & Klara Palmberg Broryd, Nacka kommun
29 mars

Ge allmänheten insyn i EU-budgeten

Max Andersson & Staffan Dahllöf, EU-parlamentariker (MP) / rapportförfattare
28 mars

”Skåne har inte råd med Länsstyrelsen”

Carina Wutzler & Henrik Thorsell , kso resp andre vice ordf (M), Vellinge
27 mars

Vill C skapa kaos med SD i hejarklacken?

Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen
22 mars

”Vårdpersonal förlorar på sänkt brytpunkt”

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Senast publicerat

Igår 13:54

”Vårt ställningstagande mot SD är solklart”

Magnus Ek, ordförande Centerpartiets ungdomsförbund
Igår 11:53

Snabbare digitalisering om vi tar efter grannländerna

Per Blom & Anders Persson , PA Consulting Group
Igår 06:15
Igår 05:45

”Välfärdsdebatten måste handla om medborgarna”

Lena Dahlstedt & Klara Palmberg Broryd, Nacka kommun
Igår 05:45

”Utveckla de regionala järnvägarna”

Helena Leufstadius mfl, vd Svensk kollektivtrafik

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här