Regeringen har abdikerat i regionfrågan

Demokrati. Tack vare moderaternas motstånd mot regionbildningar har Sverige blivit det enda land där regeringen inte bryr sig om hur landet organiseras, skriver tre ledande socialdemokratiska landstingspolitiker.
Marie-Louise Forsberg-Fransson , landstingsstyrelsens ordförande (S), Örebro läns landsting
Annons

Hur Sverige skall organiseras på regional nivå har varit ett frågetecken under en lång tid. Ansvarsutredningen som hade uppdraget att se över frågan lade 2007 ett helt enigt förslag som en mycket stor majoritet av Sveriges kommuner och landsting ställde sig bakom.

Utgångspunkten för utredningen var att se hur landstingen och länen bör organiseras för att klara dagens och de utmaningar som vi ser på 20 - 30 års sikt inom sjukvård och regional utveckling.

Ansvarsutredningen slog fast ett antal kriterier som en region måste uppfylla för att vara nog kraftfull och kompetent för att klara dessa utmaningar:

Annons

• En region bör innehålla minst ett universitetssjukhus.

• Minst ett universitet med betydande forskning bör finnas i varje region.
• En region bör innehålla 1-2 miljoner innevånare, dock aldrig färre än 500000.
• Dagens antal landsting bör därför reduceras till 6-8 regioner.

Syftet är tydligt, större regioner har mera muskler att klara av sjukvården och den regionala utvecklingen, sjukvården och särskilt universitetssjukhusen är mycket viktiga tillväxtmotorer.

Utredningen föreslog även att det skulle tillsättas statliga samordningspersoner med uppgift att hjälpa landstingen i övergångsprocessen till regioner. Landstingen skulle enligt utredningen få på sig till 2010 att frivilligt bilda regioner, och om detta inte lyckades skulle staten ta över ansvaret med att rita kartan till 2014.

Resultatet blev att regeringen struntade i den eniga utredningen, moderaterna var och är i grunden motståndare till regionbildningar och därför befinner sig Sverige just nu i ett mycket märkligt läge. Det beskrivs enklast som att regeringen har sagt att regioner skall bildas, men man säger samtidigt inte hur, var eller när. Detta har lett till att inget av kriterierna ovan gäller utan regioner kan bildas lite hursomhelst, samtidigt som ingen på förhand kan veta om deras förslag på regionbildning kommer att bifallas. Regeringen har helt enkelt abdikerat i frågan om hur den regionala indelningen skall se ut och anarki råder just nu i regionfrågan.

Samtidigt finns det fyra regioner som regeringen godkänt, Västra Götaland, Skåne, Halland och Gotland. Sverige är därmed det enda land i västvärlden som har två sätt att organisera den regionala nivån, de traditionella landstingen finns kvar på vissa platser samtidigt som man har infört fyra nya regioner på andra ställen.

Allt detta får som konsekvens att kraftfulla regioner inte kommer att bildas i hela landet förrän tidigast 2019 och att viktiga frågor som sjukvård och regional utveckling därmed inte får samma utvecklingsmöjligheter i hela landet. 

Vi kräver att regeringen tar ansvar för hur landet organiseras och slutar mumla i regionfrågan!

Fler artiklar om Demokrati

Idag 10:46

”Skärp insatserna så att fler återvänder”

Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson (M)
Idag 09:22

Bredda remisslistorna för att fånga folkets röst

Olle Wästberg, ordförande i Demokratiutredningen
Igår 06:02
2 maj

Demokratiska principer står på spel i Miljöpartiets kris

Jan Kallberg, disputerad statsvetare och jurist verksam i USA

Senast publicerat

Idag 11:32

Så kan parterna få ner sjukskrivningarna

Peter Munck af Rosenschöld, vd, Sveriges Företagshälsor
Idag 10:46

”Skärp insatserna så att fler återvänder”

Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson (M)
Idag 10:24

Förändringar behövs, men de måste vara genomtänkta

Julia Lindh, förbundsordförande Sveriges elevråd, SVEA
Idag 10:11

Svenska modellen hotas av nya upphandlingsregler

Peter Jeppsson & Niklas Beckman , Svenskt Näringsliv

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här