”Reepalus förslag hot mot mångfald och valfrihet”

Vinster i välfärden. Miljöpartiet i Malmö ställer sig positiva till välfärdsutredningens syfte, att offentliga medel som är avsedda för välfärd, ska användas till välfärd. Men vi måste tyvärr konstatera att utredningens förslag har låtit behovet av ordning och reda vara på bekostnad av mångfald och valfrihet.
Märta Stenevi & Nils Karlsson , Miljöpartiet i Malmö
Annons

Idag går remisstiden ut för Ilmar Reepalus betänkande "Ordning och reda i välfärden". Utredningen föreslår ett vinsttak som enligt en analys från revisionsföretaget PwC närmast kan likställas med ett vinstförbud. Det innebär att 77 procent av välfärdsbolagen kommer tvingas till en rörelsemarginal under 2 procent och att var fjärde välfärdsbolag inte får någon ekonomisk marginal alls.

Det finns ett flertal problem med utredningen. Först och främst måste företag kunna göra viss vinst för att ha långsiktiga och stabila förutsättningar. Vinsterna är viktiga för de möjliggör en ekonomisk buffert som skyddar företagen mot oförutsedda utgifter. Med en rörelsemarginal som motsvarar 2 procent skulle det ta 50 år att tjäna in en buffert som motsvarar ett års omsättning. Om vi vill ha en välfärd att lita på måste vi ge de privata aktörerna förutsättningar för att bedriva en långsiktig och stabil verksamhet. 

Även idéburna aktörer riskerar att få försämrade förutsättningar, tvärt emot utredningens intentioner. Famna som är en riksorganisation för idéburen vård och social omsorg framför i sitt remissvar att även icke- vinstssyftande verksamheter som återinvesterar överskottet i verksamheten behöver gå med vinst för att utvecklas och överleva på sikt. Många idéburna aktörer har idag en rörelsemarginal som överstiger utredningen krav och de skulle i så fall riskera sanktionsavgifter. Detta ter sig mycket märkligt då de idéburna ändå återinvesterar överskotten i verksamheten. 

Annons

Att vinstaket räknar på avkastning på operativt kapital är problematiskt. Operativt kapital består av fastigheter, maskiner, fordon med mera, desto mer operativt kapital desto högre vinst är tillåtet. Problemet är att välfärdsbolagen inte äger den typen av tillgångar i särskilt stor utsträckning. Särskilt de små aktörerna drabbas då större aktörer har möjligheten att köpa upp sina lokaler och därmed få större operativt kapital, för små aktörer är detta ofta inte ett alternativ. Därför är också en stor majoritet av de bolag som riskerar att begränsas till en rörelsemarginal under 2 procent bolag som har högst 10 anställda.  

Ett förslag som i praktiken innebär ett vinstförbud för en stor andel av de privata utförarna kommer tveklöst innebära färre aktörer och därmed minskad mångfald och valfrihet för medborgarna. Detta skulle vara olyckligt för även om en majoritet av medborgarna är skeptiska till vinsterna är de positiva till valfrihet. Att vinsttaket slår extra hårt mot de mindre och ofta lokalt baserade aktörerna är särskilt bekymmersamt.

Miljöpartiet i Malmö anser att vi behöver ett regelverk som skapar trygghet för medborgarna, som premierar seriösa aktörer och långsiktiga åtaganden och håller avarterna borta. Men behovet av ordning och reda får inte vara på bekostnad av det viktiga bidrag som de privata aktörerna utför i vår gemensamma välfärd. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Debatt/ Ekonomi

Vinsttak i välfärden?

Ilmar Reepalus vinstutredning är ute på remiss. Debatten rullar på.
Klicka här för att delta i debatten

27 inlägg i denna debatt

Anne-Marie Pålsson, nationalekonom, docent Lunds universitet, f d riksdagsledamot (M)
Hans Bergström, docent, aktiv inom Internationella Engelska Skolan
Johan Andersson, vd Mellby Gård, tillika delägare i Academedia  
Gunilla Andersson, Nätverket för Gemensam Välfärd
Håkan Wiclander m fl, Styrelsen för Idéburna skolors riksförbund
Sofia Jarl mfl, förbundsordförande Centerkvinnorna
Jennifer Råsten & Maria Mattsson Mähl, näringspolitisk talesperson Fi / vd för AlphaCE.
Karin Rågsjö , vårdpolitisk talesperson (V)
Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (KD)
Andreas Ericson, chef, Timbro Medieinstitut
Meg Tivéus, styrelseproffs & tidigare bla vd Svenska Spel
Gunilla Andersson, Nätverket för gemensam välfärd
Andreas Schönström, kommunalråd (S), Malmö stad
Agneta Lenander mfl, sjuksköterska, ledamot (V) regionfullmäktige, Region Skåne
Agneta Lenander mfl, sjuksköterska, ledamot (V) regionfullmäktige, Region Skåne

Dela den här debatten

Fler artiklar om Ekonomi

22 mars

”Vårdpersonal förlorar på sänkt brytpunkt”

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
21 mars

”Höga marginalskatter ger lägre skatteintäkter”

Johan Lidefelt, skatteexpert, Svenskt Näringsliv
16 mars

”Samla alla bidrag i en trygghetsförsäkring”

Alireza Akhondi , ledamot (C) Stockholms läns distriktsstyrelse
16 mars

”Ge skatten från kraftverken tillbaka till kommunerna”

Ingvar Persson, ordförande i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och regioner, FSV

Senast publicerat

Idag 10:21

Replik: Sluta bråka Volvo!

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
Idag 06:14

Så lyckas vi bygga nya hållbara städer

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige AB
Idag 06:14

Byggboomen hotar oersättliga kulturvärden

Knut Weibull, överantikvarie Riksantikvarieämbetet
24 mars

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här