RBU: Ett dråpslag mot personlig assistans

LSS. I RBU hade vi hoppats att regeringen skulle ta tillfället i akt att ge den nya utredningen i uppdrag att restaurera LSS, men istället har man en kortsiktig kostnadsjakt för ögonen
Maria Persdotter , förbundsordförande RBU
Annons

Replik. Regeringen har nu presenterat direktiven till den utredning som ska se över LSS och assistansersättning. Åsa Regnér skriver här på Dagens Samhälles debattsida om att regeringen vill förbättra assistansersättningen. Men direktiven präglas dessvärre av besparingsfokus, inte minst när det gäller den personliga assistansen, där man menar att kostnadsökningen varit för stor. 

Vad kostnadsökningen beror på vet man inte, det ska utredningen försöka ta reda på. Naturligtvis är det inte seriöst att föregripa den analysen och tvinga fram besparingar i denna mycket viktiga reform utan att veta varför den kostar som den kostar. Direktivens fokus på besparingar rimmar mycket illa med att man samtidigt hävdar att människor med funktionsnedsättning ska få sina behov tillgodosedda.

För en grupp människor i vårt land är personlig assistans förutsättningen för att kunna delta i samhällslivet, arbeta, klara skola och andra studier och ha en meningsfull fritid. Utredningsdirektiven är för dessa personer inget annat än ett dråpslag.

Annons

När LSS och personlig assistans infördes för drygt 20 år sedan var det en fantastisk frihetsreform som innebar att människor med omfattande funktionsnedsättningar kunde leva ett liv som andra, som det är formulerat i lagen. Men på senare tid har lagen urholkats och det har blivit mycket svårare att få de insatser man har rätt till och behöver.

I RBU hade vi hoppats att regeringen skulle ta tillfället i akt att ge den nya utredningen i uppdrag att restaurera LSS, men istället har man en kortsiktig kostnadsjakt för ögonen. Vi kan konstatera att det nu kommer att bli ännu svårare att få personlig assistans och detta kommer att slå hårt mot den grupp som har de allra största behoven, inte minst kommer det att drabba barn. Redan nu vet vi att bara tre av tio som ansöker om personlig assistans får den beviljad, ännu lägre siffror är det när det gäller barn. 

Utredningen får i uppdrag att ta fram tydligare regler för gränsdragningar när det gäller föräldraansvar. I RBU vet vi att många föräldrar i dag går på knäna för att barnet inte blir beviljat personlig assistans med hänvisning till föräldraansvaret. Och detta sker hela tiden, även med halvvuxna barn.

Det är hög tid att alla barn med funktionsnedsättning ges rätt till personlig assistans utifrån de behov man har. Föräldrar behöver få vara föräldrar, även om barnet har en funktionsnedsättning. Många av våra medlemmar vittnar om hur de tvingas gå ner i arbetstid eller sluta arbeta helt för att ta hand om sitt barn. I väldigt många fall sker det helt oavlönat, eftersom barnet inte har fått assistans beviljad, eller har alldeles för få timmar i sitt beslut.

Det finns ännu tid att göra om och göra rätt. RBU kräver:

  • Återupprätta LSS intentioner. Täpp till hålen och stoppa glidningen i hur lagen tillämpas.
  • Assistansreformen kostar i enlighet med behoven. Sluta se assistansen som en belastning, den är avgörande för livskvaliteten för människor med omfattande funktionsnedsättning.
  • Byt fokus i utredningen av LSS. Undersök istället hur kvaliteten i personlig assistans kan bli bättre, inte hur den kan bli billigare.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Maria Persdotter, förbundsordförande RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Debatt/ Omsorg

LSS-utredningen

Regeringen tillsatte i slutet av maj en särskild utredare, Désirée Pethrus (KD), som ska se över assistansersättningen och delar av lagen om stöd och service, LSS. Utredningen skapar debatt.
Klicka här för att delta i debatten

15 inlägg i denna debatt

Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister (S)
Maria Persdotter, förbundsordförande RBU
Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)
Bengt Westerberg, fd partiledare i L (då FP)
Maria Mattsson , politisk sekreterare (L) Järfälla
Alf Lundin mfl, juridiskt Ombud Assistanslotsen AB
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet
Cecilia Ekholm , sakkunnig i frågor rörande personlig assistans, KFS
Maria Mattsson, ersättare i socialnämnden (L) Järfälla
Maria Lundqvist-Brömster & Ann Hellströmer, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Josefin Mikaelsson, distriktschef på Humana Assistans
Bengt Westerberg, socialminister 1991-1994

Dela den här debatten

Fler artiklar om Omsorg

Igår 09:49

Digitalisering av socialt arbete kräver kraftsamling

Stefan Larsson & Lupita Svensson, forskare Lunds universitet
21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
20 mars

Vi kan inte se på när unga tar sina liv

Carola Gunnarsson mfl, kommunstyrelsens ordförande (C) Sala kommun
8 mars

”Attityder gör att en våldsutsatt grupp missas”

Åsa Strahlemo, vice ordförande i DHR

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
Igår 09:56

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här