”Prisökningar stoppar allmännyttans renovering”

Allmännyttan. Allmännyttiga bostadsföretag vill göra ekologiskt och socialt hållbara renoveringar. Det kräver även ekonomisk hållbarhet i projekten. Därför vill vi se en skattereform för hyresrätten.
Camilla Andersson mfl , ordförande (S) i Örebrobostäder
Annons

Renoveringstakten av allmännyttans bostäder har ökat de senaste åren, men nu ser vi med oro på att detta kan komma att vända. De allt högre byggpriserna gör att vi tvingas stoppa vissa renoveringar. 

Hög efterfrågan, låg kapacitet och dålig konkurrens har trissat upp priserna och Örebrobostäder är ett av flera allmännyttiga bostadsbolag som drabbats. Örebrobostäder har tvingats ta det svåra beslutet att stoppa renoveringarna av 48 lägenheter. Det blir helt enkelt för dyrt.

Örebrobostäder vill, liksom många andra allmännyttiga bostadsföretag, göra ekologiskt och socialt hållbara renoveringar. Det kräver även ekonomisk hållbarhet i projekten. För att slutresultatet ska bli bra för både bostadsbolaget, hyresgästerna och kommunen är det en nödvändighet. 

Annons

När byggpriserna fortsätter öka behöver vi därför i grunden bättre förutsättningar för att klara våra åtaganden. Det är inte minst viktigt med tanke på den pågående statliga utredningen om hyresgästers inflytande vid renovering. 

Vi är oroliga över att den ska ge förslag som kraftigt begränsar bostadsbolagens möjligheter att ta ansvar för sina fastigheter till förmån för nuvarande hyresgästers inflytande över vilka renoveringar som ska göras. Det skulle ytterligare försvåra renoveringar och i flera fall tvinga bostadsföretagen att helt stoppa upprustningar.

Bransch- och intresseorganisationen SABO har därför beslutat att i år prioritera renoveringsfrågan och arbeta för att ge allmännyttan bättre möjligheter att renovera hållbart. Det innebär bland annat ett utökat arbete för att öka transparensen på materialpriser. Tanken är också att genom att avtala separat om material och entreprenader konkurrensutsätta större byggbolag så att mindre byggföretag kan utföra mer arbete till allmännyttan. 

SABO ska även arbeta för att grossister och leverantörer ska kunna ta en annan plats i entreprenörskedjan. Till detta påbörjas även ett arbete för att kunna ramupphandla stambyten i syfte att pressa priserna och minska de allmännyttiga bostadsföretagens kostnader för upprustning. De medlemsföretag som vill erbjuda valfrihet för hyresgästerna i samband med renovering kommer även få stöd i det arbetet. 

Detta ska SABO göra för att stödja Örebrobostäder och alla de andra 305 medlemsföretagen runt om i landet. Men vi kan inte göra allt själva. Vi behöver även en genomgripande förbättring av hyresrättens skattevillkor. 

Dagens skatter gör att hyresrätten är cirka 3000 kronor dyrare i månaden jämfört med egnahem och bostadsrätter, enligt den statliga Bostadsbeskattningskommittén.

Vi vill därför se en skattereform för hyresrätten:

• Inför låg moms på bostadshyra

• Inför ROT-stöd till hyresrätten

• Skapa skattefria underhållsfonder

• Ta bort fastighetsavgiften på hyresbostäder

Dessa fyra åtgärder skulle betydligt förbättra Örebrobostäders och andra allmännyttiga bostadsföretags möjligheter att renovera. Vi vill inte bromsa renoveringstakten, vi vill inte stoppa planerade upprustningar. Både bostadsföretag och många hyresgäster längtar efter upprustningar som framtidssäkrar bostäderna och ökar komforten – och att det sker med rimliga hyresförändringar. 

Med pressade renoveringspriser, effektivare processer och ändrade skattevillkor förbättras allmännyttans möjligheter att göra detta.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Infrastruktur

Igår 11:53

Snabbare digitalisering om vi tar efter grannländerna

Per Blom & Anders Persson , PA Consulting Group
Igår 05:45

”Utveckla de regionala järnvägarna”

Helena Leufstadius mfl, vd Svensk kollektivtrafik
29 mars

”Skärp kraven för miljövänliga hus”

Pernilla Winnhed mfl, vd Energiföretagen Sverige

Senast publicerat

Igår 13:54

”Vårt ställningstagande mot SD är solklart”

Magnus Ek, ordförande Centerpartiets ungdomsförbund
Igår 11:53

Snabbare digitalisering om vi tar efter grannländerna

Per Blom & Anders Persson , PA Consulting Group
Igår 06:15
Igår 05:45

”Välfärdsdebatten måste handla om medborgarna”

Lena Dahlstedt & Klara Palmberg Broryd, Nacka kommun
Igår 05:45

”Utveckla de regionala järnvägarna”

Helena Leufstadius mfl, vd Svensk kollektivtrafik

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här