Portning från bibliotek löser inga samhällsproblem

Demokrati. Vissa politiker och debattörer menar att portning av individer som stör krävs för att komma åt stök på våra bibliotek. En åtgärd som säger att det går att straffa ut sig från samhällets främsta funktion för att säkerställa allas informationsfrihet. Det är fel väg att gå.
Sara Roberts , tf ordförande i DIK
Annons

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Så inleds bibliotekslagens ändamålsparagraf som avslutas med meningen: Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Biblioteken är allas och är därmed samhällsinstitutioner som ska vara öppna och tillgängliga. Där var och en har rätt till kunskap och fri åsiktsbildning. Det är en grundläggande princip som måste värnas. Samtidigt går det att läsa i media om oordning, hot och våld på bibliotek, vilket aldrig kan accepteras. Det krävs åtgärder för att komma till rätta med stök.

Bibliotekarier ser en koppling till färre offentliga mötesplatser i samhället och ökat stök på biblioteken. När fritidsgården läggs ner flyttar ungdomarna över till biblioteket, vilket biblioteken i dag inte är planerade för. Det finns heller ingenstans dit missbrukare eller psykiskt sjuka kan ta vägen. Biblioteksstöket speglar omvärlden och måste hanteras på det sättet – det går inte att porta samhället. 

Annons

Biblioteken är en av det demokratiska samhällets viktigaste byggstenar. Böcker, tidningar och datorer ger tillgång till information och möjlighet till bildning. Tillgången till opartisk information i fejknyheternas tidevarv ska inte underskattas. Den som vägleder besökarna genom all information, stärker medie- och informationskunskapen på skolorna och är expert på källkritik är bibliotekarien. 

En bibliotekarie har många kompetenser, men socialt arbete eller väkteri ingår inte i uppdragsbeskrivningen. På grund av år av negligering av bibliotekariernas arbetsmiljö har många av DIK:s medlemmar behövt agera fritidsledare såväl som väktare på sin arbetsplats. Förvaltningschefer och politiker behöver ta sitt ansvar för att förbättra bibliotekariers arbetsmiljö. Till exempel ska väktare kunna kallas in vid behov.

I en undersökning om bibliotekariers arbetsmiljö 2015 framkom att DIK:s medlemmar på biblioteken saknar stöd från chefer. Få bibliotek har en policy för vad som ska ske när en medarbetare utsätts för hot eller våld på sin arbetsplats. Tydliga strukturer för anmälan och uppföljning av incidenter är ett måste för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen. Bibliotekarier efterfrågade i undersökningen även samverkan mellan olika professioner, så som polis, skola, fritidsgård och socialtjänsten för att kunna bemöta de människor som orsakar stök på biblioteken. DIK:s medlemmar ville också få utbildning i hur de ska hantera konflikter utan att eskalera dem. 

Bibliotek har länge varit ett rum fyllt av information som byggts för läsro, som i kombination med en bibliotekaries kompetens blir en unik demokratisk byggsten. Öppenheten och tillgången till nyheter och litteratur gör att alla, oavsett bakgrund, har möjlighet att ta till sig kunskap och bilda sig. Biblioteken ska även fortsättningsvis vara ett rum med läsro, men också en mötesplats, ett rum för seminarium och ett ställe där det digitala får en allt större plats. 

Ska biblioteken fortsätta att vara allas, måste politikerna inse att det som sker på biblioteken är ett uttryck för hur samhället mår. Samhällsproblemen som flyttat in på biblioteken måste behandlas som sådana, inte stängas ute genom portning. Biblioteken borde istället ges förutsättningar för att jobba med att öka känslan av ägarskap hos bibliotekets alla användare.

Det är betydligt svårare än att stänga dörren, men vi kan inte vända ryggen från ett samhälle där det är självklart att tillgången till kunskap och fri åsiktsbildning är allas rättighet. 

REPLIK: Ge biblioteken rätt att avvisa personer som stör  

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Debatt/ Demokrati

Stök på biblioteken

Fackförbundet DIK tycker inte att det är bibliotekariernas ansvar att porta stökiga personer från biblioteken. Debatt pågår.
Klicka här för att delta i debatten

3 inlägg i denna debatt

Dela den här debatten

Fler artiklar om Demokrati

24 mars

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
24 mars

KD: Stärkt EU ger tryggare Europa

Lars Adaktusson mfl, Europaparlamentariker (KD)
23 mars

”Malmöbornas trygghet har ignorerats”

Tony Rahm, andre vice ordf (M) fritidsnämnden Malmö
23 mars

”Porta dem som trakasserar på badhusen”

Anna König Järlmyr & Bo Sundin, Moderaterna, Stockholms stad
23 mars

”M måste sluta vara alla till lags”

Michaela Fletcher, kommunalråd (M) Österåker

Senast publicerat

24 mars

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
24 mars

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
24 mars
24 mars

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här