Poliser i hela landet kan lära av Carin Götblad

Demokrati. Stockholmspolisens modernisering under Carin Götblads ledning kan vara en förebild för polisarbetet i hela landet. Det brottsförebyggande arbetet bland ungdomar och den ökade mångfalden inom poliskåren förtjänar att lyftas fram.
Katarina Berggren mfl , Kommunstyrelsens ordförande (S), Botkyrka, vice ordförande Polisstyrelsen Stockholms län
Annons

Under våren går Stockholms länspolismästare Carin Götblads förordnande ut och en ny länspolismästare ska utses. Carin Götblad har med sitt mod och sin personliga ledarstil satt djupa avtryck inom stockholmspolisen samtidigt som hon gjort starka intryck i sin omvärld.

Vi socialdemokrater tycker det är glädjande att se hur stockholmspolisen har utvecklats de senaste åren. Det handlar om en modern syn på ledarskap och kompetens, om ett dialoginriktat brottsförebyggande arbete och om att polisen mer och mer samarbetar med olika aktörer, såväl offentliga institutioner som intresseorganisationer. Stockholmspolisen har en framträdande och viktig roll och kan därför vara en förebild för polisarbete i hela landet. Vi är övertygade om att Götblads engagemang och höga ambitioner har varit en starkt bidragande faktor till var fokus har legat och vilka prioriteringar som har gjorts.

Vi vill tacka Götblad för nio framgångsrika år och särskilt lyfta fram tre av de områden som vi tror spelar stor roll för ett långsiktigt brottsförebyggande arbete och som är väsentligt för den kommande länspolismästaren att jobba vidare med:

Annons

Brottsförebyggande arbete bland ungdomar
Nära samarbete med alla som i olika roller möter ungdomar är den bästa vägen att gå för att skapa varaktig förändring. De senaste åren har en mängd olika verksamheter startat som har relationsskapandet som sin gemensamma nämnare. Polisen har börjat samarbeta med andra krafter utanför myndigheterna. Vi tänker på Nattvandrarna, Lugna Gatan och organisationer som X-con och idrottsrörelsen. Detta samarbete måste fortsätta och utvecklas. Polisen har också startat egna verksamheter som ungdomsråd, volontärer och kontaktpoliser för skolan. Inför nästa år fortsätter pilotprojektet med sociala insatsgrupper. Polisen samverkar här med skola, socialtjänst och föräldrar kring ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet. De lokala poliskontoren har betytt oerhört mycket för att öka tilliten mellan polis och ungdomar.

Brott i nära relation
En satsning på brott i nära relation innebär en satsning på det grövsta våldet mot kvinnor och särskilt fokus ska riktas mot grova kvinnofridskränkningar och fridskränkningar mot barn.” Texten är från stockholmspolisens verksamhetsplan för 2012. Ett av de allvarligaste samhällsproblemen är det våld som kvinnor och barn utsätts för i sina hem. Hemmet är den plats där alla ska kunna känna sig som tryggast, men för många är det tvärtom. Våld i nära relation är dessutom ett brott där brottsoffren ofta känner skuld och skam vilket gör det extra svårt att upptäcka och utreda. Stockholmspolisen satsar särskilt på att öka benägenheten att anmäla brott i nära relation och att minska mörkertalen. Kompetensen att upptäcka och förebygga brott stärks genom samarbete med andra aktörer.

Ökad mångfald inom poliskåren
Stockholmspolisen bedriver ett målinriktat strategiskt arbete för att öka mångfalden bland medarbetarna. Det handlar om att rekrytera och befordra poliser utifrån en utvecklad syn på kompetens. Antalet kvinnor på arbetsledande positioner har fördubblats under Götblads tid. I kombination med en breddad rekrytering till Polishögskolan leder detta till en poliskår som mer och mer kommer att avspegla det samhälle den verkar i. När en större del av befolkningen kan identifiera sig med poliskåren tror vi att det blir enklare att skapa ett förtroende och bygga relationer. En större mångfald leder också till en värdefull bredd av kunskaper och erfarenheter.

Carin Götblad har varit en unik länspolismästare och hennes skor kommer att bli svåra att fylla. Desto enklare är det att ta över stafettpinnen och fortsätta driva på framgångsrika projekt och satsningar som har satts igång under Götblads tid. Vår förhoppning är att regeringen utser en person som är kompetent och engagerad att ta sig an den uppgiften och där huvudstaden kan fortsätta vara en förebild i Sverige i sitt polisarbete.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Demokrati

Idag 05:45

”Skåne har inte råd med Länsstyrelsen”

Carina Wutzler & Henrik Thorsell , kso resp andre vice ordf (M), Vellinge
Igår 10:53

Skattepengar ska inte gå till daltande med terrorister

Naod Habtemichael, ordf Centerstudenter Göteborg
24 mars

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
24 mars

KD: Stärkt EU ger tryggare Europa

Lars Adaktusson mfl, Europaparlamentariker (KD)
23 mars

”Malmöbornas trygghet har ignorerats”

Tony Rahm, andre vice ordf (M) fritidsnämnden Malmö

Senast publicerat

Idag 05:45
Idag 05:45

”Socialstyrelsens riktlinjer försämrar för patienterna”

Rolf Holmqvist & Christer Sandahl, professorer Linköping resp Karolinska
Idag 05:45

”Skåne har inte råd med Länsstyrelsen”

Carina Wutzler & Henrik Thorsell , kso resp andre vice ordf (M), Vellinge
Igår 15:29

Vill C skapa kaos med SD i hejarklacken?

Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen
Igår 13:15

Nu tar vi ledartröjan inom offentlig upphandling

Johnny Magnusson mfl, regionstyrelsens ordförande (M) Västra Götalandsregionen

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här