Pengarna till glasögon en seger för alla barn

Barnperspektivet. Regeringen kommer att avsätta 120 miljoner för glasögon till alla barn med synnedsättning upp till 19 år, från 1 januari 2016. Majblommans Lena Holm ser överenskommelsen mellan Vänsterpartiet och regeringen som en seger för alla barn, men betonar vikten av att landstingen genomför reformen grundligt.
Lena Holm , Majblommans Riksförbund
Annons

”Jag skulle ha fått glasögon om jag hade behövt, men just nu tror jag inte att jag skulle behöva, men jag har problem med min syn ibland för jag får huvudvärk:(”

Snart kan vi på Majblomman lägga brevcitat som det ovanstående till handlingarna. I dag torsdag togs den viktiga frågan om kostnadsfria glasögon till alla barn vidare, tack vare en uppgörelse mellan regeringen och vänsterpartiet. 

Beskedet att regeringen avsätter 120 miljoner till barns glasögon är ovärderligt för alla barn som kommer att kunna se ordentligt i skolan och på fritiden. Det är oerhört värdefullt att man tar steget, och gör realpolitik av en barnrättsfråga som alla partier uttryckt tydlig sympati för men inte agerat tillräckligt beslutsamt i. 

Annons

Reglerna för glasögonbidrag varierar i dag från region till region. Barn över åtta år har i många landsting haft svårt att få glasögon som hjälpmedel. Majblomman har länge jobbat för att synliggöra problemet. Vi har gett bidrag till forskningsprojekt, tagit fram rapporter och fakta, och uppmanat politiker till beslut i denna barnrättsfråga. En reform som möjliggör för landstingen att stötta alla barn med glasögon, oavsett synfel, ålder och adress är verkligen på tiden. 

För att resurserna verkligen ska komma barnen till godo är det nu avgörande att robusta beslut fattas i samtliga landsting. Intentionen med regeringens överenskommelse är att alla med synfel upp till 19 år ska garanteras glasögon som hjälpmedel. Inga undantag. Annorlunda uttryckt är det viktigt att reformen genomförs med ett verkligt barnperspektiv. På så vis investerar man i barnens utveckling, utbildning och framtid. Ordentligt genomförd blir glasögonreformen en social investering i värd namnet. Vi hoppas även att Sveriges Kommuner och Landsting ger landstingen det stöd som kan behövas i den exekutiva processen. 

Upprinnelsen till Majblommans arbete med barns rätt till glasögon var ett ökat antal ansökningar om bidrag till barns glasögon redan 2006. Både lärare och föräldrar har berättat om barn med synfel som hamnat i kläm. Ett exempel är barn som fått dyslexihjälpmedel men inte kunnat tillgodogöra sig materialet för att glasögon saknats. 

Majblomman har tagit upp frågan om barnglasögon med berörda politiker på region- och riksnivå. Vår opinionsbildning har visserligen resulterat i tydliga förbättringar men utvecklingen har gått relativt sakta och sett olika ut i olika delar av landet. Barn har hamnat i vad vi brukar beskriva som ett lotteri, där folkbokföreningsort och familjeekonomi fått avgöra om man fått glasögon eller inte. 

Frågan om barns rätt till glasögon handlar inte om partipolitisk färg. Samtliga partiledare uttrycker stöd för frågan i våra årliga almedalsintervjuer. I landsting och riksdag sitter politiker från höger till vänster som är personligen engagerade i frågan. Det gemensamma för dem är ett genuint barnperspektiv och en vilja att konkret investera i barns framtid. Vi ser nu fram emot att dessa engagerade folkvalda förvaltar överenskommelsen så att den kommer alla barnen till godo.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Lena Holm, generalsekreterare Majblommans Riksförbund

Fler artiklar om Omsorg

Igår 09:49

Digitalisering av socialt arbete kräver kraftsamling

Stefan Larsson & Lupita Svensson, forskare Lunds universitet
21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
20 mars

Vi kan inte se på när unga tar sina liv

Carola Gunnarsson mfl, kommunstyrelsens ordförande (C) Sala kommun
8 mars

”Attityder gör att en våldsutsatt grupp missas”

Åsa Strahlemo, vice ordförande i DHR

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
Igår 09:56

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här