Patientsäkerheten
kräver bättre IT-stöd

Sjukvård. Satsningar på utbildning räcker inte för att svara på de utmaningar som sjukvården möter. Vad som krävs är också effektiva IT-lösningar som integrerar vårdkedjan och frigör tid för vårdpersonalen.
Bjørn Myrvold , vd för Tietos hälso- och sjukvårdsverksamhet i Skandinavien
Annons

Så sent som den 29 mars kunde vi i DN läsa att antalet sjukskrivna ökade stadigt under 2011 samt att sjukskrivningarna dessutom blir allt längre. Trenden med sjunkande sjuksiffror är bruten. Detta torde elda på debatten om hur allt färre ska göra mer för fler i framtidens hälso- och sjukvård.

SKL konstaterade redan 2005 i sin rapport Hälso- och sjukvården till 2030 att resursbehoven inom den offentligt finansierade sektorn sammantaget förväntas öka med 50 procent under perioden 2005-2030. Vidare konstateras att efterfrågan på vårdpersonal kommer att överstiga tillgången omkring 2020 och att bristen på arbetskraft därefter kommer tillta. Detta skulle delvis kunna lösas med utbildningssatsningar. Rekrytering från andra länder flyttar bara problemet med resursbrist till ursprungslandet och är inte en bra lösning. Vad som krävs är stora satsningar på effektivisering av de bakomliggande IT-stöden för hälso- och sjukvårdens arbetsprocesser.

Diskussionen i samhället om resursbristen i framtidens hälso- och sjukvård har stort fokus på patientsäkerhet. Hur får vi ner antalet vårdrelaterade skador och hur ökar vi möjligheten till mer tid för det personliga mötet mellan vårdpersonal och patienten? Hur säkerställer vi att rätt information finns tillgänglig vid rätt tillfälle för en högkvalitativ vårdinsats? Svaren ligger i att skapa standardiserade behandlingsprocesser med inbyggda beslutsstöd – såväl för administration och kliniskt arbete, med en hög grad av automatiserade processer.

Annons

I dagsläget arbetar vårdpersonalen inom en rad olika IT-stöd, som har relativt täta skott mellan sig och kräver mycket tid för att föra in och hämta ut information för att skapa en sammansatt vårdplan. Framtiden stavas integration av dessa och därtill användarvänlighet och mobilitet.

Det handlar om att integrera de olika delarna av vårdkedjan och att smartare kunna utnyttja de tekniska landvinningar som görs, så att patienten exempelvis kan vårdas mer i hemmet och ges den trygghet som det innebär. Framtidens hälso- och sjukvård kommer inte fungera med dagens system. Något nytt måste till, med patienten i fokus mer än i dag och med IT-stöd som tar hänsyn till att hon kan vara involverad, bör vara involverad och vill vara involverad i allt större utsträckning. Det måste också utvidgas till att kunna omfatta preventiva åtgärder, så att befolkningen håller sig frisk i större utsträckning. Därtill måste vi förstå att framtidens vårdpersonal, som börjar med ”iPhone-generationen”, förväntar sig att IT-stöden är effektiva, intuitiva och lätta att använda så att de kan lägga större delen av sin tid på patienterna.

I och med nationell patientöversikt (NPÖ) har Tieto haft förmånen att få vara med och utforma det första steget mot integrerade IT-stöd för hälso- och sjukvården. Vi kommer att vara med på den fortsatta resan och ser med vår nordiska bas hur vi kan finna gemensamma lösningar för såväl Norge, Sverige, Danmark och Finland, givetvis helt anpassade till nationella krav och villkor samt lagstiftningen i respektive land.

I vårt fortsatta arbete har vi som utgångspunkt att framtiden faktiskt inte finns – morgondagen existerar inte ännu: Framtiden skapas av dem som tar ledningen. Vi ser gärna att politiker och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården antar samma utmaning.

  • Bjørn Myrvold, vd för Tietos hälso- och sjukvårdsverksamhet i Skandinavien

Fler artiklar om Sjukvård

23 september

Landstingen måste förse barnen med glasögon!

Lena Holm, generalsekreterare Majblomman
20 september

Urholkad AT-tjänst svek mot både patienter och läkare

Emma Spak & Maria Ehlin Kolk, SYLF - Sveriges Yngre Läkares Förening
19 september

Egenvård frigör resurser till patienter med störst behov

Jonas Vikman & Lisa Stern Ödmark, LIF / Sveriges Apoteksförening
19 september

KD: Vinglig färd med Löfven i förarsätet

Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare (KD)

Senast publicerat

Igår 14:36

Ibland ska regeringen ha beröm också

Hans Li Engnell, socionom och liberal
23 september

S: Moderaternas egoism stoppar hyresrätterna

Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd (S) Stockholms stad
23 september

Erbjud flexibla jobb för att locka unga

Sofia Larsen & Magnus Hedberg, Jusek
23 september

En ungdomsrörelse i fritt fall

Alexander Hallberg, Sverok, samt 24 ungdomsorganisationer
23 september

”Gamla regler stoppar utbildningen”

Linus Hammarlund m fl, ordförande Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här