Ohållbara tillståndsregler styr välfärdens tjänster

Ekonomi. Som chef för en stor non profitorganisation är jag en varm anhängare av höga kvalitetskrav inom välfärden. Men den slags orimliga hantering av tillståndsfrågor för privata utförare, som döms efter en helt annan måttstock än offentliga utförare, som vi nu ser exempel på leder till otydligheter för medborgarna och en missriktad användning av samhällets resurser, skriver Martin Ärnlöv, direktor/vd för Bräcke Diakoni.
Martin Ärnlöv , direktor/vd Bräcke Diakoni
Annons

Nyligen presenterades SNS-rapporten Tillstånd, tillsyn och uppföljning av välfärdstjänster, sammanställd av Eva Hagbjer, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Rapporten är ambitiös och välskriven, pedagogiskt uppbyggd och visar med generande tydlighet bristerna i det lapptäcke av tillstånds- och tillsynsregler som inte längre förmår täcka vårt välfärdssamhälle.

Som chef för Bräcke Diakoni – en non profitorganisation med i dag cirka 1 200 anställda inom hälsovård, äldreomsorg och funktionshinder – är jag en varm anhängare av höga kvalitetskrav och stringent tillsyn och uppföljning. Det är ett bra sätt för ett samhälle att säkerställa att svårbedömda och komplexa välfärdstjänster utförs på det sätt vi bestämt oss för. Goda möjligheter att rapportera missförhållanden för både deltagare och personal i verksamheterna är också viktigt, liksom saklig och kritisk granskning från media. Problemet är att tillståndsfrågan har spårat ur.

Som enskild utförare behöver Bräcke Diakoni tillstånd i en rad fall, där kommuner och landsting inte behöver ett tillstånd. Inte bara gäller det vår organisations samlade förmåga att driva en viss typ av verksamhet – vilket är en fullt relevant parameter – utan även detaljer som tillsättning av chefer, den interna organisationen och lokalernas utformning. Till detta kommer en snudd på diskriminerande syn på hur människor med snarlika behov, men i olika ålder eller olika kombinationer av funktionsnedsättningar, nekas tillstånd att vara i samma verksamhet.

Annons

Några andra exempel ur Bräcke Diakonis verksamhet de senaste 2-3 åren innehåller flera välmeriterade chefer som vi efter gedigna rekryteringsprocesser anställt, men som av oklara skäl sedan inte godkänns som chefer. Vi har också tagit över verksamhet som kommunen bedrivit utan tillståndsplikt i egna lokaler, men där exakt samma lokaler inte får tillstånd i vår regi.

I grova tal drivs 85 procent av all vård och omsorg i Sverige av offentliga utförare, och cirka 15 procent av andra företag och organisationer. Strukturen kring tillstånd och uppföljning bygger på en felaktig grunduppfattning att enskilda utförare håller dålig kvalitet och offentliga bra. Den praxis som utvecklas går också åt fel håll. De lokala skillnaderna är stora och omotiverade, nationell normbildning saknas, orättvisa villkor blir följden och helheten är ohållbar ur ett bredare samhällsperspektiv. Som medborgare vill jag ju veta att verksamheter, lokaler och professionella jag möter är av den nivå vi har rätt att förvänta oss – oavsett utförare.

Tillsynsmyndigheter som har i uppdrag att använda resurser och arbetssätt likadant mot offentliga och enskilda utförare – och med tydliga sanktioner till sitt förfogande – är en bra grund för systematisk kvalitetsutveckling. Som det är i dag skulle en mängd (välfungerande) offentliga verksamheter behöva stängas direkt om deras verksamhet granskades på samma sätt som de privata. Det kan inte vara rätt väg att gå, men vi måste bli lika inför lagen.

Fler artiklar om Ekonomi

7 juli

Friends: Vi har inte råd att offra utsatta barns framtid

Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends
1 juli

Låt också golf och skidor minska hälsoklyftan

Gunnar Håkansson & Eva Bjernudd, Golfförbundet/Korpen
29 juni

Höghastighetståg avgörande för konkurrenskraften

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordf (S) Malmö
27 juni

Ny spellag äventyrar civilsamhällets finansiering

Stefan Bergh mfl, generalsekreterare Riksidrottförbundet
27 juni

Brexit handlar i grund och botten om demokrati

Jan Kallberg, PhD, disputerad statsvetare och jurist verksam i USA

Senast publicerat

16 juli
15 juli

”Förhastade slutsatser om Migrationsverkets arbete”

Magnus Gustavsson & Kenneth Karlsson, Migrationsverket
15 juli

”Behövs en saklig debatt om surrogatmödraskap”

Terese Rustas mfl, Föreningen för surrogatmödraskap
14 juli

Så bygger vi ett sant pluralistiskt samhälle

Jacob Rudolfsson, Svenska Evangeliska Alliansen

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här