”Öppenheten måste öka efter Hässleholmsförsöket”

Assistans. Om Försäkringskassan på allvar vill utveckla kvaliteten i de medicinska underlagen inom assistansersättningen måste man skapa förutsättningar för en öppen och tillitsfull dialog med dem som söker assistansersättning. Det finns ingen annan väg att gå.
Ingrid Burman , Handikappförbunden
Annons

REPLIK. Therese Karlberg på Försäkringskassan har i artikeln ”Hässleholmsförsöket till för att stötta på bästa sätt” replikerat på vårt öppna brev, som publicerades här i Dagens Samhälle den 7 maj.

Budskapet i Försäkringskassans replik är att syftet med Hässleholmsförsöket inte alls är att kontrollera personer som söker eller beviljats assistansersättning, utan i stället att tillförsäkra personer rättmätigt stöd och att säkerställa god kvalitet i de medicinska underlagen.

Handikappförbunden ser givetvis positivt på alla försök som syftar till att stötta personer med funktionsnedsättningar så att de får rätt stöd i sin vardag. Problemet är att de teambaserade utredningar som Försäkringskassan testar i samarbete med Region Skåne och ett privat vårdbolag, sker bakom ryggen på de personer som utreds.

Annons

Det är etablerad kunskap att en utredning av en persons behov av stöd i vardagen bäst sker i dialog och genom öppenhet och delaktighet med personen i frågan. Då kan personen inte behandlas som ett objekt. 

Att tro att man genom att lägga in en person på sjukhus utan vare sig anhöriga eller assistenter, ska kunna komma fram till vilka komplexa behov personen har i sitt dagliga liv är naivt. Många människor fungerar dessutom sämre på sjukhus än i sin hemmiljö och många behöver också stöd av personer de känner för att kunna redogöra för vilka svårigheter och stödbehov som föreligger och vilka hjälpmedel som behövs.

Det behövs med all säkerhet, som Therese Karlberg väljer att formulera det ”utveckling och nytänkande i försöken att tillförsäkra personer med komplexa behov ett enligt lagen rättmätigt stöd”. Men denna utveckling och detta nytänkande måste involvera de personer som ska vara föremål för utredning. Utvecklingen måste också involvera funktionshindersrörelsen, som sitter med ovärderlig kunskap och erfarenheter från drygt en halv miljon människor med olika former av behov.

Om Försäkringskassan på allvar vill utveckla kvaliteten i de medicinska underlagen inom assistansersättningen borde man börja med att säkerställa kompetensen hos sina handläggare och skapa förutsättningar för en öppen och tillitsfull dialog med dem som söker assistansersättning. Det finns ingen annan väg att gå.

Försäkringskassan skriver att försöket presenterades på det senaste Funktionshindersrådet, det vill säga ett år efter att det inleddes. I protokollet bekräftas detta och även att presentationen var schematisk och inte innehöll några detaljer om tillvägagångssättet i försöket. Handikappförbunden ser nu fram emot en mer omfattande presentation - där skälet till att hålla berörda personer ovetande om att de är föremål för en teambaserad utredning, redovisas klart och tydligt. Där Försäkringskassan också redovisar varför försöket inte genomgått etisk prövning. Att som Försäkringskassan gör i sin replik, hänvisa till att man behöver ”bli bättre på att informera de som väljer att delta”, duger inte. Det finns givetvis ett skäl till att man valt att föra de drygt 25 personerna som hittills deltagit i försöket bakom ljuset.

Handikappförbunden uppskattar dialog och samråd, men om samråden ska fylla den funktion som är tanken, behövs en större öppenhet mellan Försäkringskassan och funktionshindersrörelsen. Vi måste då involveras i planeringen av resans mål, men också få säga vårt om färdvägen. Att få information om innehållet i dylika projekt som Hässleholmsförsöket via medierna bäddar inte för ett gott samarbete.

Vi upprepar alltså vårt krav att Hässleholmsförsöket omedelbart upphör och även andra liknande försök, om sådana pågår. Vi förväntar oss att i framtiden bli konsulterade i alla frågor som rör utvärdering av assistansersättningen. Om Försäkringskassan vill återskapa ett förtroende hos oss och hos de försäkrade måste arbetet i framtiden kännetecknas av transparens, delaktighet och dialog och mindre av dimslöjor, misstroende och spioneri.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Debatt/

Hässleholmsförsöket

Handikappförbundens ordförande anser att det så kallade Hässleholmsförsöket visar på en skrämmande utveckling och avhumanisering av Försäkringskassans arbetssätt. Försäkringskassan försvarar dock försöket.
Klicka här för att delta i debatten

Dela den här debatten

Fler artiklar om Sjukvård

24 mars

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
24 mars

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm
21 mars

”Vårdens problem är brist på kvalitet, inte på resurser”

Jörgen Nordenström, emeritus professor i kirurgi
21 mars

L: Genuint upprörande när S ignorerar riskerna

Lotta Edholm & Anna Starbrink, oppositionsborgarråd (L) resp hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L)

Senast publicerat

Idag 15:29

Vill C skapa kaos med SD i hejarklacken?

Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen
Idag 13:15

Nu tar vi ledartröjan inom offentlig upphandling

Johnny Magnusson mfl, regionstyrelsens ordförande (M) Västra Götalandsregionen
Idag 10:53

Skattepengar ska inte gå till daltande med terrorister

Naod Habtemichael, ordf Centerstudenter Göteborg
Idag 10:21

Replik: Sluta bråka Volvo!

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
Idag 06:14

Så lyckas vi bygga nya hållbara städer

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige AB

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här