Öppenhet krävs när nyanlända ska integreras

Integration. Nyligen urartade ett möte om ett hem för ensamkommande i Haninge. Liknande saker sker nu runt om i landet där boenden för nyanlända öppnas. Nu krävs att både kommunrepresentanter och medborgare ser till att dialogen sker på ett öppet och värdigt sätt.
Meeri Wasberg , kommunstyrelsens ordf (S) Haninge
Annons

Det stora flyktingmottagandet i Sverige har medfört att många kommuner nu är engagerade för att ta emot medmänniskor från länder i krig.  

Människor på flykt undan bomber, förtryck och svält har tvingats lämna sina hem och sitt hemland. Förhållandena under flykten har varit förfärliga och umbärandena stora. Mångas levnadsöden är ofta ofattbart grymma. 

Runt om i Sverige har det gjorts stora insatser för att ta emot flyktingarna och ge dem ett värdigt mottagande. I Haninge har föreningar, församlingar och enskilda människor bidragit och tagit ett stort ansvar. 

Annons

Nu går mottagandet in i en ny fas. De som har fått uppehållstillstånd ska integreras i det svenska samhället. Haninge kommun ska bland annat erbjuda barn och ungdomar ett särskilt stöd i så kallade hvb-hem. (Enligt FN:s barnkonvention ska alla under 18 år betraktas som barn). 

Många söker information i den delvis nya situation som uppstått. Det finns en stark vilja att lära sig mer, att förstå.

Öppenhet och tillgänglighet ska vägleda all information som kommunen ger. Så ska det naturligtvis också vara när Haninge tar emot en stor grupp nya invånare. Det är kommunens strävan att ge en korrekt och adekvat information. 

Det gör kommunen genom information på hemsidan och genom samtal med medborgarna. Det finns i vissa fall också lagregler för vilka som har rätt att yttra sig.

För några veckor sedan höll Haninge kommun ett informationsmöte om planerna för ett hem för ensamkommande barn intill Vendelsömalmsskolan. Mötet var tänkt att ge information till kringboende och föräldrar. Tyvärr urartade mötet. 

De som deltog från kommunen upplevde att det blev omöjligt att föra en dialog och att det innebar att alla inte kom till tals. En del blev också skrämda av den hätska stämningen. Det kommer nu rapporter från olika delar av landet om en hätsk stämning vid liknande möten. 

Många kommuner ska nu genomföra liknande öppna möten för att berätta om transitboenden, boenden för ensamkommande barn och boenden för de som fått uppehållstillstånd.

Det ställer krav på såväl representanter från kommunerna som de deltagande medborgarna. 

Möten och sammankomster ska genomföras på ett värdigt och demokratiskt sätt. De flesta av oss blir oroliga när vi ställs inför det oväntade och ovana. 

Vi måste dock alla ta ansvar för att oron uttrycks på ett hänsynsfullt sätt och vi måste ta ansvar för hur vi talar om våra medmänniskor.

Öppenhet är demokratins grund. Men det är också respekt för andras uppfattningar och rätt att uttrycka sig. Vi måste mötas i den ömsesidiga respekten.

Haninge kommun kommer också i fortsättningen att söka informera invånarna och ge utrymme för insyn. Men vi kommer också att hävda andra demokratiska värden. Dit hör respekt för andra. Demokrati grundar sig på de mänskliga rättigheterna. Den första paragrafen i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna lyder:

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. 

Det är allas vår skyldighet att verka i den andan. En särskild skyldighet har naturligtvis vi som är valda företrädare för medborgarna i en kommun. 

Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att ta vår del av ansvaret för Sveriges flyktingmottagande. Vi kommer att informera och samråda.

Det här är inte enbart en angelägenhet för Haninge. Runt om i Sverige pågår det viktiga arbetet med integration och välkomnande. Det är därför en fråga för alla – för alla kommuner, för hela samhället och för vårt demokratiska samhällssystem. För att Sverige ska bli det vi alla önskar – solidariskt, varmt och öppet.

Fler artiklar om Demokrati

Idag 05:45

"Det är inte bara polisen som lämnat förorterna"

Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S), Norrköpings kommun
Igår 11:27

Risk att EU underkänner public service-avgift

Lars Marén & Johan Bobert, analysföretaget LoveOne / vd Deliberately
Igår 06:12
20 maj

Skånes utmaningar samma som i övriga landet

Carl Johan Sonesson, oppositionsledare (M) Region Skåne
19 maj

Polisen måste vara närvarande i hela landet

Bo Hansson & Fredric Morenius, Borgerlig Framtid

Senast publicerat

Idag 15:02

”Obligatoriskt skolval löser inte problemen”

Daniel Riazat, skolpolitisk talesperson (V)
Idag 14:51

Oroande att regeringen verkar slagit sig till ro

Tomas Tobé & Cecilia Widegren, Moderaterna
Idag 11:29

Försämrat företagsklimat hot mot jobb och välstånd

Christer Östlund, ansvarig kommunrelationer Svenskt Näringsliv
Idag 10:58

”Detta bostadskaos kan inte vara svenska modellen”

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
Idag 10:37

Tillfälliga satsningar ger inte tillräcklig förändring

Karin Christensson, nybliven mamma, psykolog

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här