Nytt steg i unik satsning på tillit i förvaltningen

Förvaltning. På fredagen inleds steg två i Tillitsdelegationens arbete, då våra försöksverksamheter sjösätts. Syftet är att lägga grunden för en styrning präglad av större tillit och arbetsglädje. Satsningen är unik på flera sätt och kommer att följas av forskare.
Laura Hartman mfl , docent och ordförande i Tillitsdelegationen
Annons

Närmare en och en halv miljon människor i Sverige arbetar i offentlig sektor. De bär ett tungt ansvar för att medborgare ska få den service och hjälp som de behöver. Därför var det allvarligt när kritiken tornade upp sig mot ledarskapet och styrningen i förvaltningen för några år sedan. Sjuksköterskor, läkare, poliser, lärare, socialtjänsthandläggare och andra vittnade om arbetsförhållanden där de upplevde sig misstrodda av sina chefer och där administration och kontroll prioriterades framför kärnverksamheten.

Tillitsdelegationen tar sikte på just denna problematik. Sedan sommaren 2016 har vi lyssnat på hundratals röster under en mängd studiebesök och seminarier i välfärdsverksamheter från Kiruna i Norr till Lomma i söder. När vi nu sammanfattar erfarenheten står det klart att mängder av lovande lokala initiativ redan pågår för att vända styrningskulturen.

Idag fredag inleds steg 2 i Tillitsdelegationen arbete, i och med att våra försöksverksamheter sjösätts. Detta är fallstudier av pågående och nystartade initiativ med ett stort moment av tillitsbaserad styrning, det vill säga en inriktning mot att minska detaljkontrollen, underlätta samverkan och skapa en mer motiverande, innovativ, och brukarcentrerad förvaltning. Dessa försök ska följas självständigt av kvalificerade forskare från Sveriges högskolor och universitet. Syftet är att förstå hur den tillitsbaserade styrningen kan omsättas i konkret praktik, men också att utveckla teori för att stimulera forskningen på området.

Annons

De utvalda försöksverksamheterna är kärnan i det offentliga välfärdsåtagandet: förskola, grundskola, socialtjänst, äldreomsorg, hemtjänst, LSS-omsorg, psykiatrisk vård och omsorg och sjukvård. Intresset för medverkan har överträffat alla våra förväntningar.

Parallellt med försöken påbörjas arbetet med en kunskapsbank som samlar exempel på utvecklingsarbete. Vi vill uppmuntra alla kommuner, landsting och myndigheter att bidra till denna. Vi sjösätter också en rapportserie och förbereder för en kommande forskningsantologi.

Satsningen med försöksverksamheterna är unik på flera sätt. En aspekt är det nära samarbetet med forskarsamhället. Det borgar inte bara för kvalitet och en systematisk metod, utan också för kritiska perspektiv och nyansering. Den tillitsbaserade styrningen kommer naturligtvis med en rad risker och avvägningar som måste belysas. Exempelvis finns det medarbetare som hellre önskar tydliga ramar och incitament, än det utrymme som tilliten medför.

Det finns också fall där lagkrav gör att bedömningsutrymmet är snävt. Den livsviktiga kontrollen mot brott och missbruk måste självklart också värnas. En annan unik aspekt är det ljus som sätts på den lokala praktiken. En tredje aspekt är tonvikten vid mjuka faktorer, som värderingar, kultur och ledarskap.

Med dessa steg vill vi lägga grunden för en styrning präglad av större tillit och arbetsglädje. Det är inte en kravlös kultur vi arbetar för, utan en kultur där man prioriterar mellan de krav och regelverk som är nödvändiga och de som inte är det. En kultur där uppföljning av verksamheter fokuserar på kvalitet snarare än på prestationer, och där verksamheter upplever en stor nytta av uppföljningen i sitt utvecklingsarbete.

Det här är en unik satsning i svensk förvaltning. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta nära alla offentligt finansierade verksamheter – både de som ingår i våra försöksverksamheter och de som inte gör det.

  • Laura Hartman, docent och ordförande i Tillitsdelegationen
  • Louise Bringselius, docent och forskningsledare i Tillitsdelegationen
  • Gunilla Hult Backlund, delegat i Tillitsdelegationen och generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
  • Emil Broberg, delegat i Tillitsdelegationen och tredje vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Fler artiklar om Arbete

Idag 13:11

”Privatisera delar av Arbetsförmedlingen”

Mads Lundgaard, arbetsförmedlare
21 februari

”Ersätt Arbetsförmedlingen med en app i mobilen”

Stefan Hanna, kommunalråd (C), Uppsala
20 februari

Därför är kommunala tvätterier en dålig idé

Jan Kluge, ordförande Sveriges Tvätteriförbund
20 februari

”Stärkt vuxenutbildning minskar utanförskap”

Niklas Wykman & Josefin Malmqvist , Moderaterna

Senast publicerat

Idag 13:19

”Öka godstrafiken på järnvägen med längre tåg”

Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain
Idag 13:11

”Privatisera delar av Arbetsförmedlingen”

Mads Lundgaard, arbetsförmedlare
Idag 06:00
Idag 05:45

När allt fler unga säljer sex krävs handling

Andréa Ström, vice ordförande (M) socialnämnden Stockholms stad
Idag 05:30

”Varenda unge ska klara gymnasiet”

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här