Nytt IT-system sänker skolan

Upphandling. IT-systemet i Stockholms skolor har havererat medan Malmös motsvarande IT-lösningar varit framgångsrika. Flera lärdomar kan dras av debaclet i Stockholm och framgångarna i Malmö.
Åsa Jernberg m fl , gruppledare (MP), Stockholm
Annons

Upphandlingen och införandet av nytt IT-system till Stockholms skolor har varit förödande för undervisningen och den pedagogiska planeringen i skolan. Sju av tio rektorer i Stockholms gymnasieskolor vittnar om att förutsättningarna för användande av IT i skolan blivit sämre sedan systemet gemensam IT-service (GS-IT) infördes, enligt en undersökning om Miljöpartiet Stockholm stad gjort. Staden måste nu gå vidare och ta fram en IT-pedagogisk handlingsplan.

GS-IT upphandlades med en vanlig kontorsmiljö som utgångspunkt, inte en kreativ klassrumsmiljö. När de barnsjukdomar som uppstått i övergången till nytt IT-system i staden lagt sig, kvarstår förutom oklara kostnadseffekter, en klassrumsmiljö för tusentals elever och lärare som hindras av en icke-fungerande IT-miljö.

Miljöpartiet har frågat rektorer på Stockholms gymnasieskolor hur de upplever att GS IT fungerar i deras pedagogiska planering och i undervisningen på deras skola. Sju av tio menar att det inte fungerar bra alls. Något fler anser dessutom att det blivit sämre jämfört med tidigare. Detta är det i särklass viktigaste kvittot på att upphandlingen av GS-IT varit misslyckad. Skolans utveckling och väg in i framtiden bör främjas av en god och ändamålsenlig IT-miljö. Istället har Stockholm stad köpt in sig i något som stjälper den.

Annons

För att vända den frustration som finns till något positivt och ta steget mot en fungerande IT-miljö i skolorna behöver staden utveckla en IT-pedagogisk handlingsplan. Ett sådant arbete ska ta sin utgångspunkt i de behov som finns ute på skolorna och i den pedagogiska verksamheten. En arbetsgrupp måste formas bestående av rektorer och lärare som tillsammans med utbildningsförvaltningen kan formulera behoven och identifiera framkomliga vägar framåt. Sedan får de söka politiskt stöd för handlingsplanen hos utbildningsnämndens ledamöter.

Frånvaron i skolan av tydliga strategier för IT-användning och utveckling gör att frågor om till exempel utrustning, tillgänglighet och kompetensutveckling blir lösryckta ur sitt sammanhang. Det finns kommuner som lyckats vända frustrationen över en dålig IT-pedagogisk miljö till en positiv och fungerande utveckling. Malmö stad är ett sådant exempel. Där har staden heller inte låst fast sig vid dyra programlicenser som Stockholm tyvärr har gjort.

Nu är det snart dags för att förnya eller på nytt upphandla IT-systemet i staden. Då kan en IT-pedagogisk handlingsplan, som vi nu föreslår, ligga till grund för den nya beställning som då måste göras. Då får vi en infrastruktur för skolan som utgår från undervisningens kreativa miljö och inte kontorslandskapet rutiner. Det är alla Stockholms lärare och elever förtjänta av.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Skola

Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 05:30

”Lyft frågan om statlig styrning av skolan, M”

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
23 mars

”Barn med autism ingår i skoluppdraget”

Malin Holm & Jiang Millington, föräldranätverket Barn i Behov
23 mars

”Skolan måste vara en trygg plats för alla elever”

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer
22 mars

”En elev får aldrig bli en fråga om lönsamhet”

Lisa Palm mfl, Feministiskt initiativ Sthlm

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
Igår 09:56

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här