Nytänk krävs för att bromsa sjukskrivningarna

Sjukskrivningar. Kostnaden för sjukskrivning ökar med 7 miljarder bara i år och beräknas uppgå till 51 miljarder kronor år 2019. Det är mer än hela Sveriges försvarsbudget. Varken tillskott till Försäkringskassan eller obestämda tidsgränser kommer stoppa utvecklingen. Det är dags att se till att människor inte blir sjuka.
Kristina Hagström mfl , hälsostrateg Skandia
Annons

Bara utgiftsökningen för den svenska sjukförsäkringen 2016 motsvarar kostnaden för att driva två av Sveriges största universitet under ett helt år. Alla verkar överens om att utvecklingen inte är hållbar och att kostnadsökningen innebär en stor påfrestning på Sveriges ekonomi. Framförallt innebär utvecklingen att tusentals människor sjukskrivs från sina arbetsplatser och drabbas såväl fysiskt som psykiskt och ekonomiskt av en tillvaro i en kortare men oftast längre sjukskrivningsprocess. 

Det finns en rad förslag för att bryta utvecklingen, men fokus kretsar nästan alltid kring insatser då sjukskrivning redan är ett faktum. Lika mycket fokus som läggs på att hitta effektiva insatser för rehabilitering och återgång till arbetslivet bör läggas på att se till att människor inte blir sjukskrivna över huvud taget.

Skandia har 160 års erfarenhet av att förutse och förebygga skador, men vi har faktiskt varit i samma situation som Sverige befinner sig i nu. I början av 2000-talet skenade sjukskrivningstalen också hos oss och därmed kostnaderna för oss som försäkringsbolag.

Annons

Det fanns egentligen bara två alternativ: antingen att höja premierna eller att hitta ett sätt att minska sjukligheten. Vi valde att införa en kostnadsfri hälsoförsäkring i vår sjukförsäkring och uppmuntrade kunderna att höra av sig innan sjukskrivningen var ett faktum.

Det handlade om allt ifrån utslitna ryggar som behövde sjukgymnastik till KBT-behandlingar för att undvika stress, ångest och psykisk ohälsa. Med hjälp av det aktivt förebyggande arbetet kunde vi vända skenande sjukskrivningstal och i förlängningen till och med sänka premierna när färre blev sjuka.

Förändringen blev en klassisk win-win-situation, då både arbetsgivare och vi som försäkringsbolag sparar enorma summor på att människor inte blir sjuka. Men framförallt, ett stort antal människor undviker sjukdom och allt vad det innebär för den enskilda både ekonomiskt och socialt. 

Vi menar att Sverige behöver göra samma resa. 

Det är inte hållbart att sjukskrivningarna ökar i dagens takt och att diagnoser som ofta kräver långa sjukskrivningstider, rehabilitering och återhämtning ökar lavinartat. Psykisk ohälsa står för 46 procent av alla diagnoser hos kvinnor och 35 procent av alla diagnoser hos män.

Detta går att undvika och nyckeln är förebyggande arbete. 

Givetvis är situationen inte helt jämförbar mellan ett försäkringsbolag och att försäkra hela Sverige. Men gapet mellan proaktiva insatser och det fokus som råder på reaktiva insatser är inte försvarbar.

Problemet på ett nationellt plan är delvis att det finns svaga incitament för aktörer att ta ansvar för det förebyggande ansvaret, eftersom att besparingen görs av andra aktörer i systemet. Det finns också en grav underskattning av vad det kostar för arbetsgivaren.

Beräkningar i vår folkhälsokalkylator visar att arbetsgivaren tar så mycket som hälften av de totala samhällskostnaderna när en anställd blir sjuk. Vi menar därmed att alla har att vinna på förebyggande arbetet; inte bara försäkringskassan, sjukvården och stat och kommun i uteblivna skatteintäkter, utan också i allra högsta grad arbetsgivare.

Mellan 2006 och 2015 sjönk sjuktalen bland Skandias sjukförsäkringskunder med över 50 procent och 94 procent av de som har använt hälsoförsäkringen är helt arbetsföra efter nyttjandet. Endast en del av den framgången skulle innebära att Sverige som helhet skulle kunna spara tusentals sjukfall.

Kostnadsutvecklingen kan inte fortsätta på samma sätt som i dag. Självklart är det viktigt att satsa på rehabiliteringsinsatser, men det är hög tid att lägga minst lika mycket fokus på tidigare insatser. Alla vinner på åtgärder som gör att sjukskrivning helt och hållet undviks.

Fler artiklar om Sjukvård

22 februari

”Mångfald av vårdgivare viktigt även för personalen”

Håkan Tenelius & Karin Liljeblad, Vårdföretagarna
22 februari

Dags att lägga ned de krisande landstingen?

Sven Román , barn- och ungdomspsykiater
21 februari

”Vinststopp nödvändigt för att lösa vårdkrisen”

Agneta Lenander mfl, sjuksköterska, ledamot (V) regionfullmäktige, Region Skåne
20 februari

Replik: ”Vi måste göra mer för arbetsmiljön”

Peter Carpelan, forsknings- och personallandstingsråd (M), Stockholms läns landsting
17 februari

Varför inte göra vårdens kvalitet till valfråga istället?

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Senast publicerat

Igår 14:36

”Reepalus förslag hot mot mångfald och valfrihet”

Märta Stenevi & Nils Karlsson, Miljöpartiet i Malmö
Igår 13:37

Replik: Normerna är problemet – inte slöjan

Kashif Virk, Imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm
Igår 10:31

Replik: Kommunala tvätterier är visst en bra idé

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (L) Landskrona
Igår 06:00
Igår 05:45

Med rätt villkor kan vi bygga ut för mer grön el

Karin Medin mfl, vd Söderenergi och styrelseordförande Svebio

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här