Nytänk krävs för att bromsa sjukskrivningarna

Sjukskrivningar. Kostnaden för sjukskrivning ökar med 7 miljarder bara i år och beräknas uppgå till 51 miljarder kronor år 2019. Det är mer än hela Sveriges försvarsbudget. Varken tillskott till Försäkringskassan eller obestämda tidsgränser kommer stoppa utvecklingen. Det är dags att se till att människor inte blir sjuka.
Kristina Hagström mfl , hälsostrateg Skandia
Annons

Bara utgiftsökningen för den svenska sjukförsäkringen 2016 motsvarar kostnaden för att driva två av Sveriges största universitet under ett helt år. Alla verkar överens om att utvecklingen inte är hållbar och att kostnadsökningen innebär en stor påfrestning på Sveriges ekonomi. Framförallt innebär utvecklingen att tusentals människor sjukskrivs från sina arbetsplatser och drabbas såväl fysiskt som psykiskt och ekonomiskt av en tillvaro i en kortare men oftast längre sjukskrivningsprocess. 

Det finns en rad förslag för att bryta utvecklingen, men fokus kretsar nästan alltid kring insatser då sjukskrivning redan är ett faktum. Lika mycket fokus som läggs på att hitta effektiva insatser för rehabilitering och återgång till arbetslivet bör läggas på att se till att människor inte blir sjukskrivna över huvud taget.

Skandia har 160 års erfarenhet av att förutse och förebygga skador, men vi har faktiskt varit i samma situation som Sverige befinner sig i nu. I början av 2000-talet skenade sjukskrivningstalen också hos oss och därmed kostnaderna för oss som försäkringsbolag.

Annons

Det fanns egentligen bara två alternativ: antingen att höja premierna eller att hitta ett sätt att minska sjukligheten. Vi valde att införa en kostnadsfri hälsoförsäkring i vår sjukförsäkring och uppmuntrade kunderna att höra av sig innan sjukskrivningen var ett faktum.

Det handlade om allt ifrån utslitna ryggar som behövde sjukgymnastik till KBT-behandlingar för att undvika stress, ångest och psykisk ohälsa. Med hjälp av det aktivt förebyggande arbetet kunde vi vända skenande sjukskrivningstal och i förlängningen till och med sänka premierna när färre blev sjuka.

Förändringen blev en klassisk win-win-situation, då både arbetsgivare och vi som försäkringsbolag sparar enorma summor på att människor inte blir sjuka. Men framförallt, ett stort antal människor undviker sjukdom och allt vad det innebär för den enskilda både ekonomiskt och socialt. 

Vi menar att Sverige behöver göra samma resa. 

Det är inte hållbart att sjukskrivningarna ökar i dagens takt och att diagnoser som ofta kräver långa sjukskrivningstider, rehabilitering och återhämtning ökar lavinartat. Psykisk ohälsa står för 46 procent av alla diagnoser hos kvinnor och 35 procent av alla diagnoser hos män.

Detta går att undvika och nyckeln är förebyggande arbete. 

Givetvis är situationen inte helt jämförbar mellan ett försäkringsbolag och att försäkra hela Sverige. Men gapet mellan proaktiva insatser och det fokus som råder på reaktiva insatser är inte försvarbar.

Problemet på ett nationellt plan är delvis att det finns svaga incitament för aktörer att ta ansvar för det förebyggande ansvaret, eftersom att besparingen görs av andra aktörer i systemet. Det finns också en grav underskattning av vad det kostar för arbetsgivaren.

Beräkningar i vår folkhälsokalkylator visar att arbetsgivaren tar så mycket som hälften av de totala samhällskostnaderna när en anställd blir sjuk. Vi menar därmed att alla har att vinna på förebyggande arbetet; inte bara försäkringskassan, sjukvården och stat och kommun i uteblivna skatteintäkter, utan också i allra högsta grad arbetsgivare.

Mellan 2006 och 2015 sjönk sjuktalen bland Skandias sjukförsäkringskunder med över 50 procent och 94 procent av de som har använt hälsoförsäkringen är helt arbetsföra efter nyttjandet. Endast en del av den framgången skulle innebära att Sverige som helhet skulle kunna spara tusentals sjukfall.

Kostnadsutvecklingen kan inte fortsätta på samma sätt som i dag. Självklart är det viktigt att satsa på rehabiliteringsinsatser, men det är hög tid att lägga minst lika mycket fokus på tidigare insatser. Alla vinner på åtgärder som gör att sjukskrivning helt och hållet undviks.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Sjukvård

Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
Igår 09:56

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm
21 mars

”Vårdens problem är brist på kvalitet, inte på resurser”

Jörgen Nordenström, emeritus professor i kirurgi
21 mars

L: Genuint upprörande när S ignorerar riskerna

Lotta Edholm & Anna Starbrink, oppositionsborgarråd (L) resp hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L)

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här