Nydanande samarbete stärker hälsotekniken

Sjukvård. Genom ett unikt utvecklingsprojekt i Halland ökar vi konkurrenskraften hos regionens hälsoteknikföretag. Vårt nydanande trepartsarbete kan också tjäna som förebild för andra regioner och är något att dra lärdomar av.
Catarina Dahlöf mfl , Regiondirektör, Region Halland
Annons

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) är ett treårigt utvecklingsprojekt som startade i augusti 2009 och finansieras av EU:s Regionalfonder och Region Halland.

Hälsoteknikcentrum har till syfte att öka konkurrenskraften hos regionens hälsoteknikföretag, såväl nationellt som internationellt. Detta genom att vara en tillväxtmotor som ökar mångfalden, hastigheten och träffsäkerheten i utvecklingsprocessen. Hälsoteknikcentrum ska stärka innovationsförmågan i befintliga företag, stimulera framväxten av nya företag produkter och tjänster samt attrahera kompetens, kapital och företag till regionen, vilket på sikt ska leda till tillväxt och fler arbetstillfällen. Ett annat syfte är självfallet att bidra till ökad livskvalitet och hälsoutveckling inom regionen.

Hälsoteknikcentrum Halland kommer nu in på upploppet och lägger in högsta växel för att utvecklas vidare när projektet formellt avslutas i augusti 2012. Det finns några mycket spännande och unika inslag vid HCH, som vi vill lyfta fram och vars arbete vilar på tre grundbultar.

Annons

Vi tror att Högskolan i Halmstad och Halland har varit mycket betydelsefulla för att projektet nått så bra resultat. Högskolan i Halmstad är en utmärkt miljö för gränsöverskridande projekt mellan olika discipliner. Region Halland har ett tydligt och klart fokus på hälsoteknik, inte minst genom Hälsoteknikalliansen. I Halland finns ett litet antal kommuner vilket gör koppling och samarbete enklare.

Det nya i processen bakom HCH är tre faktorer i en unik kombination som vi tror och hoppas att andra kan dra lärdomar av:

Hela projektet har sin utgångspunkt i behov. Många projekt startar i fel ända genom att fokusera på en ny teknik, där man febrilt söker nya användningsområden. Ofta glömmer man då bort behoven, eller annorlunda uttryckt, om det finns en marknad för produkten/tjänsten. Om man istället börjar med behoven/problemen/utmaningarna och utifrån dem försöker hitta lösningen - vare sig den bygger på inbyggda system, ekonomiska system eller mänskligt beteende - blir slutresultatet bättre. Inventeringen av behoven är kärnan i HCH:s arbete.

Möjligheten att utnyttja olika forskarmiljöer från ett brett område är en annan nyckel till framgång i HCH:s arbete. Om man studerar vilka forskningsområden som knutits till HCH, slås man av bredden på områden de representerar liksom blandningen av erfarenhet och kunskap. Det är också slående hur många olika forskningsområden man använt sig av i de olika projekten.

Det tredje inslaget är anknytningen till den dagliga verksamheten i vård och omsorg. I projektet har man haft så kallade kommunkoordinatorer som på halvtid arbetat i projektet och på halvtid varit kvar i sitt ordinarie jobb, exempelvis i hemtjänsten. Man skapar på så sätt en naturlig återkoppling till verkligheten, samtidigt som man får in nya behov.

Det är inte vår avsikt att summera projektet. Det får andra göra senare. Men vi vill ändå ta tillfället i akt och peka på några för oss tydliga framgångar:

• Vi har fått fram flera nya produkter/tjänster som invånare och personal fått nytta av.
• Vi har skapat nya arbetstillfällen.
• Vi har skapat nya företag.
• Vi har bidragit till utveckling hos befintliga företag.
• Vi har skapat gränsöverskridande forskning och utveckling såväl inom högskolan som mellan offentlig och privat verksamhet.
• Vi har byggt upp en modell för att kanalisera behov.
• Vi har i modellen byggt in personalens kunskap.
• Vi har skapat flera patentansökningar, som förhoppningsvis resulterar i patent.
• Vi har skapat förutsättningar för att bättre kunna utveckla kvaliteten inom vård och omsorg.

HCH har på tre år, vilken är kort tid i sammanhang som dessa, skapat något helt nytt som Halland och Sverige kan få mycket glädje av i framtiden. Det bygger på regional närhet och samarbete mellan tre viktiga parter: Högskolan i Halmstad, Region Halland och Näringslivet. Tillsammans stärker vi Hallands tillväxtförmåga.

Det är nu viktigt att HCH ges möjlighet att bygga en långsiktigt hållbar modell för framtiden. Detta bör vara en självklar del i den regionala tillväxtpolitiken, den kommande sammanhållningspolitiken och statens forsknings- och innovationspolitik.

Fler artiklar om Sjukvård

Idag 05:30

Nu behöver sjukvården ledarskap

Marie Ljungberg Schött mfl, landstingsråd (M) Stockholms läns landsting
7 december

Måste vi vara så rigida om barnmorskerollen?

Anna Ekelund Nachman, journalist och liberal debattör
6 december

Nej, barnmorskebristen beror inte på abortvården

Mia Ahlberg mfl, ordförande Svenska barnmorskeförbundet
6 december

Fem reformer för en bättre äldretandvård

Merit Lindberg & Lars Olsson, Privattandläkarna

Senast publicerat

Idag 12:13

Överdriver vi vikten av Pisa-mätningen?

Åsa Melander, f.d. skolplatsplaneringschef i Londonkommunen Hackney
Idag 11:16

Därför är krav på pensioner problematiskt

Ulf Lindberg & Stefan Holm, Almega
Idag 11:05

Låt en myndighet utveckla pedagogiken i högskolan

Charlotta Tjärdahl & Fredrik Lindeberg, Sveriges förenade studentkårer
Idag 10:48

Vi kräver att människovärde går före utlänningslagen

Claudia Velásquez mfl, nätverket Socialistiska socionomer

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här